Fotol BIS PEYTON V, koolisõidu testiratsaniku Dina Ellermanniga.

Päev algas eksterjööri ja jalgade hindamisega kõval pinnal. Kristi – Liis Koppel ja Astra Nilk vaatasid üle need täkud, keda aretuskomsjon ei olnud seni veel ilma sadulata näinud – Zinidi Gasell, Chiron K ja Castlion van de Groenhoeve. Teised osalejad mõõdeti ja vaadati üle nende tervislik seisund. Viimasel hetkel toimus hindekomisjonis väike muutus, Gunnar Klettenbergi, kellel ei olnud võimalik isiklikel põhjustel tulla asendas Hanno Ellermann. Suur tänu talle, et leidis võimaluse lühikese etteteatamise juures liituda. Olles korduvalt ise olnud täkkude testija kiitis ta väga Ivo Otsa tööd testiratsanikuna – Ivo esitas igat täkku täpselt sellisena nagu nad olid, hobust segamata, ennast kehtestamata. See annab kõigile  – nii komisjonile kui aretajatele  – võimaluse näha täkke nii nagu nad naturaalselt on.  Kogenud koolisõidu testratsanik Dina Ellermann oskab oma tööd. Ta kontrollis aega viitmata kas hobused hakkavad kohe sääre ees liikuma ja ennast kandma. Nii mõnegi täku puhul muutus pilt kardinaalselt kui täkud hakkasid aktiivselt tagant tõugates läbi keha ja üle selja liikuma ning ratsmekontakti otsima. Hindamisest Kohtunike hinnetelehed olid sel aastal pisut täiendatud- tavapärasele TÜÜP-KEHAEHITUS-JALAD, SAMM-TRAAV-GALOPP, HÜPPEVÕIMSUS ja HÜPPETEHNIKA omadustele lisaks oli hindelehel ÄRATÕUKE KIIRUS HÜPPEL ja üldhinnete juures TASAKAAL, RATSASTATAVUS, PERSPEKTIIV TIPPSPORDIS. Täkkude tunnustamisel on hinnetest olulisemad kommentaarid ja veelgi olulisem iga kohtuniku lõplik otsus – tunnustatud/mittetunnustatud. Sellepärast ei avalda me kõikide kohtunike hindeid ega koondprotokolli kuid see koostatakse ja täkuomanikel (ka neil kes ei saanud tunnustust ) on võimalik oma täku kohta hinded ning kirjeldused saada. Kui hindekomisjon (Kollom, Kangur, Kubre, Ellermann, Viiard, Koppel, Nilk) ja aretuskomisjon olid oma vaidlused maha pidanud siis liitusid võõrratsanikud ja nende sõna sai otsustavaks. Sporthobuste aretus liigub üha enam selles suunas, et hobuse seljas peab olema “hea olla”. On ju tänapäeval juba pea kõik sporthobused väga heade põlvemistega ja võimekad, nüüd võib tõepoolest hakata rääkima hobuste hüppeintelligentsist. Kui on valida kahe võrdselt võimeka hobuse vahel siis valib ratsanik kindasti selle, kes n.ö. pool tööd ise ära teeb, kes ise läheb takistusele, ise tahab hüpata, teeb ise sammugi parajaks. Ivo Ots nimetas kolme täkku, kellele seljas tal selline tunne oli – need olid Peyton V, Chiron K ja Carpo. Tunnustuse said… Kui aastaid on kaheldud kas 3 a. täkkude testimine sadulas on ikka mõttekas, kas neid on võimalik piisavalt ettevalmistada siis 2021 a. test tõestas, et on. Ainus täkk, kellele täiesti üksmeelselt anti kaheaastane paaritusluba ja ühtlasi tunnistati päeva parimaks oli 3 -aastane täkk PEYTON V (ESH, sündinud 2018-04-22, isa A PIKACHU DE MUZE, ema VERONA V, emaisa VERDI, kasvataja ja omanik Peeter Viiard). Teda kirjeldati kui veidi liiga kompaktset aga ea kohta väga hästi arenenud täkku, kellel võiks olla pisut parem pea-kaela liitumine. Liikumistel oli elastsust ja tõuget, tagajalad võiks kannaliigestest pisut rohkem kõverdada. Hüpetel tegi ta väga head koostööd ratsanikuga ja näitas mõned väga head hüpped, hobuses nähti GP potensiaali. Mõlema võõrratsaniku kommentaare kõikide täkkude kohta saate vaadata meie otseülekandest: https://youtu.be/kOUHBGOlHJI

