ESHKS juhatuse koosolek veebis 18.04. 2024  – PROTOKOLL


ESHKS juhatuse koosoleku otsused, 03.02.2024, Sammuli

Kohalviibijad: Joel Jürisson, Liis Ira, Kaia Lass, Peeter Viiard, Astra Nilk, Andres Tõnissoo, Raili Pillmann, Kristi- Liis Koppel.

Protokollis Astra Nilk.

Päevakord ja otsused

1. Kevadised sündmused.

Täkkude Päev – ettepanek teha Täkkude Päev Kukulinnas, teine variant Niitväljal, 6.-7. aprill. Liis teeb postituse avalikkuse huvide väljaselgitamiseks asukoha suhtes.

Vabahüppevõistlus – korraldada jooksvalt, regionaalselt, suurem rõhk kasvatajate initsiatiivil.

2. Eelarve

Vajalikud hinnakirja muudatused (uus hinnakiri kodulehel leitav)

Õigus teha kasvatajatele hulgisoodustusi kuni 20%

Kehtestada osalustasu ka finaalülevaatusel

Osalustasud noorhobuste treeningpäevadel, 30-40%

Takistussõidusarja stardimaks tõsta 25 € – 4 poolt, 3 erapooletu

Lähetused – katta kulud asjassepuutuvatel isikutel, teistele kehtestada omaosalus.

Erijõudluskontroll – kui jätkata, siis siduda finaali tulemustega

TIHS -toetada sõitu, kokkulepped varakult, reklaam.

3. Sündmuste korraldus üldiselt

Noorhobuste sari- teha 5-6 etappi ja finaal. Esimesed etapid 4 a. puhtusele, edasi kiirusele, viimane etapp ja finaal kiirus+puhtus.

Noorhobuste sari – mära saab võistelda 1 a. madalamas vanuseklassis, vastavalt NHT juhendi tingimustele.

NHT- vaadata üle preemiad KS, 3V ja KR.

NH sarjade kohtade valikul eelistada neid, kes suudavad pakkuda boksikohti.

TIHS pääs – NHT alusel, lisaks mõned lisapääsmed.

4. Üldkoosolek

Otsus korraldada koos Täkkude päevaga.

18.11. 2023 avatud aretuskoosoleku kokkuvõtte leiab siit: https://estsporthorse.ee/artiklid/eshks-juhatuse-ja-aretuskomisjoni-avatud-koosoleku-kokkuvote/


Meilihääletus november 2023

Aretuskomisjoni ettepanekul anda ERP täkkudele  Chaipur de Polli ja Bonne Chance ülevaatuste tulemuse põhjal ajutine paaritusluba  kuni nende 4 eluaasta  hooaja lõpuni.  Sealt edasi pikendada võistlustulemuste põhjal.


ESHKS Juhatuse koosolek, 17.05.2023 Google Meet, osalejad: Joel Jürisson, Liis Ira, Peeter Viiard, Kristi-Liis Koppel, Kaia Lass, Raili Pillmann, Astra Nilk.

 1. Noorhobuste MM-ks valmistumise ja osalemise toetamine. Arutelu.

Otsustati:

 • Ettevalmistuse toetus: toetada ühte ettevalmistavat rahvusvahelist võistlust MM ettevalmistusperioodist. TS – rahvusvaheline võistlus samal kõrgusel, mis Noorhobuste MM. KS – rahvusvaheline kvalifikatsiooniks vajalik võistlus. KV – rahvusvaheline kvalifikatsiooniks vajalik võistlus. Toetuse suurus MM osalevate noorhobuste puhul stardimaksu ja transpordi eest kuludokumentide alusel kuni 1000 EUR, toetus makstakse välja tagantjärele ja ainult MM-il reaalselt osaleva noorhobuse omanikule. Hääletus – kõik poolt.
 • Stardimaksu toetus MM-l: anda MM-le minevatele hobustele ESHKS sümboolikaga varustus ja stardimaksu osas toetada tagantjärele, kui on sümboolikat kasutatud ja tehtud sotsiaalmeediakajastus. Toetus makstakse välja tagantjärele hobuse omanikule kuludokumendi alusel. Hääletus – kõik poolt.
 • Tulemuse preemia MM-l: premeerida noorhobuste MM-l finaali jõudmist summaga 1500 € ja esikuuikusse jõudmist summaga 3000 €. Kolmevõistlusel puudub eraldi finaal, seega loetakse finaali pääsemise vääriliseks kuulumist 50 % lõpetajate hulka. Hääletus – kõik poolt.

Arutelu selle üle, millised hobused ja omanikud kvalifitseeruvad toetustele. Omanik peab olema Eesti kodanik või Eestis registreeritud äriühing, ESHKS liige ja hobune sündinud ESH/ERP tõuraamatus.

 1. ESHKS avatud koosoleku korraldamine. Otsustati korraldada kõigile liikmetele avatud koosolek, et saada tagasisidet ning kuulata inimeste ettepanekuid, ideid ja sõnavõtte. Teemaks erijõudluskontrolli test ja märade esiletoomine. Arutelu, seltsil peaks olema inimestele pakkuda oma nägemused teemadest.

Otsustati korraldada septembris, aeg täpsustamisel ja määratakse augusti alguses.

 1. Tegevjuhile ja teenistujatele isikliku auto kasutamise kulude kompenseerimine. Maksuvabalt on lubatud kompenseerida 30 senti/km sõidupäeviku olemasolul. Tegevjuhile lubatud kompenseerida hoolduskulusid kuni 2000 € aastas kuludokumentide põhjal.

Täkkude tunnustamine ja paaritusload 2023.

