Avaldame 90 päeva testis osalevate paaride nimekirja

ESHKS juhatusele laekus 13 avaldust. Avalduste heaks kiitmine toimus juhendis märgitud kriteeriumide järgi juhatuse hääletuse tulemusena. Üksmeelselt kinnitati paarid (suvalises järjekorras):

WARCELLARI V, 2015/R/ESH/WILANDER/CALVINO Z, testiratsanik Kullo Kender, avalduse esitaja Doris Mänd

HELIINY, 2015/M/ESH/HUGO V/BISON, testiratsanik Hanno Ellermann, avalduse esitaja Epp Keel

FLORIAN, 2016/R/ESH/FLORIS/CARRY`S SON, testiratsutaja Margit Mägi, avalduse esitaja Ave Kokla

WINTSENT V, 2016/R/ESH/WILANDER/WODAN M/EST/testiratsanik Andres Udeküll, avalduse esitaja Peeter Viiard

HOSHI NO SENSHI K.S.H. 2014/M/ESH/HOS D’O/ELVIS TER PUTTE/EST/testiratsanik Paul Argus, avalduse esitaja Novearendus.

Edasi läks asi keerulisemaks. Mõnede avalduste miinuseks oli see, et hobune oli juba sama ratsaniku all pikemalt treeninud, ent kuna juhendis selget kriteeriumi selle keelamise kohta ei olnud siis otsustas juhatus avaldused rahuldada:

ZURISO, 2014/T/ESH/ZENTO/CADE Z/EST /testiratsanik Linda Randpere, avalduse esitaja Piret Kurisoo. Miinuseks see, et hobune jätkab sama ratsaniku all.

Samuti läks osaliste vastuhäälte (ent siiski häälteenamusega) läbi mära, kel senise aretustegevuse tõttu ei olnud ette näidata sporditulemusi:

ISTINA ESQUI, 2016/M/I´m Special de Muze/ For Pleasure, testiratsanik Linda Randpere avalduse esitaja Tähtvere tall. Väga suure potensiaaliga mära, kes on seni spordist eemal olnud aretustegevuse tõttu.

Järgmise mära poolt oli vastu ja poolthääli võrdselt ent kuna kombeks on ümardada hindeid kasvataja kasuks siis otsustas juhatuse esimees avalduse rahuldada:

CIARA LA VELLA, 2016/M/ ESH/ CAHIR N/TERROR, testiratsutaja Margit Mägi, avalduse esitaja Terje Tiits. Seda mära on ESHKS komisjon näinud ülevaatusel vaid ühe korra, varsa toomise tõttu puuduvad ka võistlustulemused. Mära ema on andnud järglasi, kes on esinenud finaalülevaatustel ja on spordis tegevad. Mära on saanud ka järglase väga huvitava põlvemisega täkust.

Kuna ESHKS juhatus on huvitatud noorte testiratsutajate peale kasvust siis anti suurte kogemustega Urmas Raagi patronaaži all võimalus 90 päeva testist osa võtta noorel ratsanikul Andres Zirgil, kes on esitanud noori hobuseid muuhulgas noorhobuste MM – l Lanakenis. Loodame sellelt valikult topelt kasu.

VERDICT, 2016/R/ESH/V CARLOS/GEPATIT (GEPATITS), testiratsutaja Urmas Raag, avalduse esitaja Talliteenuste OÜ, miinuseks see, et hobune jätkab sama ratsaniku all.

JACK, 2014/R/ESH/JACKSON V/H DAUWHOF/CARPACCIO, testiratsutaja Andres Zirk, avalduse esitaja Talliteenuste oü, miinuseks see, et hobune jätkab sama ratsaniku all.

Juhatuse siseselt hulgaliselt vaidlusi tekitanud paaride valiku positiivseks küljeks võib lugeda asjaolu, et tänu sellele saime hulgaliselt ideid 90 p. testi juhendi parandamiseks. Üheks oluliseks muudatuseks mis kindlasti tuleb on see, et hobused peavad siirduma uute ratsastajate alla, mitte jätkama olemasolevatega. Ka on suur kasvatajate huvi 4 – aastaste hobuste lisamise vastu testi.

Siirdugem edasi järgmisesse katsefaasi! Peagi avaldame testiratsanike kirjeldused sellest millised on esmased muljeid testitavatest hobustest. Testiratsutajad olge valmis oma kommentaare jagama!

Heakskiidetud avalduste esitajatega võetakse detailide osas peagi ühendust!