PEYTON V
PEYTON V
BIS PEYTON V

Teine 3-aastane täkk, kes sai 2-aastase paaritusloa oli LANGET (läti hobune, sündinud 2018-04-12, isa LESTON, ema AGNE, emaisa ABKE, kasvatatud Lätis, omanik Kadri Kazlauskas). Selle täku puhul kiideti Vao tallides Piret Ervaldi poolt tehtud head ettevalmistust. Ea kohta hästi arenenud ja korrektse kehaehituse ning jalgadega täkk veenis komisjoni pigem oma hüpete ühtluse ja kindlusega kui millegi väga võimsa ja erilisega.

LANGET

  4-aastastest täkkudest anti paaritusluba 2- aastaks täkule CHIRON K (ESH, sündinud 2017-05-08, isa Cahir N, ema IRKENESS, emaisa CANABIS Z, kasvataja ja omanik Mihkel Kangur). Kerget tüüpi ja kompaktne, suure galopiga väike hobune – nii iseloomustati täkku, kelle jaoks süsteemi vahe lausa laiemaks tõsteti.

CHIRON K

Teine 4-aastane täkk, kes sai kaheaastase paaritusloa oli MIRACLE (KWPN, sündinud 2017-05-12, isa GRANDORADO TN, ema BEAUTIFUL LADY, emaisa VOLTAIRE, kasvatatud Hollandis, omanik Matrix Puit As). See võimsalt arenenud täkk, näitas jätkuvalt väga häid liikumisi – traavil ja galopil oli hea esijalgade randmetõste, ent kuna täkk oli sõidetud pisut ratsme taha ja ei töötanud läbi selja siis jäi liikumiste ideaalist puudu õlavabadus ning tagaotsa töö oleks võinud olla aktiivsem. See on õige ratsastusega parandatav. Hüpped oli erinevad ja ebaühtlased, täkk ei kandnud ratsanikku balansis. Ei suutnud ega tahtnud lühendada viimast sammu enne hüpet, seda imselt osaliselt ka oma suurte liikumiste tõttu. Neil põhjustel annab ESHKS soovituse kasutada seda täkku pigem koolisõidutäkuna.

MIRACLE

Vanematest täkkudest sai üheks aastaks paaritusloa täkk CARPO (oldenburg, s. 2016 – 02 – 28, isa Corall, ema Aregona, emaisa Argentinus, aretatud Lätis, omanik Riina Säälik) Komisjon kirjeldas teda kui pisut lühikeste joontega hobust kellel võiks olla rohkem arenenud täkutüüp. Hüpetel ja liikumistel tegi ta väga kindlalt ja ühtlaselt oma töö ära, aga kõiges mis ta tegi võiks olla rohkem aktiivsust ja “sära”. See täkk oli just hea näide sellest, kui tähtis on võõrratsaniku roll täkkude testimisel – kui komisjon oli pisut kahtleval seisukohal siis Ivo Otsa kommentaarid kallutasid otsuse positiivseks. Carpol tuleb nüüd ennast tõestada nii järglaste kvaliteedi (keda tal on tänase seisuga andmebaasi kantud 6 tk) kui ka oma sporditulemustega.

CARPO

Eluaegse tunnustuse sai 17 aastane KWPN täkk ZINIDI GASELL (KWPN, sündinud 2004, isa E.H. Gribaldi, ema Gaselle, emaisa Wisconsin, kasvatatud Hollandis, omanik EP Sporthorses OÜ.) Täkul on ette näidata tulemused GP tasemel.  Täku päevadel esines ta vigastuse tõttu ainult käe kõrval, hinnatud sai tema eksterjöör ja jalad.  Täkk esitas  head närvisüsteemi ja hea üleastumisega elastset sammu. Selle täku aretuses kasutamisel tasub märaomanikel tähelepanu pöörata sellele, et täkul on kerge koondvarbsus ning ahaskabjad ja pisut nõgus ülajoon, mis võib olla tingitud muidugi ka vanusest.

