Juhatuse otsused meilihääletuse teel oktoober 2020:

Anda eliitmära tiitel märadele Friida (ESH, s 2003, False Pass X Prooton) ja Pleasure (ESH, s 2004, Playboy x Mozart II 79).  Anda tunnustus väikeponi täkule Samson

Juhatuse otsused meilihääletuse teel september 2020:

ESHKS – i esindavad: EHML – s Joel Jürisson ja Tori hobumajanduskeskuse detailplaneeringu töörühmas Andres Tõnissoo

…………………………………………………….

23.07.20 Perilas toimunud juhatuse koosolekul tehti ettepanekuid  aretuskomisjoni  liikmete osas ja hiljem meilihääletuse tulemusena otsustati järgmised komisjoni liikmed:
1. Peeter Viiard – juhatuse liige, kasvataja,
2. Astra Nilk – juhatuse liige, tõuraamatupidaja, kohtunik, kasvataja
3. Liis Ira – juhatuse liige, tegevjuht, kasvataja
4. Kristjan Hein – juhatuse liige, kasvataja
5. Joel Jürisson – juhatuse liige, kasvataja, veterinaar
6. Hanno Ellermann – sportlane, kasvataja, takistussõidu spetsialist
7. Kristi – Liis Koppel – kasvataja, kohtunik, veterinaar, ponikasvatuse spetsialist
8. Dina Ellermann – sportlane, kasvataja, koolisõidu spetsialist
8. Kristi-Liis Koppel – kasvataja, kohtunik, ponid
9. Kristiina Pähn – kasvataja
……………………………………………….

ESHKS juhatus otsustas meilihääletuse teel 30.06.2020 järgmist:

Kinnitada ettepanek piirkondlike ülevaatuste tasude kohta

a. 2-6 aastased eesti sporthobused, eesti ratsaponi ja väikeponi-tasuta
b. Importhobused, ESH aretusmaterjal (märad, täkud) – 25 eurot
c. Importruunad, ristandid, mitte ESH aretusmaterjal – 50 eurot

………………………………………………

ESHKS juhatuse koosoleku otsused,  8.06.2020

Juhatuse koosoleku päevakord:

1. Juhatuse esimehe valimine.
2. Juhatuse esimehe tasu ja ametijuhend
3. Tegevjuhi määramine, tasu ja ametijuhend.
4. Raamatupidaja ning tõuraamatupidaja määramine, tasu ja ametijuhend.
5. Juhatuse nõustaja palkamine. Ametinimetus, tasu.
5. Äriregistri muudatuse sisseviimine.
6. Noorhobuste Tšempionaadi 2020 korraldamine.
7. Ülevaatuste finaali 2020 korraldamine
8. Ratsaliidu üldkogul osalemine 11.06.2020

Otsustati:

Juhatuse esimeheks valiti ühehäälselt Joel Jürisson
Juhatuse esimehele tasu esialgu ei määratud, reaalsed kulud juhatuse esimehe kohuste täitmiseks kompenseeritakse vastavalt kuludokumentide esitamisele (väljasõidud, lähetused, kulutused materjalidele)
Tegevjuhi määramine.
Tegevjuhiks määrati ühehäälselt Liis Ira. Tema tasu osas otsustatakse meili teel. Järgmisel juhatuse koosolekul esitab tegevjuht oma ametijuhendi kavandi.
Raamatupidaja töö.
Raamatupidaja ja tõuraamatupidaja kohuste täitmisega jätkab Astra Nilk. Töömahu hooajalise suurenemise korral palkab selts raamatupidaja assistendi, tasuga 5€/tund.
Järgmisel juhatuse koosolekul esitab Astra oma ameitjuhendi kavandi.
Nõuniku palkamine.
Tegevjuhtkonna nõunikuks palgatakse Raigo Kollom esialgu 2020 aasta lõpuni. Töötasu suurusjärk langeb kokku praeguse juhataja senise assistendi Liis Ira palgaga.
Äriregistri muudatused.
Äriregistri muudatuste avalduse vormistab tegevjuht Liis Ira nõunik Raigo Kollomi juhendamisel. Seejärel saavad RIK keskkonnas kõik juhatuse liikmed kinnitusallkirjad anda
NHT korraldamine
Otsustati: jätkata läbirääkimisi Perila Jumping korraldustiimiga Noorhobuste Tšempionaadi korraldamiseks. Eelmisel aastal oli üldiselt hästi, kuid noorte hobuste starte tuleb nihutada parematele aegadele, kui oli 2019 aasta NHT ajal. Teha noorhobuste sõidud rohkem nähtavaks, võistluse nimetusse lisada ka „Noorhobuste Tšempionaat“. Paigaldada ka sel aastal võistlusalasse ESHKS telk vastuvõttude ja informatsiooni jagamise eesmärgil.
Ülevaatuste finaal
Otsustati: finaali toimumise aeg vahemikus 26.-27. september kuni 3.-4.oktoober.
Liis räägib läbi Kurtnaga talliga, kaalutakse ka teisi variante (Vaikla, Ruila, Tähtvere tall jm).
Otsustati: väliskohtuniku võimalikke kandidaate veel arutatakse, ideed saadetakse juhatuse meililisti selle kuu jooksul.
Osalemine Eesti Ratsaspordi Liidu üldkogul.
Otsustati: ESHKS-i esindavad seal Liis ja Joel.

Esitati ettepanek võtta uuesti lauale Tori teema.
Otsustati: kujundada ja esitada uuesti ametlik seisukoht Tori Hobumajanduskeskuse arendamise kohta.

JUHATUSE OTSUSED 2017 TEKSTIFAILINA

ESHKS juhatuse koosolekud 18.11.2014
Juhatuse koosolek 14.08.2014
Juhatuse koosolek 19.05.2014
Juhatus 26.04.2014
Juhatuse laiendatud koosolek 21.01.2014
Juhatus 07.12.2013
Juhatus 07.01.2013
Juhatus 19.07.2012
Juhatus 06.04.2012
Juhatus 10.12.2011
Juhatus 08.06.2011
Juhatus 26.04.2011
Juhatus 16.03.2011
Juhatus 08.04.2010
Juhatus 20.03.2010
Juhatus 18.12.2009
Juhatus 08.07.2009
Juhatus 11.11.2008
Juhatus 24.05.2007
Juhatus 14.12.2006
Juhatus 29.03.2006