Meili hääletuse teel otsustas aretuskomisjon hindekomisjoni ettepanekul anda paaritusload järgmistele täkkudele:

Niitväljal 15. – 16. aprillil toimunud täkkude katsete tulemusel anda:

3-aastane paaritusluba täkule BENJAMIN V (Baravotti von seeder, aretaja Peeter Viiard)
1 aastane paaritusluba täkkudele  FUNKEL XO 235 (isa Dia Corrado,  aretaja Hannu Vähämäki) ja LEVI VDL (isa Douglas, aretaja VDL Stud).
Kaisveres 1.-2. aprill toimunud täkkude katsete tulemusel anda:
eluaegne tunnustus täkule  CRESCENDO VON SEEDER ( Comme Il Faut, aretaja Seeder Agri ) ja 2-aastane paaritusluba täkkudele  BELIZAR VON SEEDER (Bavarotti von Seeder, aretaja Seeder Agri), HADES VON SEEDER (Hennessy x Zustrona, aretaja Seeder Agri)   ja B HERO VON SEEDER (Bordeaux, aretaja Seeder Agri)

2022. a . finaali tulemuse põhjal anda 1 aastaks paaritusluba täkule KINGSLEY,  ESH, sünd. 2020-05-15, isa KASPER, ema MENA BELLE N, emaisa MESSENGER, aretaja KAIRI DRÄBTSINSKAJA

Tunnustused hakkavad kehtima kui täkud on esitanud nõuetekohased röntgenpildid.


ESHKS juhatuse koosolek 16.04.2023 Niitväljal

Kohal: Astra Nilk, Kristi Liis Koppel, Kaia Lass, Raili Pillmann, Peeter Viiard, Andres Tõnissoo, Joel Jürisson, Liis Ira

Protokollija Astra Nilk /Kaia Lass.

 1. Ülevaade eelmise juhatuse tööst. OTSUS: teha laiendatud koosolek arutamaks erijõudluskontrolliga jätkamist ja märade tähtsustamise süsteemi väljatöötamist.
 2. Juhatuse esimehe valimine. (Astra Nilk volitab Liis Ira ennast esindama ja lahkub) Tehakse ettepanek Joelil Jürissonil jätkata, Raili Pillmann teeb ettepaneku Liis Irale. Ira ei soovi. Jürissoni poolt 7 häält.
 3. Finaali kohtunik. Viiard teeb ettepaneku kasutada Bernard Demets´i. Ollakse nõus.
 4. Lanakeni toetus . OTSUS – arutada eraldi teemarendus e-posti teel või laiendatud koosolekul.
 5. Meeskondlik tõuraamatute tšempionaat – min 4 hobust /per vanuseklass. Osalemine ebatõenäoline, pole piisavat kvaliteetseid hobuseid.
 6. Täkkude päeva korraldus. OTSUS: edaspidi ainult 1 ametlik litsenseerimise sündmus. Aretuspäevade korraldamine tervitatav. Viia sisse muudatus, et täkkude päeva I päev on kvalifikatsiooni päev – kõiki ei pruugi teise päeva lubada
 7. Täkkude komisjoni koosseis. OTSUS: 5 liiget, kindlasti kasvatajaid esindav liige, mitte ainult sportlased. Koolisõidu hobuste puhul peab olema lisatud vastav spetsialist komisjoni.
 8. IYB. OTSUS, kui on piisavalt huvilisi, siis tehakse lätlaste abiga  juuni lõpus koolituspäev. Kaia Lass aitab huvilisi välja selgitada.
 9. Noorhobuste treeningpäev Niitväljal. OTSUS: Ettepanek kutsuda välistreener (Lelie, Demets). Formaat tuleb läbi töötada, eraldi koosolek.
 10. Täkkude tunnustamine finaali punktide alusel. OTSUS: Jääb endiseks, et finaali punkide alusel anda 2-a. täkule 1- aastaks luba. Paluda kohtunikul nimetada sugutäku kandidaate.
 11. Aretuskomisjoni valimine: esitati ja kinnitati järgmised liikmed: G. Klettenberg, Kristi – Liis Koppel, Peeter Viiard, Hanno Ellermann, Dina Ellermann, Raili Pillmann, Kristiina Pähn, Joel Jürisson, Liis Ira.

ESHKS juhatuse koosolek 18.01.2023 veebis

Kohal viibisid: Liis, Joel, Kristjan, Sven, Peeter, Kaia, Astra, Andres

Protokollija Liis Ira

Päevakorra punktid ja otsused:

 1. ESHKS üldkoosolek. Aeg ja koht.

OTSUS: 25 märts, kohtadest pakuti Kesk- Eestit : Maaülikool nr 1, Särevere nr 2

 1. Täkkude päev. Aeg ja koht. Kas teha 2-päevaseks

OTSUS: 15-16 aprill, kui leiame koha kus teha 2-päevane sündmus siis poolt: Andres, Liis, Joel, Astra, Kristjan, Sven, Kaia. Vabahüppevõistlus toimub samas, formaat jääb samaks, täkkude päeva esimesel päeval…Avalikku konkurssi koha leidmiseks ei tee. Suunatud läbirääkimised: Niitvälja, Ruila, Tähtvere, Gramina  (I koht Tähtvere, II koht Niitvälja)

3.  Erijõudluskontroll. Kas minna edasi, või jääb järgmise juhatuse otsustada.

OTSUS: jätkata erijõudlusprogrammiga viimast aastat, enamus poolt. Muudatused arutatakse enne juhendi avaldamist detailsemalt.

4. Noorhobuste karikasari. Jätkamine. Muutused?

Leida etapid nii, et oleks tasakaalus maakondade vahel. Ihastes teeme kaks sõitu 4-5 aastastele, 6-7 aastastele. OTSUS : jääb nii nagu oli juhend (4-aastastele ideaalajale ettepanekut võib kaaluda)

6. Noorhobuste tšempionaadide ajad ja kohad.  TS Perila 29-30 juuli, KS – Tondi RSK – ga koostöös , KV Kose 23-24 set, KR- info tulemas.