ZINIDI GASELL

Tunnustatud täkud esinemas Samuti õnnestus aretuskomisjonil esmakordselt ülevaadata juba tunnustatud täkk CASTILION VAN GROENHOEVE (SBS, 2008, kasvataja Bruno Pieters. I. Castelino van de Helle, e. Pomme D’api van’t Polderland, ei. Darco) – täkk sai eksterjööri ja jalgade eest hindeks 8 ning näitas samuti rahulikku närvisüsteemi ning head alluvust. Täku esindaja Kristiina Pähn kirjeldas teda kui väga koostööaldist hobust, kellega saab ratsanik kiiresti kontakti ja kes paneb kõik ratsanikud õigesti istuma. Täku seljas käis ka koolisõidu testiratsanik ning tema nõustus täielikult täku esindaja kommentaaridega.

CASTILION VAN DE GROENHOEVE

Kristiina Pähn oli esinemiseks toonud ka tunnustatud ponitäku CIAN CRT (ERP, s. 2017,  i. Comme il Faut, e. Dakota Du Ham, ei. Ulk D Ete, kasv. ja om. Cärrot OÜ), kelle hüppeoskusi demonstreeris testiratsanik Ivo Ots. „Poni nagu hobune“  ütles Ivo veel CIANI seljas istudes. Ta tõdes, et poni tegi head koostööd, mis on eriti oluline ratsaponide aretuses, sest on ju ratsanikud peamiselt lapsed ja noored. Selline juba tunnustatud täkkude esitamine on väga tervitatav ja jätkuvalt loodame, et täkkude päev muutub ajapikku üha enam aretuspäevaks, kus esitletakse lisaks täkkudele ka nende järglasi.

CIAN CRT

Tänusõnad On meeldivaks kombeks saanud, et sündmuste korraldamisel saame südamest tänada pererahvast – seekord Tähtvere talli meeskonda eesotsas Linda Randpere ja Maris Kartauga, kes sündmuse ettevalmistamisel igati abiks olid, täname ka noorperemehi ja – naist, kes vanemate Andrese ja Kristiina äraolekul on täiesti võimelised suurt ratsakompleksi majandama. Ükski sündmus ei suju vabatahtlike abiliseteta – suure kiituse osaliseks on saanud kommentaator Kaia Lass ning mitmete aastate tubli töö eest pälvis aasta vabatahtliku tiitli meie sündmuste stjuuard Olga Vinokurova!

Aasta vabatahtlik – stjuuard OLGA VINOKUROVA

ESHKS eesmärk täkkude tunnustamisel on anda aretajatele täkkude kohta võimalikult palju informatsiooni, välistada aretusest need täkud, kellel on otsesed puudused või need kelle puhul ei leita midagi positiivset, millega ta võiks aretusse panustada. Lõpliku aretusotsuse peab tegema ikkagi  aretaja ise. Tuleb mõelda läbi kas soovitakse saada väga eriline tulemus või minnagi välja keskpärase aga kindla peale. Jääb igaühe enda otsustada millist valikut talle pakkus tänavune Täkkude päev, ESHKS loodab aga ikka ja endiselt näha erilisi hobuseid. Kokkuvõtte koostas Liis Ira.

