Täkkude päeva 2022 kokkuvõte

Fotol: BIS täkk Flayders, foto: Liis Ira

Möödunud nädalavahetus andis Eesti sporthobuste aretuses lubatud ja tunnustatud täkkude ridadele täiendust. Testratsanike Ivo Ots, Tiit Kivisild ja Diana Pruks abiga esitleti ESHKS hindekomisjonile ning väliskohtunikule Michel Spaasile 13 täkku.

Avaldame paaritusloa saanud täkkude kirjeldused ja koondhinded. (Ka teiste täkkude omanikel on võimalus oma täkkude hinded ja protokollid küsida)

ESHKS aretuskomisjon esitab ESHKS juhatusele tunnustamise kinnitamiseks järgmised täkud (hinded: TÜÜP-KEHAEHITUS-JALAD-SAMM-TRAAV-GALOPP-HÜPPE VÕIMSUS- HÜPPE TEHNIKA-HÜPPE ÄRATÕUGE-TASAKAAL-RATSATATAVUS-PERSPEKTIIV SPORDIS)

Paaritusloa said komisjoni üksmeelsel otsusel 2-aastaks täkud:

3-aastane EXCEPTIONAL CALL JW Z (Zang.), täkk sünd. 2019-04-29, isa EAMES DE HUS, ema FIRST CALL DE MUZE Z, emaisa FOR PLEASURE,  kasv. Belgia, 167 CM.

“Kuiv ja sportlik, täkutüüpi.  Hea asetusega kael, ent pisut lühijalgne. Head kabjad, tagant pisut kitsas käik. Suurel sammul on galopp võimas ja hea aga lühendada veel ei oska, sest on ilmselt kasvufaasis ja esiotsal. Ratsastuses teeb koostööd, ent ratsmekontakti ei usalda veel. Tundub jõuline ja temperamentne hobune, kes võib jõuda suurde sporti.” Koondhinne 7,7

8            8            7,5         7,5         7,5         8            8            7,5         7,5         7,5              7,5         8

Testiratsanik Tiit: hobune tegi paar head hüpet, aimub võimekus hüpata  kõrgemaid parkuure. Momendil galopp pikk, kuid kui saab rohkem kokku jooksma siis oleks hea hüppehobuse galopp.

Exceptional Call JW Z

4-aastane AGAMIX LEGEND Z (Zang.), sünd. 2018-07-23, isa AGANIX DU SEIGNEUR Z, ema LEGENDE IX, emaisa CORIANO kasv. Janika Pirel Jasmin Hirvi, Kristiina Pähn, 157, 5 CM

” Väike aga korrektne ja proportsioonis kehaehitusega, pisut lühikesed esijalad, mistõttu on ka liikumised pisut esiotsal, mida aga kompenseerib aktiivse tagant tõukamisega, eriti galopis.  Tehnika eest ühelt kohtunikult kõrgeim hinne 9,5 – on kiire ja täpne hüpetel. Plahvatuslik hüpe. Võib olla väga perspektiivikas sporthobune.” Koondhinne 8

7,5         8            7,5         7,5         7,5         8            8,5         8,5         8,5         8              8,5         8,5

Testiratsanik Ivo: On küll väike aga seljas on hea tunne, teeb suuri hüppeid aga ei tunne et peab selleks pingutama, ei tekkinud tunnet, et galopp võiks lühikeseks jääda; hüppes on kvaliteet!

Agamix Legend Z

4-aastane CHICAGO ROUGE (ESH), 2018-08-07, isa CAHIR N, ema SRI LANKA ROUGE, emaisa SOPRANIST K kasv. Liis Ira, 170 cm

” Modernset tüüpi aga võiks olla parem pea-kaela liitumine ja turi paremini väljajoonistunud. Taga pisut saabeljalad.  Galopis väga hea tasakaal, kannab rohkem kui tõukab. Hüppel väga elastne, näitab, et ka jõudu on, tõukes võiks olla rohkem plahvatust” Koondhinne 8

8            8            7,5         8            8            8            8,5         8            8            8              8            8

Testiratsanik Tiit: elastne liikumine ja hüpe, tahab väga puhas olla, oma mootor võiks  gramm rohkem töötada.

Chicago Rouge

FLAYDERS (LWB), sünd. 2015-03-28, isa FURIOSO, ema ARSIJA, emaisa AROMATS kasv. Läti, 170 cm

“Igati korrektse kehaehituse ja korrektsete jalgade täkk. Liikumised takistussõidu hobuse jaoks piisavad. Hüppel jõudu, tehnikat ja tundub koostööaldis hobune. Perspektiiv jõuda suurde sporti” Koondhinne 8

8,5         8            7,5         7,5         7,5         8            8,5         8,5         8,5         8              8            8,5

Testiratsanik Ivo: puhas, võimas, hea sõita

Flayders

Üheks aastaks tunnustati (4 poolt, 3 vastu) täkk WHINSTON R (ESH), sünd. 2018-05-13, isa WHISPER R, ema ZERMA, emaisa LUPICOR kasv. Kristi Vilu. 174 cm.