7. Aasta tegijad: Liis pakkus Hanno ja Daisy

8. Tegevteenistuse palgad (Astra ja Liis). Või jätta järgmisele juhatusele. OTSUS: Tõsta tegevteenistuse palka 25 %, seoses üldise keskmise palga tõusuga Eestis.

9. Juubeli raamatu koostamine. OTSUS: uurida kas Raigo Kollom on nõus raamatut koostama. 

……………………………………………..

ESHKS Juhatuse koosolek 06.02.2022 Niitväljal

Koosoleku algus kell 12:00

Osalejad: Joel Jürisson, Sven Shois, Andres Tõnissoo, Peeter Viiard, Kaia Lass, Astra Nilk, interneti vahendusel osalesid Kristjan Hein ja Liis Ira

 1. Täkkude Päev 2022 – otsustati korraldada 17.04.2022 Tähtveres. Tellida otseülekanne.

ESHKS üldkoosolek korraldada 20.03.2022, asukohaks pakuti Tori.

Noorhobuste Tšempionaatide arutelu, võetud teadmiseks.(PS – täkkude päev läkati edasi 24. aprillile)

Finaalülevaatus 15-16.10.2022 Vaiklas. Kohtuniku leidmisega tegeleda.

 1. ESHKS noorhobuste sari takistussõidus (4 ja 5 a hobused). Otsustati toetada korraldust suurusjärgus 10000 €. 8 etappi, viimasel võistlusel autasustatakse ka kompleksarvestuse võitjaid. Eraldada korralduseks igale etapile 500 €, lisaks auhinnarahad iga etapi mõlemale klassile 500 (200-150-100-25-25). kompleksarvestuse võitjatele lisaauhinnad. Stardimaksu ülempiir ESHKS hobustele 15€, stardimaksude kohta teeb ESHKS korraldajale arve. Kui võistlejaid on rohkem kui 40, siis tehakse arve 75% stardimaksudest. Kompleksarvestuse preemiad 300-200-100.
 2. Erijõudluskontroll. Hääletus, kas jätkata projektiga –  5poolt, 2 erapooletut.

Täpsustada projekti eesmärk. Otsustati, et projekti pääsemiseks peab hobune osalema võõrratsaniku testil, arvestatakse võõrratsaniku arvamusega. Test toimub peale Täkkude päeva ja on osalejale tasuline – 100 €/hobune. (hilisem otsis 50 eurot) Hobuse omanik taandab end hääletusest, kui otsustatakse tema hobuse osalemise üle. Omanik ei saa olla projekti ratsanik. Projekti pääsenud hobune peaks osalema ESHKS NH sarjas ja NHT-l. Projekti tingimused lihvida ja esitada juhend üldkoosolekule kinnitamiseks. Ettepanek – kaaluda kulude hüvitamist tagantjärele, kui projekt on lõpule viidud.

ESH otsib superstaari 😀

 1. Viiard ettepanek: Projekt ESH esinemine rahvusvahelisel areenil, ettevalmistus Lanakeniks. Valida kevadel hobused, kelle eesmärk on pääseda Lanakeni (kuidas valida?), kompenseerida nende võistluskulusid hooajal välisvõistlustel osalemisel. Ettepanek maksta kompensatsiooni kuni 3000 €, maksta tagantjärele kuludokumendi alusel. P.Viiard ja S.Shois täpsustavad projekti tingimusi ja esitavad juhatusele.
 2. Võistluste korralduse toetamine – otsustati toetada TIHS, Maria Talu võistlus -toetada ainult oma hobuste sõitu, Noorhobuste Kolmapäevakud – täpsustada projekti ja toetada otse Ats Kalju ettevõtet, Pärnu Classic – mitte toetada.
 3. AES tunnustusega täkud (Whisper R, Castilion van Groenhove) – otsustati, et AES tunnustusest piisab, eraldi röntgeneid pole vajalik nõuda. Kui taotlevad ESH tunnustust, siis küsida.

ESHKS juhatuse koosolek 22.11.2022 Tähtveres

Otsused:

 1. Noorhobuste MM –i ettevalmistumise meetme toetused.

Laekunud avaldused:

2.1.Jaagup Kallas/Konfloria De Luna osalemine Prantsusmaal kolmevõistluse noorhobuste MM – l. Ettevalmistus vastas toetuse meetme nõuetele. Ettevalmistuse toetus: 3000 e, mille poolt olid kõik osalenud juh. liikmed.

2.2 Luunja Stud hobuste ettevalmistumine Belgias toimunud takistussõidu noorhobuste MM – l.

Ettevalmistuse toetus:

Urmas Raag/Verdict. Tegid mitmeid edukaid sõite aga mitte MM- i tasemel. Vastab osaliselt nõuetele. Ettevalmistuse toetus: 2000 e. poolt hääletasid kõik objektiga mitteseotud juhatuse liikmed.

2. Veel kasutamata jõudluskontrolli toetuse kasutamine.

Otsus: osta ESHKS – ile ülevaatuste inventari ( valged aiad, takistus jne) transportimiseks korralik järelhaagis.

Lisaettepanekud: soetada väliboksid erinevate sündmuste läbiviimiseks kohtades kus on maneez aga tegevust piirab vabade boksikohtade olemasolu. Osta ESH aretuse edasiviimiseks külmutatud spermat.

Sperma poolt: 6 juhatuse liiget

Bokside poolt: 1 juhatuse liige

Juhatuse liikmete ja tegevjuhi ülesandeks jäi: asuda uurima võimalusi spermaostuks ja töötada välja selle müümise tingimused. Hiljem selgus, et spermaost ei ole toetuskõlblik tegevus ja meilihääletuse teel otsustati bokside tellimise poolt.

ESHKS juh. koosolek 18.11.2021 veebis

Osalejad: Astra Nilk, Liis Ira, Marti, Hääl, Joel Jürisson, Sven Shois, Kristjan Hein, Kaia Lass, Peeter Viiard

Teemaks aastalõpu finantsid. Kuidas paigutada järele jäänud 19 000 eurot.