Võõrratsaniku test või Täkkude Päev – kuidas seda traditsioonilist üritust nimetada? Või kumba meil rohkem vaja on? Oleme hulk aastaid tahtnud näha sellist päeva, nimetame seda Aretuspäevaks, kus oleksid koos nii tunnustust vajavad täkud, kellele võõrratsaniku test on kohustuslik, kui kõik juba tunnustatud täkud, et märaomanikud ja lihtsalt huvilised saaksid nendega tutvuda. Lisaks oleks iga täku tutvustamiseks hea näha ta järglasi. Kaisveres sellist Aretuspäeva korraldada proovitigi, esimest korda ESH ajaloos.
Kuna kaks tunnustuseks võõrratsaniku testi vajavat täkku jäid erinevatel põhjustel tulemata, näidati hindekomisjonile ainult kaht Seeder Agri OÜ enda ise kasvatatud täkku.
CRESCENDO VON SEEDER (s. 04.05.2016, kõrb t, i. Comme il Faut, e. Larghetto, ei. Ludwig von Bayern, kasv. ja om. Seeder Agri OÜ) on juba väga noorelt tuntud oma esinemistega noorhobuste ülevaatuste finaalides kaheaastasena 2018.a. ja eriti kolmeaastasena 2019.a., kui ta sai kõik võimalikud eriauhinnad – Takistussõidulootus, Parim Eestis sündinud hobune, Best in Show. Kaisveres hindas teda seekord komisjon koosseisus Astra Nilk, Kristi-Liis Koppel, Rein Pill, Peeter Viiard, Gunnar Klettenberg, Raigo Kollom. Loomulikult ei kahelnud keegi, et see täkk väärib tunnustamist sugutäkuna. Seejuures märgiti, et hobune liikus veidi kammitsetult, tema elavus, nõtkus, kiire reaktsioon olid treeningus ilmselt vähenenud. Tema liikumise hinded samm-traav-galopp olid ülevaatuste finaalis 8-7,5-8,5, nüüd ei saanud komisjon kuidagi rohkem anda kui 7-7-7,5. Aga hüppehinded olid nii sügisel kui Kaisveres 8,5-8,5.

Ka koolisõidu testiratsanik Dina Ellermann käis Crescendo seljas ära.

 

Crescendo ja Margit Mägi

HADES VON SEEDER (s. 10.05.2016, must t, i. Hennesy, e. Zustrona, ei. Rhodium, kasv. ja om. Seeder Agri OÜ) pole vähem tuntud kui Crescendo. Kuigi ta kolmeaastasena jäi väliskohtuniku Stefaan de Smeti meelest üldkokkuvõtetes Crescendole veidi alla, oli ta kahtlemata parim koolisõiduhobune – Koolisõidu lootus. Ja ta võitis Publiku lemmiku auhinna.Kaisveres torkas silma, et sellele hobusele on ratsastamine sobinud paremini kui eelmisele. Kui ta finaalis pühendus oma temperamendi ja jõu näitamisele, oli liiga kärsitu, et liikumise, eriti sammu kvaliteeti rahulikult hinnata lasta, siis sadula all oli ta parem kui lahtiselt joostes. Hinded olid sügisel 7,5-8,5-8, nüüd pani komisjon veidi liialdades kõik hinded 9 punkti.

Hades von Seeder ja Dina Ellermann

Saime juurde kaks tunnustatud täkku, kes kujunevad loodetavasti parimateks Eestis sündinud täkkudeks meie täkkude nimistus. Varem on suurima järglaste arvuga Eestis sündinud täkk Contatour JP saanud 32 järglast, V Carlose 19 järglase hulgas on end juba hästi tõestanud hüppajad Vermont, Vincent, Venganza, Ventisette. Crescendo sai juba 2019.a. viis varssa, kaks neist näitasid end nüüd sellistena, kellel on hinge kuhugi kaugemale ja kõrgemale tungida.

Crescendo von Seederi järglased

Võõrratsaniku testi järel näidatud hobuste kohta on raske midagi kindlat ja selget öelda. Selge on, et nad kuuluvad kõik ESH populatsiooni paremiku hulka. Rõõmu tegi, et Bavarotti von Seeder tunneb end oma metalljalaga suurepäraselt ja on andnud rea toredaid järglasi. Neid on seni kokku 12, kellest Kaisveres uuesti nähtud Belizar von Seeder ja Bavaro von Seeder olid sügisel ülevaatuste finaalis kaheaastaste täkkude hulgas 2. ja 3. eriti võimsa täku B Hero von Seeder (Bordeaux – Cantus) järel, keda saime ka seekord Kaisvere maneežis jälle imetleda.

Bavaro von Seeder

 

B Hero von Seeder

Näidata ja näha – selline vajalik põhimõte saab meie hobusekasvatuses aina omasemaks. Kaisvere Aretuspäev oli selles uue etapi alustajaks.

