ESHKS juhatuse ja aretuskomisjoni avatud koosoleku kokkuvõte

18.11.2023 Niitväljal toimunud koosolekul viibis kokku 13 huvilist, juhatuse liikmetele lisaks ka 5 liiget. Koosolekut juhatas Joel Jürisson, protokollis Astra Nilk

 1. Erijõudluskontrolli projekti alternatiivideks pakuti erinevaid ideid. Näiteks esitles Joel Jürisson võimalikku 5-päeva testi läbiviimise plaani, kus kombineeritult oma ratsanike, treenerite ja võõrratsanike abiga selgitatakse välja noorhobuste töötahe ja võimed, kogudes nii jõudlusandmeid. Leiti, et selliseid teste tuleks sel juhul korraldada mitmes kohas üle Eesti. Raigo Kollom käis välja mujal maailmas kasutusel olnud idee kus kokku tuuakse näiteks 10 paremat ratsanikku koos oma hobustega ja neid katsetatakse paare vahetades. Arvati, et selline noorhobuste test peaks siiski olema hobusepõhine mitte ainult parimatele ratsanikele. Raili Pillmann lisas, et sellised testid tuleks kindlasti korraldada kevadel enne võistlushooaega ja neid võiks kombineerida  suurema sündmusega nagu näiteks sugutäkkude katsed. Tegevjuht mainis, et olgugi, et erijõudluskontrolli projekt erinevatel põhjustel pooleli jääb oleks kahju loobuda kevadistest võõrratsaniku testidest kus on olnud väga huvitav näha testiratsanike all erinevaid noorhobuseid, eriti just meil aretuses aktiivselt kasutatud märade ja täkkude järglasi. Selline katsetamine annab olulist infot hobuse vanemate  aretusväärtuse kohta. Need võõrratsaniku testid võiks siduda kuidagi märade kvaliteedimärgistamisega kui seda süsteemi hakata välja töötama.
 2. Takistussõidu NHT korraldusliku poole pealt vajab ülevaatamist 4-aastaste hobuste klass. Vaatamata selgitustööle ja ESHKS poolt loodud võimalustele harjutada noorhobuste sarjas on ikka neid kes tulevad tegema esimest sõitu tšempionaadile, rikkudes ebaõnnestumisel sellega üldpilti. Selle pildi parandamiseks tehti ettepanek alustada teise päeva otseülekannet neist 4-aastastest hobustest, kes esimesel päeval said 4 kp või vähem ning arutati ka  4-a hobustele kvalifikatsiooni kehtestamist (näiteks vähemalt 2 starti noorhobuste sarjas) Tehti ettepanek ka korraldada lisasponsorite abiga klass  7-a. hobustele. Tegevjuht informeeris ka kohalolijaid, et on tehtud eelkokkulepe koolisõidu noorhobuste ja ponide tšempionaadi läbiviimiseks, mis  toimuks järgmisel aastal nädal pärast koolisõidu EMV – d Toominga tallides, kus on selleks vajalik infra juba püsti. Et võistlus oleks täidetud korraldatakse tšempionaadi klasside kõrval avatud klasse nii noorhobustele kui muidu.
 3. Noorponide takistussõidu tšempionaadi korraldamisega koos hobustega on olnud nii rahulolemist aga ka rahulolematust. Sel põhjusel tehti ettepanek katsetada koostööd Ponikarikaga, ostes sarja klassid noorponidele ja tšempionaat toimuks koos ponikarika finaaliga, 31.aug Perilas. Enne täpsustada ponikarikaga koostöö tingimusi.
 4. Noorhobuste treeninglaagrite korraldamise jätkamisega oldi päri, aga pandi ette, et neid võiks korraldada üle Eesti erinevates kohtades, 2-päevasena ja teha seda varem kui sel aastal. Lahendamist vajavaid küsimusi siiski on, nagu näiteks mille alusel valida treenerid jne.