 1. Otsustati omatulu teenimiseks teavitada võlgnikke ja alustada sellega kodulehe teavitusega. Astra saadab nimekirja ja juh. liikmed tegelevad võlglastega.
 2. Otsustati võtta käibekrediiti, et kasutada ära aretustoetuse viimane osa. Ettepanekud: Andmebaasi täiendamine, kontori remont.
 3. Otususati 9. detsembriks 2021 kutsuda kokku uus koosolek koos kokkuvõttega võlgnikest.
 4. Otsustati uurida võialust olümpia hobuste kasvatajatele meenete üleandmiseks koostöös ratsaliiduga ratsaliidu galal.
 5. Erijõudlus projekti arutelu. Otsus: toimunud projekt oli puudlik, sest juhendis oli vigu korruptisooni seisukohalt. Tuleb uuesti juhend ülevaadata.

Otsustati sisse viia järgmised muutused: seotud isikud taandavad ennast otsustamisest. Otsutajate ringi suurendatakse vastavalt vajadusele.Tegevjuht viib ettepanekud juhendisse ja juhend läheb üldkoosolekule kinnitamisele – siis on see kehtestatud üldkoosoleku poolt. Erijõudlusk. projektis osalevad hobused/paarid otsustab komisjon, mis koostatakse erapooletutest isikutest, vastavalt laekunud taotlustele. Omanik, kes taotleb projekti sisenemist annab nõusoleku andmete avalikustamiseks.

…..

Juhatuse koosolek 26.08.2021 Tähtveres

Kohal viibisid: Astra Nilk, Peeter Viiard, Joel Jürisson, Liis Ira, Sven Shois, Andres Tõnissoo. Kutsutud külalisena auliige Raigo Kollom

Päevakord:

 1. Erijõudluskontrolli projekt.

Tõstatatud küsimused: Kas projekt on teeninud eesmärki? Esimeses voorus rahuldati peaaegu kõik avaldused, mis saabusid. Asi oli uus, kasvatajate reaktsioon aeglane. ESHKS lootis suuremat avalduste hulka, et oleks rohkem valikut. Ettepanek: selleks, et jääda projekti algse idee juurde – avastada talente, anda võimalus headel hobustel saada kokku heade ratsanikega – tuleks korraldada järgmisesse 90 p testi soovivatele hobustele võõrratsanike test. Test on mõeldud nendele hobustele kes ei ole mingil põhjusel saanud aktiivselt hooajast osa võtta (varssunud märad, vigastuste tõttu eemale jäänud, muidu aeglased alustajad jne) NH sarjas osales kokku ca 60 hobust (4, 5 aastased) ka nende hulgas võib olla huvilisi testil osaleda. Võõrratsaniku testil osalevate hobustega paralleellselt konkureerivad 90 p testi sisenemiseks hobused, kes on hooaja jooksul silmapaistvalt võistelnud nii NHT –l kui NH sarjas. Nemad konkureerivad sporditulemuste alusel. Ka juba testil olnud hobused saavad alustada uut testiperioodi olenevalt läbitud testi lõpphinnangust.

Selline võõrratsaniku test korraldada oktoobri lõpus. Hobused alustavad 90 p testi 1 dets. ESHKS tellib vajadusel (kui kalendris selliseid võistlusi ei ole) jaanuaris ja veebruaris erinevatesse regioonidesse vähemalt 2 võistlust kuus noorhobuste klassidega.

Ettepanekud juhendi muutmiseks:

 1. 4 aastased hobused saavad siseneda projekti.
 2. Hobused peavad võistlema 90 p jooksul koduvalt ERL kalenderplaani või samaväärsetel võistlustel millest on ESHKS- i teavitatud.
 3. Testi sisenevate hobuste arvuks on 5-15 vastavalt kvaliteedile.

Veel oli arutlusel see kas on õiglane, et tariifid on oma alalisse talli ja ratsastaja alla jäävatele hobustele samad mis hobustele kes vahetavad elukohta ja ratsastajat. Mõningase arutluse tulemusena jäädi otsuse juurde, et ei ole õiglane karistada tariifide vähendamisega nõuetele vastavaid ratsastajaid vaid selletõttu, et hobune jääb alalise ratsastaja alla ja alalisse elukohta, kuid fookus ei ole hobuste testi valimisel selliste paaride peal.

 1. Varsaoksjon. Kas minna selle projektiga edasi. Arutleti kogu idee mõttekust – kas EHKS peaks toetama hea geneetika Eestist välja müümist ja panustama oma oksjonikeskonna loomisele enne kui pole selge kui palju on huvi. Juhatuse liikmetel tekkis Riia MK etapil kontakt lätlastega, kes on loonud lehe https://baltichorse.auction/. Ettepanek: tegevjuhi ülesandeks jääb luua nendega kontakt , uurida tingimusi ning soovi korral abistada ESH kasvatajaid teenuse kasutamisel, suhtlusel, videode ja fotode tootmisel. Ühtlasi kaasnes selle teemaga ettepanek uurida võimaliku varssade hindamise koolitaja Eesisse toomist.
 2. TIHS noorhobuste stiilisõit. See on võistlusmomendiga show programm, mis on mõeldud laiemale publikule ESH hobuste tutvustamiseks. Kas on mõtet Covidi olukorras tuua väliskohtunikku ainult 10 hobuse hindamiseks. Ettepanek moodustada komisjon meie enda spetsialistidest – pakuti Riina Pill, Katrin Pill, Raigo Kollom. Kokku peavad saama autoriteetne spetsialist ja kommentaator, kes oskab publikule hästi kirjeldada hobuseid. Tegevjuht alustab läbirääkimisi.
 3. Sveni Shoisi ettepanek:Toetada NH takistussõidusarja järgmine aasta veelgi rohkem – suurendada auhinnafondi, ka etappidele panna rahalised auhinnad. Stardimaks ESH hobustele minimaalne. Korraldajatele kompenseerida võistluste korraldus, ent vastutasuks nõuda ideaalseid tingimusi. Ettepanek kasvatajatelt – teha rohkem etappe erinevates piirkondades. Tegevjuht: kui teha rohkem etappe siis ei suuda tegevteenistus enam neid hallata, olla kohal, pildistada, jälgida, et võistluste korraldus oleks tasemel. Siis tuleb selleks leida eraldi koordinaator. Koordinaatori leidmiseks tuleb konkurss.
 4. ESH 20 ja olümpiaastat tähistav koosviibimine. ESHKS ei ole ammu korraldanud jõulupidu. See aasta on andndu suurejoonelisemaks tähistamiseks korduvalt põhjust – ESH 20, olümpia, EMV võidud, Riia MK etapi võit jne jne. Ettepanek – uurida liikmete huvi osaleda ööbimise ja etteastetega jõulupeol mõnes Eesti ilusas mõisas. Andres Tõnissoo võttis selle oma ülesandeks.
 5. Lanakeni 2021 preemiad ESH hobustele: Hüvitatakse kulud 1500 euro väärtuses hobustele kes osavõistlused edukalt lõpetavad. Finaali pääsenutele lisa 1000 eurot preemiat.
 6. Seenioride tiitlivõistlustel OM, MM, EM toetab ESHKS positiivse tulemuse korral ESH hobuseid  juhatuse eriotsusega.