Kokkuvõttev video

Täkkude Päev 13. aprillil Tähtvere tallis oli ilus päev. Paljud olid üllatunud, kui puhas ja valge võib üks maneež olla. Kõik, mis seal varem on märkusi põhjustanud, oli suurepäraselt korda tehtud, eelkõige maneeži pinnas. Võõrratsanik Hanno Ellermann oli ka vormis ja tegi kõvasti tööd väga erinevate iseloomudega ja ettevalmistusega täkkude testimisega ja tal oli hea võimalus oma meisterlikkust ja rahulikku käitumist näidata.
Lõpptulemused aretuse seisukohast väga suurepärased ei olnud. Hinde- ja aretuskomisjoni ühisel koosolekul läks mõne täku ümber vaidluseks, oli erimeelsusi selles, kui ranged peame oma valikutes olema ja ka üksikute täkkude sobivuses meie aretusse. Kahe täku osas öeldi siiski üksmeelselt: „Jah!“ , mis tähendas, et need võib kohe veel üheks aastaks aretusse tunnustada, nende üle pole arutelu vaja. Need täku olid Kasper ja Pronto vd Maltahoeve. Hindekohtunike kokkuvõtlikud iseloomustused olid:
KASPER – kõik allüürid head, väga ülesmäge, eriti galopp, rohkemgi kui hüppehobusel vaja, kasutab kõiki lihaseid ja liigeseid, hüppel kiire äratõuge, eriti kiire esijalgade töö, terav, ettevaatlik, hobune veidi lühike, lühike laudjas, hüpe võiks olla veidi pikem, mõnikord sirutab esijalad hüppe harjal ette.
PRONTO – eriti elastsed rütmilised allüürid, hüpetel võiks äratõuge olla jõulisem, aga suurematel takistustel on parem, väga meeldiv käitumine, eriti hea tasakaal, veidi nõrk nimme, veidi nõgus ülajoon, pikkade joontega hobune.
Tunnustuse üheks aastaks kuni 2020.a. võõrratsaniku testini said veel:
CANDOUR ESQUI – hea tüüp ja kehaehitus, täkutüüpi ja täkuhinge vähe, lühikesed liikumised sammul ja traavil, galopil väga hea rütm ja tasakaal, hüpetel väga stabiilne ja hea tehnika, eriti hea esijalade töö, äratõuge võiks olla tugevam
WINTSENT V– tugev suur täkk, hea tüüp, hea galopp, aga traav ja samm väga lühikesed ja ebakindla rütmiga, hüpetel aeglane tõuge, esijalad rippu, muidu aravõitu või tõrges, aga julge hüpe, esijalad pole kiiresti kasvanud hobuse arengule päris järele jõudnud. Kolmeaastase hobuse kohta rahuldav esinemine, aga siiski ei ole meie oludes nii noore täku hindamine mõttekas.
Kuna kohal oli juhatuse liikmetest kvoorum, tehti veel otsuseid või kinnitati eelmisi:

  • Tunnustuseta jäänud täkkude iseloomustusi või hindeid ei avalikustata. Omanikud võivad nõuda või paluda suulist või kirjalikku selgitust oma täku hindamise kohta.
  • Anda alaline tunnustus ja tõuraamatu number täkule WISPHER „D“.
  • Kinnitada täku NATKINGKEY SR alaline tunnustus ja anda tõuraamatu number.

Erinevalt eelmisest aastast olid täkud seekord suhteliselt hästi ette valmistatud, aga silma torkas paljude täkkude ebapuhas käik. Kas oli tegemist vähe töös olnud hobuste nn ratsmelonkega, kerge lihasvaluga või kapjade halva korrashoiuga? Loodetavasti olid kõik siiski täiesti terved hobused, aga vabandusi, et hobune pole hetkel parimas korras, ei tahaks järgmistel võõrratsaniku testidel kuulda.
Kiitma peab WISPHER „D“ omanikku Indrek Lootust ja KALIBER DP omanikku Riin Ingre Saare’t, kes tõid oma täkud välja ilma tunnustuseks esitamise vajaduseta, lihtsalt tutvustamiseks. Seda tegid nad õnnestunult. Wispher „D“ esinemine oli nii hea, et ta sai erandkorras alalise tunnustuse ja Kaliber DP liikus ratsaniku all paremini kui vabal liikumisel ning õigustas varasemat otsust, et tema külmutatud spermat on lubatud kasutada kui tunnustatud täku spermat.

Kokkuvõttev video – igast täkust 40 sek

2018.a. võõrratsaniku test  sugutäku kandidaatidele ESH tõuraamatus aretusse tunnustamiseks toimus Ihaste Ratsakeskuses 21 aprillil. Ülesantud 13 täkust jõudis kohale 11, neist said kõigi komisjoni liikmete üksmeelse tunnustuse kaks täkku.

