HOBUSTE ÜLE ARVESTUSE PIDAMISE KORD

Põllumajandusministri 21.12.2009. a määruse nr. 128 „Identifitseerimisele kuuluvate põllumajandusloomade liikide loetelu, põllumajandusloomade identifitseerimise ning nende kohta andmete registreerimise viisid ja kord, registreerimistunnistuse väljastamise kord ja veisepassi vorm ning põllumajandusloomade arvestuse pidamise kord“ § 12 sätestab põllumajandusloomade arvestuse pidamise korra. On välja töötatud algarvestuse pidamise vorm, millel kajastuvad kõik olulised andmed. Antud vormi võib pidada elektrooniliselt või paberkandjal. Kõik andmed tuleb kajastada vormil kolme päeva jooksul hobuse sündimise, märgistamise, karja toomise, karjast välja liikumise, hukkumise, kadumise või tapmise päevast arvates. Arvestust tuleb säilitada kolm aastat karjast välja liikumise, hukkumise, kadumise või tapmise päevast arvates.

……………………………………………………………………………….
PAARITUSTE JA VARSA SÜNNI REGISTREERIMINE

Hobuseomanikel on võimalik esitada paaritustunnistus/varsa sünniteade digitaalsel kujul. Selleks tuleb paaritustunnistus digitaalselt allkirjastada nii paaritust tõendava (täkuomaniku) kui ka varsa sündi tõendava isiku (varsa omaniku) poolt. Kui paaritus toimub kodutallis ja täku omanik on ühtlasi ka varsa omanik, piisab paaritustunnistusel ühest digiallkirjast. Digiallkirjastatud paaritustunnistuse saab saata meiliaadressil info@estsporthorse.ee

………………………………………………………………………………..

TÄKU KASTREERIMISEST TEATAMINE
Täku kastreerimisest tuleb aretusühingule teatada 30 päeva jooksul. Ruunamise kohta võib passi kande teha ruunamise läbi viinud tegevuslitsentsiga veterinaar. Kui passi jääb kanne tegemata veterinaari poolt, tuleb pass saata koos kastreerimise teatega ESHKS kontorisse.

…………………………………………………………………………………

OMANIKU MUUTUSEST TEATAMINE
Omaniku muutusest tuleb aretusühingule teatada 30 päeva jooksul. Omaniku muutuse vormistamiseks tuleb edastada ESHKS kontorisse hobuse pass ja omaniku muutust tõendav dokument, milleks võib olla ostu-müügileping, arve või ka lihtsalt mõlema poole andmetega ja allkirjadega blankett.

Piirkondlike ülevaatuste ülesandmise leht

Piirkondlike ülevaatuste ülesandmise lehe näidis