…………………………………………………………………………

ESHKS üldkoosolek 29.05.2021 Sammulis

PROTOKOLL

Avasõnad juh esimees Joel Jürisson.

Päevakord:

 1. Juh. töö ülevaade
 2. Autasustamised
 3. Revisjoni komisjoni aruanne
 4. Koha peal algatatud küsimused

ESHKS üldkoosolek toimus 29. mail Sammuli tallis. Sellise võistlustega paralleelselt toimuva koosoleku formaadi üle oli arvamusi nii poolt kui vastu. Loodame, et järgmisel aastal võimaldab viiruse taandumine meil koosolekut siiski varakevadel pidada nii, et võistlus ja aretushooaeg on alles talveunes ja kõigil oleks võimalik osaleda.

Kohal viibis ca 20 liiget. Juhatuse esimees Joel Jürisson andis ülevaate juhatuse tööst möödunud aretusaasta jooksul-meenutas põgusalt  uue juhatuse, aretuskomisjoni ning tegevjuhi valimise tagamaid, aasta jooksul toimunud sündmusi.  Juhatuse töö üks esimesi väljakutseid oli aretusprogrammi ülevaatamine ja praktikaga kooskõlla viimine ning sugutäkkude röntgenuuringute kriteeriumide lõplik paikapanemine. Juhatuse liikmed osalesid mitmetel üldist hobumajandust puudutavatel koosviibimistel näiteks EHML – is ja Tori hobumajanduskeskuse arenduse ümarlaual andes ESHKS poolse sisendi selle projektiga jätkamiseks.

Parema infoliikuvuse tagamiseks hakkas ilmuma ESHKS Kuukiri, ESHKS tutvustamiseks maailmas jätkati koostööd Breeding News´iga ja avaldatakse vähemalt kolmest põhisündmusest – Täkkude päev, NHT ja ülevaatuste finaal – artiklid. Juhatuse liige Kaia Lass avas ESHKS instragrammi lehe, ja ESHKS  toetas ajakirja Oma Hobu digiteerimist, et oleks juurdepääs arhiveeitud artiklitele.

Uute projektidena võeti töösse Noorhobuste Takistussõidusari ja 90 päeva test ESHKS tõuraamatu 5-7aastastele hobustele.

Liikmed hindasid juhatuse tööd heaks.

Pärast ettekannet tänati teenete eest mitmeid aastaid seltsi arengusse panustanud Kaia Lassi tema töö eest sündmuste kommenaatorina ja kingiti talle ESHKS jakk. Parima tõuraamatupidaja autasuga pärjati Astra Nilk´i kelle eestvedamisel valmis elektroonilise hindamise rakendus, mis teeb tegevteenistuse töö märkimisväärselt täpsemaks ja kiiremaks. Juhatuse otsusega omistati Raigo Kollomile auliikme staatus ning ta on vabastatud liikmemaksust.

Revisjoni komisjoni aruande kandis ette Maris Kartau, kes kiitis seltsi raamatupidamise korrektsust ja läbipaistvust ning rõhutas kui oluline see MTÜ -de puhul on. Tõdeti, et põhikapitali kohustusi on täidetud ja majandustegevus on jätkusuutlik. Komisjon tõstis esile meediakajastuste ja uute kanalite kasutamise suurenemist, mis hoiab ka väikesed kasvatajad toimuvaga kursis.

Ettepanekuna  komisjoni poolt tuli liikmemaksuarvete saatmine  digitaalselt e-posti teel. Revisjonikomisjonis oli nõus on jätkama Maris Kartau ja uueks komisjoniliikmeks astumiseks andis nõusoleku Olga Vinukoruva.

Koha peal algatas Ulrika Tuppits küsimuse ruunatud täku sperma tunnustamine kohta. Küsimus on õigustatud ja kuniks ei ole välja töötatud kindlat reglementi palub ESHKS juhatus varasemalt  tunnustatud aga hetkel tunnustamata või ruunatud  täku sperma kasutamiseks pöörduda eelnevalt ESHKS aretuskomisjoni poole, kes teeb sellekohase otsuse iga juhtumi puhul eraldi.

Edukat aretushooaega kõikidele liikmetele!

………………………………………………………………….

Juhatuse koosolek 12.05.2021 veebipõhine.

