2023. aasta ESHKS sugutäkkude tunnustamise sündmustest  saate lugeda siit:

https://estsporthorse.ee/uudised/eshks-voorratsaniku-testid-2023/

Niitväljal toimunud sugutäkkude võõrratsaniku testi lootustandvaimaks täkuks tunnistati ja 3-aastase paaritusloaga pärjati täkk:

BENJAMIN V (ESH, sünd. 2019-05-21, isa BAVAROTTI VON SEEDER, ema WHISPER V, emaisa WODAN M, aretaja PEETER VIIARD).

2022. aasta sugutäkkude tunnustamine toimus Tähtvere tallis ja selle kohta saab pikemalt lugeda siit:

https://estsporthorse.ee/artiklid/takkude-paeva-2022-kokkuvote/

Fotol BIS täkk FLAYDERS (LWB), sünd. 2015-03-28, isa FURIOSO, ema ARSIJA, emaisa AROMATS kasv. Lätis

2021. aasta Täkkude päev toimus Tähtvere tallis ja selle kohta saab pikemalt lugeda siit:

https://estsporthorse.ee/artiklid/uncategorized-et/2021-takkude-paevast/

Ainus täkk, kellele täiesti üksmeelselt anti kaheaastane paaritusluba ja ühtlasi tunnistati päeva parimaks oli 3 – aastane täkk PEYTON V (ESH, sündinud 2018-04-22, isa A PIKACHU DE MUZE, ema VERONA V, emaisa VERDI, kasvataja ja omanik Peeter Viiard).

2020. aasta täkkude tunnustamine toimus Kaisveres Saaremaal. Pikemalt saab selle kohta lugeda siit:

https://estsporthorse.ee/artiklid/kaisvere-aretuspaev/

Fotol CRESCENDO VON SEEDER võõrratsanik Margit Mägi all, foto Liis Ira

Täkkude Päev 13. aprillil Tähtvere tallis oli ilus päev. Paljud olid üllatunud, kui puhas ja valge võib üks maneež olla. Kõik, mis seal varem on märkusi põhjustanud, oli suurepäraselt korda tehtud, eelkõige maneeži pinnas. Võõrratsanik Hanno Ellermann oli ka vormis ja tegi kõvasti tööd väga erinevate iseloomudega ja ettevalmistusega täkkude testimisega ja tal oli hea võimalus oma meisterlikkust ja rahulikku käitumist näidata.
Lõpptulemused aretuse seisukohast väga suurepärased ei olnud. Hinde- ja aretuskomisjoni ühisel koosolekul läks mõne täku ümber vaidluseks, oli erimeelsusi selles, kui ranged peame oma valikutes olema ja ka üksikute täkkude sobivuses meie aretusse. Kahe täku osas öeldi siiski üksmeelselt: „Jah!“ , mis tähendas, et need võib kohe veel üheks aastaks aretusse tunnustada, nende üle pole arutelu vaja. Need täku olid Kasper ja Pronto vd Maltahoeve. Hindekohtunike kokkuvõtlikud iseloomustused olid:
KASPER – kõik allüürid head, väga ülesmäge, eriti galopp, rohkemgi kui hüppehobusel vaja, kasutab kõiki lihaseid ja liigeseid, hüppel kiire äratõuge, eriti kiire esijalgade töö, terav, ettevaatlik, hobune veidi lühike, lühike laudjas, hüpe võiks olla veidi pikem, mõnikord sirutab esijalad hüppe harjal ette.
PRONTO – eriti elastsed rütmilised allüürid, hüpetel võiks äratõuge olla jõulisem, aga suurematel takistustel on parem, väga meeldiv käitumine, eriti hea tasakaal, veidi nõrk nimme, veidi nõgus ülajoon, pikkade joontega hobune.
Tunnustuse üheks aastaks kuni 2020.a. võõrratsaniku testini said veel:
CANDOUR ESQUI – hea tüüp ja kehaehitus, täkutüüpi ja täkuhinge vähe, lühikesed liikumised sammul ja traavil, galopil väga hea rütm ja tasakaal, hüpetel väga stabiilne ja hea tehnika, eriti hea esijalade töö, äratõuge võiks olla tugevam
WINTSENT V– tugev suur täkk, hea tüüp, hea galopp, aga traav ja samm väga lühikesed ja ebakindla rütmiga, hüpetel aeglane tõuge, esijalad rippu, muidu aravõitu või tõrges, aga julge hüpe, esijalad pole kiiresti kasvanud hobuse arengule päris järele jõudnud. Kolmeaastase hobuse kohta rahuldav esinemine, aga siiski ei ole meie oludes nii noore täku hindamine mõttekas.
Kuna kohal oli juhatuse liikmetest kvoorum, tehti veel otsuseid või kinnitati eelmisi:

  • Tunnustuseta jäänud täkkude iseloomustusi või hindeid ei avalikustata. Omanikud võivad nõuda või paluda suulist või kirjalikku selgitust oma täku hindamise kohta.
  • Anda alaline tunnustus ja tõuraamatu number täkule WISPHER „D“.
  • Kinnitada täku NATKINGKEY SR alaline tunnustus ja anda tõuraamatu number.