 5. Hindamiskomisjoni praktikant. Selleks, et oleks hobuste välimiku hindajatele pealekasvu pakkus tegevjuht välja hindekomisjoni assistendi ametikoha. Kandidaat peaks osalema piltlikult öeldes 99% ülevaatustel tõestades oma võimekust ja valmidust ka edaspidi hindekomisjoni töös osaleda. Koht oleks tasustatud. Sama teemaga haakus ka Raili Pillmanni poolt tõstatud teema hindekomisjoni töö kohta. Ta märkis, et  sooviks saada ülevaatusel hinnatud hobuste kohta põhjalikumat tagasisidet mitte ainult punktide ettelugemist. Selle peale tekkinud diskussiooni käigus leidsid hindekomisjoni liikmed, et on vajalik taas meelde tuletada kõikidele ülevaatustel osalejatele, et neil on õigus oma hobuste hinnetelehti, kus on kirjas iga kohtuniku kommentaarid nende hobustele, vaatamiseks küsida. Hindekomisjoni esimehe ülesanne on teha kokkuvõte iga hobuse kohta kirjeldades hobust kõikide hindekomisjoni liikmete kommentaare kokkuvõttes.
 6. Koolisõiduhobused finaalis. Teema püstitus tekkis sellest, et tänavune kohtunik kritiseeris  meie süsteemi ülevaatuste  finaalis ühte patta panna TS  ja KS hobused, ka varem on olnud kohtunike poolt nurisemist. Sellega seoses tegi tegevjuht ettepaneku tsiteerides tänavust kohtunikku:
 • viia kõik finaalis osalevad KS hobused eraldi klassi (nii kataloogis kui ka esinemas kõige lõpus koos) Esimesel päeval peavad ka nemad hüppama, teisel mitte. Teisel päeval pärast hüppeid tõstetakse latid kiirelt kõrvale ja koolisõiduhobused saavad näidata liikumisi suurel ringil.
 • Koolisõidugrupis eraldi vanuseklassivõitjate tiitleid välja ei anta (tavapäraselt väheste osalejate tõttu) vaid valitakse parim koolisõidunoormära ja parim koolisõidunoortäkk, + eritiitel Parim koolisõiduhobune.
 • Vastavalt sellele muutuksid ka varasemad klassivõitjate tiitlid takistussõidugrupis: Parim 2-aastane takistussõidu noormära, Parim 3- aastane takistussõidu noormära jne jne
 • Best in Show tiitel läheb ikka jagamisele nii takistussõidu kui koolisõidu hobuste vahel pärast seda kui kõik hobused on esinenud ja klassivõitjad ringi kutsutud. Otsustati katsetada taolist formaati, et koolisõiduhobused paremini nähtavad oleksid.
 1. ESHKS oksjoni korraldamine. Arvati, et idee on hea, liikuda selle suunas. Oodata ära Seeder Agri oksjoni kulg. Täpsustada seltsi vastutus. Tehti ettepanek lubada oksjonile hobuseid, kes saanud piirkondlikul ülevaatusel 78 punkti või enam, mis elavdaks piirkondlikest ülevaatustest osavõttu. Lisaks oleks muid tingimusi  – näit osaleda saavad ainult tunnustatud täkkude järglased, peatõuraamatu varsad jne jne.
 2. Young Breeders projekt. Leiti, et uute aretajate pealekasvu tekitamisest suurem on vajadus harida juba tegutsevaid aretajaid, organiseerides neile koolitusi. Lisaks sooviti täpsustada IYB projekti jaoks õiges vanuses osalejate arv ja huvi projekti vastu. Leiti ka, et projekti võiks siduda Särevere hobuhooldajate õppega, millega lubas tegeleda Astra Nilk.
 3. Veel noorhobuste hindamisest. Tekkis diskussioon, et oleks vajalik alustada märade väärtustamist ja üldse kvaliteetse aretusmaterjali eristamist mittekvaliteetsest. Kuidas seda teha? Tehti ettepanekuid näiteks ristandite passi rohkem eristada, kaanel ei tohiks olla ESHKS infot jne. Samuti tehti ettepanek korraldada hobuste esitamise õppepäevi regiooniti, võimalusel kaasata välisesitajaid.
 4. ESHKS noorhobuste sarjaga soovitakse edasi minna. Tehti ettepanek järgmisel aastal kohendada etappide korraldajate kasumit vastavalt üldisele elukalliduse tõusule.
 5. Viimase ettastena tutvustas Elina Mark hobuste kehavälise viljastamise projekti HIVET, mis toimub koostöös EMÜ ning Perila tallide ja Luunja kasvandusega. Esimesed sammud on edukad ja projekt on käivitumas. Räägiti vajadusest  leida retsipientmärasid, sellega seoses tekkis keskustelu ka retsipientide tootmisest ja rentimisest kui uuest suunast.

Kokkuvõttes sai ESHKS juhatus palju sisendeid järgmise aasta eel arutamiseks ja juba konkreetsemate otsuste vastu võtmiseks. Täname kõiki kes oma ideid jagasid ja ettepanekuid tegid.

Lisa järjehoidja sellele postitusele