Osalesid: Joel Jürisson, Peeter Viiard, Liis Ira, Andres Tõnissoo, Sven Shois, Kristjan Hein

Päevakord:

 1. Erijõudluskontrolli pilootprojekti viimistlemine.

Otsustati projektiga jätkata vanuseklassidega 5 – ja 6- aastased hobused. Lepiti kokku toetause protsent 60 % ja  summa piirmäär 500 eurot kuus. Tehti ettepanek, et testil on õigus 1 kuu möödudes vahetada ratsanikku või katkestada test hobuse sobimatuse tõttu. Testis osalevatele hobustele ei kehtestada konkreetseid kriteeriume vaid võetakse arvesse kõiki seniseid jõudlusandmeid.

 1. Meilihääletuse teel otsustati toetada 2000 eur. ulatuses võistust Pärnu Classic 2021
 2. Otsustati tõsta varssade indentifitseerimistasu 20 eur+ km.

……………………………………………………………………………

Juhatuse koosolek veebis 11.03.2021

Otsustati lükata Täkkude päev edasi 2. maile covidi piirangute tõttu.

……………………………………………………………………..

Juhatuse koosolek 9.02.2021 
ZOOM keskkonda olid kogunenud kõik üheksa juhatuse liiget: Joel Jürisson (koosoleku juhataja), Liis Ira, Astra Nilk, Kaia Lass, Peeter Viiard, Andres Tõnissoo, Marti Hääl, Sven Šois ja Kristjan Hein.
Päevakorra peamised teemad olid Täkkude Päev, Noorhobuste Tšempionaat ja eelarve küsimused.
Koosolek kestis konstruktiivses õhkkonnas 2 tundi ja 40 minutit.
Otsustati:
1. Täkkude päev toimub Tähtvere Tallis, Tartumaal 3.aprillil, 2021. Lisaks täkkude esitlusele ja hindamisele võõrratsaniku all, kaalutakse läbi viia ka vabahüppevõistlus. Kaaluti vanusepiirangu kehtestamist vabahüppevõistluse osalejatele, kuid otsustati seda mitte teha. Kohtunike ja võõrratsanike koosseis, samuti videoülekande teemaga tegeletakse lähiajal. ESHKS poolt seisavad korraldamise eest Liis Ira ja Andres Tõnissoo.
2. Noorhobuste Tšempionaadi (NHT) 2021 takistussõidus korraldamise teemal on Perila Tallidega eelläbirääkimised juba toimumas. Juhatuses oli teemaks Noorhobuste Tšempionaadi takistussõidu üldjuhendi täiendamine. Otsustati põhimõte, et varssunud mära saab kasutada võimalust osaleda aasta nooremas klassis ühekordselt, välja arvatud juhul kui ta on eelnevat juba sõitnud oma vanusele vastavaid klasse. Täpne sõnastus formuleerimisel. Samuti räägiti võimalikust kvalifikatsiooni kehtestamisest NHT-l osalejatele, et pöörata tähelepanu NHT-l osalevate hobuste ettevalmistusele.
3. Sellele järgnes ettepanek (esitas Sven Šois) korraldada ESHKS poolt toetatav noorte hobuste võistlussari takistussõidus, mis võeti üksmeelselt vastu. See sari annaks noortele hobustele võimaluse ea-ja võimetekohaste parkuuride harjutamiseks ning tõstaks seeläbi Noorhobuste Tšempionaadi taset.
4. Noorhobuste ettevalmistuse kvaliteedi parandamise valguses tõusis teemaks erijõudluskontrolli stipendiumi pilootprojekti käivitamine. Projekti eesmärgiks oleks kokku viia andekad noored hobused ning professionaalsed ratsanikud, millest tõuseks kasu nii kasvatajale (noorhobuse väärindamine) kui seltsile (jõudlusandmed). Otsustati alustada projekti ajakava ja tingimuste kavandiga.
5. Eelarve arutamisel esitas juhatuse esimees Joel Jürisson aasta 2021 eelarve prognoosid, mille alusel otsustati suuremate kuluartiklite eeldatava nimekiri. Otsustati jätkata WBFSH aastakirjas artikliruumi ja reklaami tellimist, otsustati kaaluda võimalikku koostööd Hobumaailma portaali haldajatega, jätkata liikmelisust KWPN-s, toetada noorhobuste sarja läbiviimist. Otsustati vaadata üle kolmevõistluse ja kestvusratsutamise toetusplaan aastal 2021, võimalusel eraldada täiendavaid ressursse toetuseks. Suurvõistlusete (a la TIHS, Pärnu Classic) noorhobuste klasside korraldamine ja toetamine otsustatakse iga konkreetsel juhul eraldi.
6. Marti Hääl andis ülevaate Ratsaliidu plaanidest Hobumaailma aktiivseks muutmisest ja meie võimalikust osast seal. Otsustati korraldada kohtumine Hobumaailma tegijatega arutamaks kuidas saame üksteisele kasulikud olla. Samuti tutvustas Marti ajakirja Oma Hobu digitaliseerimise plaanidest ning Tori Hobukeskuse arenduse hetkeseisust.

Juhatuse ja aretuskomisjoni koosoleku otsused 05.12.2020 Tähtveres

Osalejad: Joel Jürisson, Peeter Viiard, Andres Tõnissoo, Kristjan Hein, Sven Shois, Liis Ira, Astra Nilk, Kristiina Pähn, Dina Ellermann, Kaia Lass

Päevakord

 1. Aretusprogrammi kohendamine
 2. Märadele eliittiitli andmine. Ettepanek ja juhatuse otsus – eliitmära tiitli taotlemise kriteeriumide sõnastust tuleb muuta. Ettepanek uuele sõnastusele: aretuskomisjon võib teha otsuse anda ESH tõuraamatusse kantud märale tiitli “eliit ” võttes aluseks mära järglaste saavutusi spordis ja nende jõudluskontrolli tulemusi.
 3. Täkkude tunnustamine

Otsutati aretusprogrammi sisse viia sisse järgmised muudatused ja uuendused:

 1. Täku tunnustamise avalduse teeb täkuomanik või esindaja
 2. Kasutada segaduse vältimiseks väljendeid ” ajutine paaritusluba” ja “tunnustus” (eluaegne)
 3. Noortäkk ei pea esinema igal aastal uuesti võõrratsaniku testil vaid aretuskomisjon võib anda täkule ajutise paaritusloa pikemas ajaks: 1-3 aastaks. Näit: juhtudel kui noortäkk esines võõrratsaniku testil märkimisväärselt hästi või on edukalt terve hooaja võistlustel osalenud.
 4. Ajutise paaritusloa ajal võetud sperma kasutamise kohta teeb aretuskomisjon eraldi otsuseid (näiteks: Juhul kui täkk on ruunatud või surnud teeb aretuskomisjon otsuse varsa peatõuraamatusse kuuluvuse kohta, arvestades hobuse enda või järglaste võistlus- ja jõudluskontrolli tulemusi.)
 5. Terviseuuringu kriteeriumid. Tunnustuse või ajutise paaritusloa kehtima hakkamiseks tuleb esitada ESHKS – ile täku röntgenpildid. OCD test jääb samuti valikusse kui aretuskomisjon peab vajalikuks kontrollida röntgenoloogiliste leidude pärilikkust. OCD testi teinud täkkudele kehtib üleminekuperiood ent täkuomanik kes soovib esitada avalduse lõplikuks tunnustamiseks ja tõuraamatunumbri saamiseks peab esitama röntgenpildid.
 6. Täkkude tunnustamine sporditulemuste põhjal-ettepanek: jätta välja kindlad protsentide ja puhaste radade arvud ja parkuuride kõrgused. Aretuskomisjon on suuteline hindama täku aretusväärtust vastavalt tema eakohastele saavutustele spordis.
 7. Tunnustamine järglaste tulemuste põhjal – eelkõige arvestatakse järglaste sporditulemusi, järglaste ülevaatuste finaali tulemusi võetakse arvesse aga need on teisejärgulised.
 8. 2- ja 3- aastaste täkkude tunnustamine finaali punktide põhjal: võtta maha nõue, et ükski hinne ei tohi olla alla 7p. Küll aga jääb sisse nõue, et keskmine hinne peab olema vähemalt 7.8 p.
 9. Jätta välja aretusprogrammist täkkude tunnustamise peatükist puktid 11 – 12 kui arusaamatud ja ebavajalikud.
 10. Jõudluskontroll.

Jätta aretusprogrammist välja hinnakirjad: hobuste esitamise tasud ning finaalülevaatuse transpordi kompenseerimine.

 1. Eeltõuraamat.

Sporthobuste ja ponide eeltõuraamatusse kandmise tingimuste muutmine Astra Nilk ettepanekul – kõik 10 poolt.

 1. Täkkude tunnustamine

2-aastased Agamix Legend Z  ja Chicago Rouge ületasid mõlemad finaalis 7.8 p nõude ja saavad ajutiselt paaritusloa. Peavad esitama röntgenpildid paaritusloa kehtima hakkamiseks.

3 -aastastest täkkudest ületasid lävendi  – Thor VL, Miracle ja Heros V ning nad on kutsutud võõrratsaniku testile

5- aastased täkkude Pronto vd Maltahoeve ja Kasper paaritusload pikendati võistlustulemuste põhjal 2- aastaks (kuni 2022 aasta lõpuni)

Vanemate täkkude Cahir N ja Candour Esqui paaritusload pikendati võistlustulemuste põhjal  2 aastaks- (kuni 2022 aasta lõpuni)

B Captain Normanile otsustas aretuskomisjon anda tunnustuse ja tõuraamatu numbri.

Aegunud AES tõuraamatu tunnustusega täku Whisper R paaritusluba pikendas aretuskomisjon mõningate vastuhäältega siiski 1- aastaks, edasiseks pikendamiseks tuleb täkk esitada hindekomisjonile eksterjööri hindamiseks ning esitada aretuskomisjonile täku järglaste tulemused, millede alusel teeb komisjon otsuse.

Kõikidel täkkudel tuleb esitada röntgenpildid siis kui alusdokument röntgenpiltide hindamiseks on aretuskomisjoni ja juhatuse poolt üksmeelselt vastuvõetud ja heakskiidetud.

 1. Hindekomisjonist

Piirkondlike ülevaatuste hindekomisjoni uus juht on Peeter Viiard. Raigo Kollom hindab võimalusel suurematel regionaalsetel ülevaatustel.

 1. Kalenderplaan
 • Ametlik Täkkude päev toimub Tähtveres 3 aprill. Kui viirus ei ole taandunud kaalutakse otseü Kui olukord on paranenud kaalutakse kogupäeva sündmust koos vabahüpete võistlusega.

Kuna meil on tekkinud suuremad kasvandused siis võttis koosolek vastu otsuse, et vähemalt  4. täku testimise korral sõidab hindekomisjon koos võõrratsanikega  kasvataja juurde kohale täkkude testimiseks, osalustasu 150 eur/täkk.

 • NHT – takistussõidus 30.07- 01.08 ja koolisõidus (kuupäev täpsustamisel) toimuvad Perilas.
 • Finaalülevaatuse kuupäevad on 16.- 17. oktoober Vaiklas
 1. 2021 eelarve

Likvideerimisele läheb ESHKS tegevteenistuse kasutuses olnud auto. Breeding Newsiga jätkatakse. Sündmuste toetamise kohta tehakse otsus kui on teada aretustoetuse suurusjärk.

…………………………………………………………………………………..

Juhatuse otsused meilihääletuse teel oktoober 2020:

Anda eliitmära tiitel märadele Friida (ESH, s 2003, False Pass X Prooton) ja Pleasure (ESH, s 2004, Playboy x Mozart II 79).  Anda tunnustus väikeponi täkule Samson

Juhatuse otsused meilihääletuse teel september 2020:

ESHKS – i esindavad: EHML – s Joel Jürisson ja Tori hobumajanduskeskuse detailplaneeringu töörühmas Andres Tõnissoo

…………………………………………………….

