Põllumajandustootjate elujõulisust ohustava majandusliku kahju hüvitamise erakorralisest toetusest

Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi poolt avaldatud „Erakorraline toetus põllumajandustootjate elujõulisust ohustava majandusliku kahju hüvitamiseks” määruse ja selle alusel makstavate toetuste kohta ilmunud uudise peale pöördusid mitmed seltsi liikmed ESHKS juhatuse poole küsimusega miks ei laiene antud toetus hobusekasvatussektorile.

Pärisime ministeeriumi avalike suhete osakonna nõunikult selle kohta aru ja saime vastuseks, et erinevate erakorraliste toetuste ettevalmistamisel ja väljatöötamisel lähtus ministeerium eelkõige toidu varustuskindlusest ning Eesti põllumajandustootjate konkurentsivõime ning jätkusuutlikkuse tagamisest. Sellest tulenevalt tegi ministeerium ettepaneku Põllumajanduse ja maaelu arengu nõukogule (PMAN) toetada veise-, ning lamba- ja kitsekasvatuse sektorit. Mis puudutab tuleviku võimalikke sarnaseid erakorralisi toetuste väljatöötamist, siis peab arvestama asjaoluga, et nendeks toetusteks ette nähtud eelarvevahendid on väga minimaalsed hüvitamaks kõiki võimalikke kahjusid kõikides sektorites. Seega tuleb ministeeriumil ka edaspidi teha valikuid lähtuvalt olukorrast.

Samuti oli vastuskirjas mainitud, et ratsa- ja sporthobuste tallide tegevus ei ole põllumajanduslik tegevus. See tegevus kuulub Eesti Majanduse Tegevusalade Klassifikaatoris koodi 93199 alla – mujal liigitamata sporditegevus.
Siin pidasime siiski vajalikuks ministeeriumile vastata selgitades, et ESHKS ei esinda ratsa – ja sporditallide pidajaid vaid sporthobuste aretajaid – see tähendab põllumajanduslikku tegevust, tootmist – varssade kujul. Me mõistame, et me ei ole toidutootjad kuid samamoodi ei saa meid panna ühe tegevusala alla ratsa- ja sporditallide pidajatega, kuulume siiski põllumajandustootjate alla ning jääme edaspidi lootma kaasatusele vastavate toetustemeetmete väljatöötamise protsessides.

Lisa järjehoidja sellele postitusele