Erinevalt eelmisest aastast olid täkud seekord suhteliselt hästi ette valmistatud, aga silma torkas paljude täkkude ebapuhas käik. Kas oli tegemist vähe töös olnud hobuste nn ratsmelonkega, kerge lihasvaluga või kapjade halva korrashoiuga? Loodetavasti olid kõik siiski täiesti terved hobused, aga vabandusi, et hobune pole hetkel parimas korras, ei tahaks järgmistel võõrratsaniku testidel kuulda.
Kiitma peab WISPHER „D“ omanikku Indrek Lootust ja KALIBER DP omanikku Riin Ingre Saare’t, kes tõid oma täkud välja ilma tunnustuseks esitamise vajaduseta, lihtsalt tutvustamiseks. Seda tegid nad õnnestunult. Wispher „D“ esinemine oli nii hea, et ta sai erandkorras alalise tunnustuse ja Kaliber DP liikus ratsaniku all paremini kui vabal liikumisel ning õigustas varasemat otsust, et tema külmutatud spermat on lubatud kasutada kui tunnustatud täku spermat.

Kokkuvõttev video – igast täkust 40 sek

2018.a. võõrratsaniku test  sugutäku kandidaatidele ESH tõuraamatus aretusse tunnustamiseks toimus Ihaste Ratsakeskuses 21 aprillil. Ülesantud 13 täkust jõudis kohale 11, neist said kõigi komisjoni liikmete üksmeelse tunnustuse kaks täkku.

Natkingkey SR

2017.a. täkkude Päeval tunnustatud täkk tegi läbi kohustusliku tunnustuse uuendamise. Ta tüübi ja kehaehituse hinded olid 8-9 vahel, hüppehinded 7,5-8,5, liikumise keskmine 8-8,5, ratsastatavus, tasakaal ja perspektiivikus spordis 8-8,5 . Märgiti natuke liigset ettevaatlikkust või isegi argust, siiski nähti temas nagu ka teises tunnustatud täkus In Style N tulevikulootust parkuurideks 140 cm ja üle selle.

Instyle N, ESHKS võõrratsaniku test 2018

Ka In Style N oli 2017.a. saanud tunnustuse ja uuendas nüüd seda. Komisjon nägi temas veidi vähem täkutüüpi, hinded 7,5-8, ka liikumise ja hüpete hinded ei ületanud seekord hinnet 8, aga tasakaalu, ratsastatavust ja perspektiivi spordis hinnati parimaks. Koos Natkingkey’ga olid nad ainukesed, kellele ennustati tulevikku parkuurides 140 cm ja rohkem.
Kaks täkku – CANDOUR ESQUI (i. Cadeau de Muze, ei. Elvis ter Putte) ja VINCENT (i. V Carlos, ei. Carpaccio) – tekitasid elava diskussiooni võõrratsaniku testi mõtte ja nende täkkude endi väärtuse üle. Kuna üksmeelele ei jõutud, osa komisjoni liikmeid pooldas üht, teine teist täkku, jäeti lõpuks mõlemad tunnustuseta.
Candour Esqui on väga erilise sugupuuga, näitas eriti head hüppetehnikat (ainukesena sai mõnelt kohtunikult isegi hinde 9), aga tema esinemist peeti hingetuks, isegi laisaks, liikumist raskeks, eriti traavil, hüppe võimsuse kohta pani üks kohtunik isegi hinde 6,5 ja öeldi, et jõudu peaks nagu olema, aga täna seda näha ei ole. Isegi mõned kohtunikud, kes olid tema tunnustuse vastu, leidsid, et sisuliselt on ta tunnustust väärt ja saab selle loodetavasti kiiresti võistlustulemustega.

Candour Esqui

Vincent oli liiga esiotsale tasakaalustatud, hüpetel hüppas rohkem edasi kui üles, hüppe kõrgeim punkt sageli takistuse taga. Oli kiire ja terav, aga tihti kiirustas liialt. Ratsanikule meeldiv, aga ühegi erilise omadusega ei hiilanud (ühel kohtunikul kõik hinded 7). Ei ole üldse täkutüüpi hobune.

Vincent

Täkkude Päev  2017 toimus aprillis Kurtna ratsakeskuses. Tunnustuse saamiseks oli kohale tulnud 13 täkku. Osalejate kataloog on leitav SIIT

Võõrratsanikena olid  Hanno Ellermann – hüppehobused ning  Dina Ellermann – koolisõiduhobused.