Natkingkey SR

2017.a. täkkude Päeval tunnustatud täkk tegi läbi kohustusliku tunnustuse uuendamise. Ta tüübi ja kehaehituse hinded olid 8-9 vahel, hüppehinded 7,5-8,5, liikumise keskmine 8-8,5, ratsastatavus, tasakaal ja perspektiivikus spordis 8-8,5 . Märgiti natuke liigset ettevaatlikkust või isegi argust, siiski nähti temas nagu ka teises tunnustatud täkus In Style N tulevikulootust parkuurideks 140 cm ja üle selle.

Instyle N, ESHKS võõrratsaniku test 2018

Ka In Style N oli 2017.a. saanud tunnustuse ja uuendas nüüd seda. Komisjon nägi temas veidi vähem täkutüüpi, hinded 7,5-8, ka liikumise ja hüpete hinded ei ületanud seekord hinnet 8, aga tasakaalu, ratsastatavust ja perspektiivi spordis hinnati parimaks. Koos Natkingkey’ga olid nad ainukesed, kellele ennustati tulevikku parkuurides 140 cm ja rohkem.
Kaks täkku – CANDOUR ESQUI (i. Cadeau de Muze, ei. Elvis ter Putte) ja VINCENT (i. V Carlos, ei. Carpaccio) – tekitasid elava diskussiooni võõrratsaniku testi mõtte ja nende täkkude endi väärtuse üle. Kuna üksmeelele ei jõutud, osa komisjoni liikmeid pooldas üht, teine teist täkku, jäeti lõpuks mõlemad tunnustuseta.
Candour Esqui on väga erilise sugupuuga, näitas eriti head hüppetehnikat (ainukesena sai mõnelt kohtunikult isegi hinde 9), aga tema esinemist peeti hingetuks, isegi laisaks, liikumist raskeks, eriti traavil, hüppe võimsuse kohta pani üks kohtunik isegi hinde 6,5 ja öeldi, et jõudu peaks nagu olema, aga täna seda näha ei ole. Isegi mõned kohtunikud, kes olid tema tunnustuse vastu, leidsid, et sisuliselt on ta tunnustust väärt ja saab selle loodetavasti kiiresti võistlustulemustega.

Candour Esqui

Vincent oli liiga esiotsale tasakaalustatud, hüpetel hüppas rohkem edasi kui üles, hüppe kõrgeim punkt sageli takistuse taga. Oli kiire ja terav, aga tihti kiirustas liialt. Ratsanikule meeldiv, aga ühegi erilise omadusega ei hiilanud (ühel kohtunikul kõik hinded 7). Ei ole üldse täkutüüpi hobune.

Vincent

Täkkude Päev  2017 toimus aprillis Kurtna ratsakeskuses. Tunnustuse saamiseks oli kohale tulnud 13 täkku. Osalejate kataloog on leitav SIIT

Võõrratsanikena olid  Hanno Ellermann – hüppehobused ning  Dina Ellermann – koolisõiduhobused.

Aretuskomisjon otsustas tunnistada kuni 1 aprillini 2018 järgmised täkud:

Hüppetäkud:
CALL ME BLACK, b. 2013, holst., Calido I-Casall, o. Mihkel Kangur and Joris de Brabander
NATKINGKEY SR, b. 2013, holst.., Numero Uno-Calido I, o. Juurimaa Tall OÜ and Joris de Brabander
IN STYLE N (I´ SPECIAL N), b. 2013, KWPN, I`m Special de Muze-Padinus, o. Mihkel Kangur
CAHIR N, b. 2012, ESH, Cornet`s Balou-Beg xx, o. Mihkel Kangur
B CAPTAIN NORMAN, b. 2011, ESH, Bolero (Cayman)-A Pikachu de Muze, o. Margo Norman

Koolisõidutäkud:
QUERIDO, b. 2013, hann., Quaterhall-Rascalino, o. Liis Ira ja Kristiina Keskinen
DON BORDEAUX, b. 2012, KWPN, Bordeaux-Blue Hors Don Schufro, o. Nautilo OÜ
FÜRST ROMAN, b. 2012, ESH, Fürst Romancier-Don William, o. Birgit Tillmann
DA SHARO, b. 2013, hann., Destano-Londontime, om. Rustam Bayaliev, o. esindaja Maria Chulets