23.07.20 Perilas toimunud juhatuse koosolekul tehti ettepanekuid  aretuskomisjoni  liikmete osas ja hiljem meilihääletuse tulemusena otsustati järgmised komisjoni liikmed:
1. Peeter Viiard – juhatuse liige, kasvataja,
2. Astra Nilk – juhatuse liige, tõuraamatupidaja, kohtunik, kasvataja
3. Liis Ira – juhatuse liige, tegevjuht, kasvataja
4. Kristjan Hein – juhatuse liige, kasvataja
5. Joel Jürisson – juhatuse liige, kasvataja, veterinaar
6. Hanno Ellermann – sportlane, kasvataja, takistussõidu spetsialist
7. Kristi – Liis Koppel – kasvataja, kohtunik, veterinaar, ponikasvatuse spetsialist
8. Dina Ellermann – sportlane, kasvataja, koolisõidu spetsialist
8. Kristi-Liis Koppel – kasvataja, kohtunik, ponid
9. Kristiina Pähn – kasvataja
……………………………………………….

ESHKS juhatus otsustas meilihääletuse teel 30.06.2020 järgmist:

Kinnitada ettepanek piirkondlike ülevaatuste tasude kohta

a. 2-6 aastased eesti sporthobused, eesti ratsaponi ja väikeponi-tasuta
b. Importhobused, ESH aretusmaterjal (märad, täkud) – 25 eurot
c. Importruunad, ristandid, mitte ESH aretusmaterjal – 50 eurot

………………………………………………

ESHKS juhatuse koosoleku otsused,  8.06.2020

Juhatuse koosoleku päevakord:

1. Juhatuse esimehe valimine.
2. Juhatuse esimehe tasu ja ametijuhend
3. Tegevjuhi määramine, tasu ja ametijuhend.
4. Raamatupidaja ning tõuraamatupidaja määramine, tasu ja ametijuhend.
5. Juhatuse nõustaja palkamine. Ametinimetus, tasu.
5. Äriregistri muudatuse sisseviimine.
6. Noorhobuste Tšempionaadi 2020 korraldamine.
7. Ülevaatuste finaali 2020 korraldamine
8. Ratsaliidu üldkogul osalemine 11.06.2020

Otsustati:

Juhatuse esimeheks valiti ühehäälselt Joel Jürisson
Juhatuse esimehele tasu esialgu ei määratud, reaalsed kulud juhatuse esimehe kohuste täitmiseks kompenseeritakse vastavalt kuludokumentide esitamisele (väljasõidud, lähetused, kulutused materjalidele)
Tegevjuhi määramine.
Tegevjuhiks määrati ühehäälselt Liis Ira. Tema tasu osas otsustatakse meili teel. Järgmisel juhatuse koosolekul esitab tegevjuht oma ametijuhendi kavandi.
Raamatupidaja töö.
Raamatupidaja ja tõuraamatupidaja kohuste täitmisega jätkab Astra Nilk. Töömahu hooajalise suurenemise korral palkab selts raamatupidaja assistendi, tasuga 5€/tund.
Järgmisel juhatuse koosolekul esitab Astra oma ameitjuhendi kavandi.
Nõuniku palkamine.
Tegevjuhtkonna nõunikuks palgatakse Raigo Kollom esialgu 2020 aasta lõpuni. Töötasu suurusjärk langeb kokku praeguse juhataja senise assistendi Liis Ira palgaga.
Äriregistri muudatused.
Äriregistri muudatuste avalduse vormistab tegevjuht Liis Ira nõunik Raigo Kollomi juhendamisel. Seejärel saavad RIK keskkonnas kõik juhatuse liikmed kinnitusallkirjad anda
NHT korraldamine
Otsustati: jätkata läbirääkimisi Perila Jumping korraldustiimiga Noorhobuste Tšempionaadi korraldamiseks. Eelmisel aastal oli üldiselt hästi, kuid noorte hobuste starte tuleb nihutada parematele aegadele, kui oli 2019 aasta NHT ajal. Teha noorhobuste sõidud rohkem nähtavaks, võistluse nimetusse lisada ka „Noorhobuste Tšempionaat“. Paigaldada ka sel aastal võistlusalasse ESHKS telk vastuvõttude ja informatsiooni jagamise eesmärgil.
Ülevaatuste finaal
Otsustati: finaali toimumise aeg vahemikus 26.-27. september kuni 3.-4.oktoober.
Liis räägib läbi Kurtnaga talliga, kaalutakse ka teisi variante (Vaikla, Ruila, Tähtvere tall jm).
Otsustati: väliskohtuniku võimalikke kandidaate veel arutatakse, ideed saadetakse juhatuse meililisti selle kuu jooksul.
Osalemine Eesti Ratsaspordi Liidu üldkogul.
Otsustati: ESHKS-i esindavad seal Liis ja Joel.

Esitati ettepanek võtta uuesti lauale Tori teema.
Otsustati: kujundada ja esitada uuesti ametlik seisukoht Tori Hobumajanduskeskuse arendamise kohta.

JUHATUSE OTSUSED 2017 TEKSTIFAILINA

ESHKS juhatuse koosolekud 18.11.2014
Juhatuse koosolek 14.08.2014
Juhatuse koosolek 19.05.2014
Juhatus 26.04.2014
Juhatuse laiendatud koosolek 21.01.2014
Juhatus 07.12.2013
Juhatus 07.01.2013
Juhatus 19.07.2012
Juhatus 06.04.2012
Juhatus 10.12.2011
Juhatus 08.06.2011
Juhatus 26.04.2011
Juhatus 16.03.2011
Juhatus 08.04.2010
Juhatus 20.03.2010
Juhatus 18.12.2009
Juhatus 08.07.2009
Juhatus 11.11.2008
Juhatus 24.05.2007
Juhatus 14.12.2006
Juhatus 29.03.2006