Aretuskomisjon otsustas tunnistada kuni 1 aprillini 2018 järgmised täkud:

Hüppetäkud:
CALL ME BLACK, b. 2013, holst., Calido I-Casall, o. Mihkel Kangur and Joris de Brabander
NATKINGKEY SR, b. 2013, holst.., Numero Uno-Calido I, o. Juurimaa Tall OÜ and Joris de Brabander
IN STYLE N (I´ SPECIAL N), b. 2013, KWPN, I`m Special de Muze-Padinus, o. Mihkel Kangur
CAHIR N, b. 2012, ESH, Cornet`s Balou-Beg xx, o. Mihkel Kangur
B CAPTAIN NORMAN, b. 2011, ESH, Bolero (Cayman)-A Pikachu de Muze, o. Margo Norman

Koolisõidutäkud:
QUERIDO, b. 2013, hann., Quaterhall-Rascalino, o. Liis Ira ja Kristiina Keskinen
DON BORDEAUX, b. 2012, KWPN, Bordeaux-Blue Hors Don Schufro, o. Nautilo OÜ
FÜRST ROMAN, b. 2012, ESH, Fürst Romancier-Don William, o. Birgit Tillmann
DA SHARO, b. 2013, hann., Destano-Londontime, om. Rustam Bayaliev, o. esindaja Maria Chulets

Alalise tunnustuse sai:

KONTADOR v.d. DOORNDONKHOEVE, BWP, b. 2010, Nabab de Reve-Querlibet Hero, o. Mihkel Kangur

Täkkude Päeva 2017 võitjad olid:

Parim hüppetäkk CAHIR N and Parim koolisõidutäkk FÜRST ROMAN

Kokkuvõttev video 3 min

Täkkude Päev 2016 toimus Kurtna Ratsakeskuses.
Tunnustamisele toodi 21 täkku. Osalejate kataloog on leitav SIIT 
Võõrratsanikud olid Tiit Kivisild ja Dina Ellermann.
aretuskomisjon otsustas anda tunnustuse järgmistele täkkudele:
Hüppetäkud:
I` SPECIAL DE MUZE, b. 2013, I´m Special de Muze-Burgloma-Padinus, KWPN, o. Mihkel Kangur
NATKINGKEY SR, b. 2013, Numero Uno-Renaissance VII-Calido I, holstein, o. Juurimaa Tall OÜ
CALL ME BLACK, b. 2013, Calido I-Akimo-Casall, holstein, o. Mihkel Kangur ja I. De Brabander
CC SKYFALL TT, b. 2012, Casall-Amira III-Conteur, holstein, o. Tsura Talu OÜ
HERACLES, b. 2012, Verdi-Wiennie-Padinus, KWPN, o. Andreas Lootus
CAHIR N, b. 2012, Cornet`s Balou-Thisbe-Beg xx, ESH, kasv. Kaasiku Talupidaja OÜ, o. Mihkel Kangur
SALOMON, b. 2011, Spartacus-Novesta-Lux Z, ESH, kasv. ja o. Gunnar Klettenberg
B CAPTAIN NORMAN,bs. 2011, Bolero ex Cayman-A Pontanelle-A Pikachu de Muze, ESH, kasv. ja o. Margo Norman
KONTADOR V. D. DOORNDONKHOEVE, b. 2010, Nabab de Reve-Gagnante de Muze-Querlibet Hero, BWP, o. Mihkel Kangur
HUGO V, b. 2010, Helios de Muze-Ulanda-Uberon, ESH, kasv. ja o. Peeter Viiard
FREEDOM, b. 2010, Eldorado v.d. Zeschoek-Wavanta-Corland, KWPN, o. Andres Trei
JACKSON V/H DAUWHOF, b. 2009, Cicero Z-Fantastica-Frühlingsball, BWP, o. Sven Shois ja Mikko Aartioa
ICE DE WIQUI, b. 2008, Darco-C-Jewels Cristal-Carnute, BWP, o. Ülle Ervald
Koolisõidutäkud:
DON BORDEAUX, b. 2012, Bordeaux-Vienna ST- Blue Hors Don Schufro, KWPN, o. Nautilo OÜ

Täkkude Päeva võitja oli täkk Salomon
II kohal KWPN täkk HERACLES and III kohal holstein NATKINGKEY SR

Otseülekande video

Täkkude Päev 2015 toimus mai kuus Niitvälja ratsabaasis.

Sadulas testiti 13 täkku vanuses 3 – 6 a.

Võõrratsanikud olid  Urmas Raag ja  DIna Ellermann.

Parimad hüppajad olid 5 a.  ESH Contatour JP (Clinton- O. Lady Edmonton Degli Asseri-Concorde), aretaja Joel Jürisson ja KWPN Freedom (Eldorado van de Zeschoek-Wavanta-Corland) , kes skoorisid hüppest 9 p.

5 a. ESH Sopranist K (Soprano-Toemelijn-Guidam), kasvataja Mihkel Kangur ja BWP Kontador vd Doorndonkhoeve (Nabab de Reve-Gagnante de Muze-Querlibet Hero) teenisid hüppest  8,5 p ja said kiita hea iseloomu ja ratsastatavuse poolest.

Tunnustati kõik täkud v.a  B Cheitan ja Hugo V.

tulemused

Otseülekande video