Alalise tunnustuse sai:

KONTADOR v.d. DOORNDONKHOEVE, BWP, b. 2010, Nabab de Reve-Querlibet Hero, o. Mihkel Kangur

Täkkude Päeva 2017 võitjad olid:

Parim hüppetäkk CAHIR N and Parim koolisõidutäkk FÜRST ROMAN

Kokkuvõttev video 3 min

 

Täkkude Päev 2016 toimus Kurtna Ratsakeskuses.
Tunnustamisele toodi 21 täkku. Osalejate kataloog on leitav SIIT 
Võõrratsanikud olid Tiit Kivisild ja Dina Ellermann.
aretuskomisjon otsustas anda tunnustuse järgmistele täkkudele:
Hüppetäkud:
I` SPECIAL DE MUZE, b. 2013, I´m Special de Muze-Burgloma-Padinus, KWPN, o. Mihkel Kangur
NATKINGKEY SR, b. 2013, Numero Uno-Renaissance VII-Calido I, holstein, o. Juurimaa Tall OÜ
CALL ME BLACK, b. 2013, Calido I-Akimo-Casall, holstein, o. Mihkel Kangur ja I. De Brabander
CC SKYFALL TT, b. 2012, Casall-Amira III-Conteur, holstein, o. Tsura Talu OÜ
HERACLES, b. 2012, Verdi-Wiennie-Padinus, KWPN, o. Andreas Lootus
CAHIR N, b. 2012, Cornet`s Balou-Thisbe-Beg xx, ESH, kasv. Kaasiku Talupidaja OÜ, o. Mihkel Kangur
SALOMON, b. 2011, Spartacus-Novesta-Lux Z, ESH, kasv. ja o. Gunnar Klettenberg
B CAPTAIN NORMAN,bs. 2011, Bolero ex Cayman-A Pontanelle-A Pikachu de Muze, ESH, kasv. ja o. Margo Norman
KONTADOR V. D. DOORNDONKHOEVE, b. 2010, Nabab de Reve-Gagnante de Muze-Querlibet Hero, BWP, o. Mihkel Kangur
HUGO V, b. 2010, Helios de Muze-Ulanda-Uberon, ESH, kasv. ja o. Peeter Viiard
FREEDOM, b. 2010, Eldorado v.d. Zeschoek-Wavanta-Corland, KWPN, o. Andres Trei
JACKSON V/H DAUWHOF, b. 2009, Cicero Z-Fantastica-Frühlingsball, BWP, o. Sven Shois ja Mikko Aartioa
ICE DE WIQUI, b. 2008, Darco-C-Jewels Cristal-Carnute, BWP, o. Ülle Ervald
Koolisõidutäkud:
DON BORDEAUX, b. 2012, Bordeaux-Vienna ST- Blue Hors Don Schufro, KWPN, o. Nautilo OÜ

Täkkude Päeva võitja oli täkk Salomon
II kohal KWPN täkk HERACLES and III kohal holstein NATKINGKEY SR

Otseülekande video

 

Täkkude Päev 2015 toimus mai kuus Niitvälja ratsabaasis.

Sadulas testiti 13 täkku vanuses 3 – 6 a.

Võõrratsanikud olid  Urmas Raag ja  DIna Ellermann.

Parimad hüppajad olid 5 a.  ESH Contatour JP (Clinton- O. Lady Edmonton Degli Asseri-Concorde), aretaja Joel Jürisson ja KWPN Freedom (Eldorado van de Zeschoek-Wavanta-Corland) , kes skoorisid hüppest 9 p.

5 a. ESH Sopranist K (Soprano-Toemelijn-Guidam), kasvataja Mihkel Kangur ja BWP Kontador vd Doorndonkhoeve (Nabab de Reve-Gagnante de Muze-Querlibet Hero) teenisid hüppest  8,5 p ja said kiita hea iseloomu ja ratsastatavuse poolest.

Tunnustati kõik täkud v.a  B Cheitan ja Hugo V.

tulemused

 

Otseülekande video