ESHKS võõrratsaniku testid 2023

Möödunud nädalavahetusel testiti võõrratsanike Ivo Ots ja Tiit Kivisild all ESH tõuraamatu sugutäkkude kandidaate ja ka noorhobuseid, kes soovisid pääseda erijõudluskontrolli programmi.

Komisjon, kes testitavaid hobuseid kõrvalt jälgis koosnes meie parimatest spetsialistidest – sportlased ja aretajad Hanno Ellermann ja Gunnar Klettenberg, tõuraamatu kauaaegne juht ja endine sportlane Raigo Kollom, aretajad ja täkupidajad Mihkel Kangur ning Peeter Viiard, väliseksperdina täkkude omanik ja oksjoni korraldaja Michel Spaas.

Täkkude test.

Esmakordselt viidi täkkude test läbi kahel päeval ja tagantjärele võib öelda, et selle otsusega olid rahul nii täkkude esitlejad kui ka komisjon. Kuna endiselt kiputakse tunnustamisele tooma täkke, kes sugutäku kandidaadiks oma eelnevate jõudlusandmete põhjal ei kvalifitseeru siis leidis komisjon, et järgmistel aastatel võiks esimesest päevast kujuneda n.ö kvalifikatsiooni päev – kust järgmisesse päeva ja otse-eetrisse saavad edasi vaid piisavat kvaliteeti näitavad kandidaadid.

Kaheksa testile toodud täku hulgast said kaks importtäkku 1 – aastase paaritusloa, need olid:

FUNKEL XO 235 (Oldenburg, sünd. 2019-03-22, isa DIA CORRADO, ema CORTINA, emaisa CONTENDRO I, aretaja Hannu Vähämäki). See täkk omab tunnustust  FWB ja  Meckleburgi tõuraamatus. Sellel modernse tüübiga täkul võiks olla tugevam jalgade luustik. Kuna täku ratsastus oli veel pisut toores siis oli ratsanikel alguses  probleeme kontaktiga. Aga kui ühine keel leiti siis arvasid nii komisjon kui ratsanikud, et hobuses on kindlasti väga hea sporthobuse potensiaal.

FUNKEL XO 235

LEVI VDL (KWPN, sünd. 2016-05-26 2016, isa DOUGLAS, ema GETENDRI VDL , emaisa CARDENTO, aretaja VDL Stud) Levi vastupidi oli komisjoni arvamusel pisut vanatüübiline ja raske, seda ka liikumistelt aga samas väga koostööaldis, püüdlik ja mugav ratsanikele. Suure hobuse kohta oli tal ka piisavalt verd.

LEVI VDL

Kogu täkutesti lootustandvaimaks täkuks tunnistati ja 3-aastase paaritusloaga pärjati täkk:

BENJAMIN V (ESH, sünd. 2019-05-21, isa BAVAROTTI VON SEEDER, ema WHISPER V, emaisa WODAN M, aretaja PEETER VIIARD). Täkk on tüübilt modernne ja kommertslik ent grammike veel esiotsal, mis võib arenedes paraneda. Suurimat tähelepanu peaks aretaja pöörama selle täku kasutamisel asjaolule, et täkul on pisut nõgus ülaliin. Ratsanikele tundus täkk väga heas tasakaalus ja oli lihtne sõita, koostööaldis. Komisjon leidis, et täku hüppes on jõudu ja ta on super tähelepanelik ja ettevaatlik.

BENJAMIN V

Aretuspäev toimus ka aprilli alguses Kaisveres Saaremaal. ESHKS hindekomisjonile esitleti täkke, kes olid varasemalt ESHKS võõrratsaniku testil käinud ja kellel olid paaritusloa pikendamiseks ka vajalikud võistlustulemused. Samuti esitleti nende täkkude järglasi. Nähtu põhjal tegi hindekomisjon, kuhu kuulusid Peeter Viiard, Urmas Raag, Mihkel Kangur ja belglane Bernard Demets, koos võõrratsanike Diana Pruksi ja Ivo otsaga aretuskomsjonile ettepaneku tunnustada täkk Crescendo von Seeder (i. Comme Il Faut) ) ja anda talle tõuraamatu number ning anda 2 – aastased paaritusload täkkudele  Belizar von Seeder (i. Bavarotti von Seeder), Hades von Seeder (i. Hennessy) ja B Hero Von Seeder (i. Bordeaux).

ESHKS juhatus on tänaseks teinud otsuse, et kuna on loodud tingimused täkkude järglaste esitlemiseks nii vabahüppevõistlusel kui võõrratsaniku testil ESHKS aretuspäeval ja täkkude testimine toimub kahel päeval, mis muudab komplitseeritumaks komisjoni lähetamise siis edaspidi aretajate juures kasvanduses koha peal hindekomisjon täkke enam üle ei vaata.

Anname märku kui tegevteenistus on jõudnud kõikide täkkude protokollid ja kirjeldused digitaliseerida.

Erijõudluskontrolli test.

Erijõudluskontrolli testil said aretajad näha mitmete tunnustatud täkkude järglasi sooritamas kogenud sportlaste all. Selline sündmus on samuti võimalus aretajatele oma toodangu esitlemiseks ja täkkude järglaste näitamiseks nagu vabahüppevõistluski.

Testile toodud 9 hobuse hulgast leidis hindekomisjon ja esitas aretuskomisjonile kinnitamiseks kaks kandidaati, kes olid piisavalt ratsastatud, et kahe nädala pärast võistlushooajale vastu minna või kelles nähti piisavalt kvaliteeti ja potensiaali. Need olid:

El Gringo RP G, (Eldorado van de Zeshoek- Padinus), s. 2018, avalduse esitaja Kristi Luha, aretaja Ragnar Privits, testiratsanik Hanno Ellermann/Jõgeva

El Gringo RP G

Pocahontas (Poker de Mariposa- Close Harmony). s. 2019, avalduse esitaja ja aretaja Mirje Uibo , testratsanik: Ivo Ots/Kildu tall

Pocahontas

Erijõudluskontrolli pilootprojekt sellised kujul selle testiga ka lõpetab. Nende kolme katse aasta jooksul on tõdemuseni jõutud, et mitmetel põhjustel ei ole õnnestunud erijõudluskontrolli projekti oma eesmärkide saavutamiseks tööle panna nii seltsi juhatuse kui aretajate endi poolt.

Sellest on kahju, et ei suudeta näha suuremat pilti nii, nagu seda on näinud 2016. aastal Raigo Kollom – “Riigilgi võiks julgust ja huvi rohkem olla, et toetada kvaliteeti hobusekasvatuses. Oleks vaja vaid mõnikümmend tuhat eurot sihtotstarbelist aretustoetust aastas, et korraldada pikema kestvusega nn erijõudluskontroll mõne maailmatasemega spetsialisti valitud ja Eestis sündinud hobustele. See hoiaks ära noorhobuste varajase ja odava müügi, piiraks importi ja soodustaks eksporti. Kui jääme odavate hobuste maaks, nagu me ohustatud tõugude suure osa tõttu ju oleme, on hobumajanduse suur negatiivne bilanss paratamatu.” Riigi toetuse saime, aretajate valdavat poolehoidu mitte.

Uus juhatus käis 16.04 toimunud koosolekul ka välja ideid millisel kujul võiksid juba traditsiooniks saanud kevadised võõrratsaniku testid noorhobustele jätkuda. Avaldame peagi kuupäeva ja koha, kus saab toimuma suur laiendatud koosolek juhatuse ja aretuskomisjoniga arutamaks mitmeid projekte k.a. erijõudluskontrolli saatus, noorhobuste MM toetus meede jne.

Aretuskomisjon kinnitab kõik ettepanekud käesoleva nädala jooksul. Kui on küsimusi või ettepanekuid siis palun kirjutage: info@estsporthorse.ee

Lisa järjehoidja sellele postitusele