“Õilis tüüp, tagaots pisut vähem arenenud kui esiots.  Nimme  ja selg võiksid olla tugevamad, mille tõttu on hobune pisut nõgusa ülaliiniga ja liikumised on pigem trampivad kui edasiviivad. Ka hüpetel jääb nõgusaks ja ei näita tõuget ega tööta läbi selja. Hobusel nähakse perspektiivi pigem koolsõidus ja ainult väga hea ratsaniku all. Hetkel on hobune üleratsastatud ja on kaotanud oma kvaliteedis võrreldes vabaliikumistel nähtuga. ” Koondhinne 7,6

8,5         8            8            7            7,5         8            7            7,5         7            7,5              7,5         7,5

Testiratsanik Tiit: Kena hobune aga alles toores, hüppele ei keskendu, head hüpet ei saanudki kätte.

Whinston R

Ka poniaretusse pakutud täkk HAMLET KASSARI (ERP, sünd. 2017-05-15, isa HERMITAGE K, ema SABINA, emaisa SOPRANIST K kasv. Koit Tikk,  153 cm) sai kahe vastuhäälega aastaks paaritusloa.

“Hea  tüübiga sportponi kohta. Hea õlg ja pikk laudjas. Ees kerge harkvarbsus, tagant kergelt  kitsas käik. On töökas ja hästi alluv. Natuke ükskõikne tõkete jälgimisel. Ponispordis võib olla perspektiivikas. ” Koondhinne 7,6

8            8            7,5         7,5         7,5         7,5         7,5         7,5         7            8              8            7

Testiratsanik Ivo: vigu lattaedadel ei pea probleemiks, hästi kindel hüpata, väga koostööaldis.  Testiratsanik Diana: tundlik  ja hea sõita, heas tasakaalus läbi turja galopp, samm nõrgem allüür.

Hamlet Kassari

Eluagse tunnustuse sai täkk

CARPO (OLD), sünd. 2016-02-28, isa CORALL, ema AREGONA, emaisa ARGENTINUS kasv. Läti, 168 cm

“Lühikeste joontega täkk, mille tõttu on ka enamus liikumisi lühikesed. Kuigi lühike keha segab ka parima tehnika näitamist hüppel on ta kiirete refleksidega ja väga hea esijalgade tööga. Tundub koostööaldis. ” Koondhinne 8

7,5         8            8            7,5         7,5         7,5         8            8            8            8,5              8,5         8

Testiratsanik Tiit: hästi ettevalmistatud, ülilihtne ja ülimugav hüpata, väga puhas, kas ka jõudu suurteks takistusteks – küsimärk.

Carpo

Täkk CORLANDER (Dt. Pf) sünd. 2013-04-24, isa CALIDO , ema CASSANDRA, emaisa CONDOR, kasv. Saksamaa, 171 cm) peab paaritusloa saamiseks esitama aretuskomisjonile tõendatud eakohased võistlustulemused.

“Tõllahobuse tüüpi, madal pea-kaela liitumine, nõgusa ülaliiniga ja nõrga seljajoonega. Koredad liigesed, saabeljalgsus. Oma kehaehituse vigade tõttu hüppab ka omapärase tehnikaga – pea püsti ja mitte läbi selja, ent teeb siiski oma töö ära ka kõrgematel tõketel.” Koondhinne 7,75

7,5         7,5         7,5         7            7,5         8            8            8            8            8              8            8

Testiratsanik Tiit: Sõites pisut ebaühtlane, korra vajab tagant sõitmist, korra eest hoidmist. Aga hüpetel puhas ja kindel tunne tõkkele minnes.

Corlander

Päeva silmapaistvamaks e. BIS täkuks tunnistas komisjon täku  Flayders, kes on pärit Burtnieki kasvandusest  Lätist.

Väliskohtunik Michel Spaas osales komisjoni töös erapooletu väliseksperdina. Ta andis täkkudele omapoolsed kommentaarid ning ühe koondhinde, mille põhjal moodustus paaritusloa saanud  täkkude seas pingerida järgmiselt: Carpo 9 ja Chicago Rouge 9, Flayders 8.8, Agamix Legend Z, Whinston R ja Corlander 8.3, Hamlet Kassari 7.8, Exceptional Call JW Z 7.0

Loodame saada kasvatajate tagasisidet küsimuses kas ESHKS aretuskomisjon peaks tegema täkkude tunnustamisele lubamises eelselektsiooni. On meil ju aretusprogrammis kirjas, et tunnustamisele on oodatud täkud kes ei ole ülevaatusel saanud ühtegi hinnet alla 7 p. ja on saanud keskmise hinde vähemalt 7,8 p. Ometi sooviti sel aastal tunnustamisele tuua mitu seda  nõuet mitte täitnud täkku.

Erijõudluskontrolli võõrratsaniku testist

Täkkude päeva järel toimunud erijõudluskontrolli võõrratsaniku test oli vähemalt selles mõttes viljakas, et testi ajal paisati õhku mitmeid huvitavaid ideid: kuna palju on räägitud märade tähtsusest siis kas ESHKS  ei võiks hakata testima ka noori märasid, anda neile testi põhjal koos tervise kontrolliga samuti kvaliteedimärgiseid nagu neid paljudes teistes tõuraamatutes antakse. Igatahes kui kokku said hobused, ratsanikud ja aretajad siis tekkis  huvitav sünergia ja palju uusi ideid, mida arvuti ekraani kaudu või telefoni teel mõtteid vahetades tekkinud ei ole. Parem on ikka midagi teha, kui mitte teha…

Nagu ikka on aretuses punktisummade ja paremusjärjestuse asemel olulisem täku sobivus konkreetsele märale. ESHKS on selleks korraks oma ülesande täitnud kogudes ja talletades  täkkude kohta nii palju informatsiooni kui seda ühe päeva jooksul võimalik koguda on. Juba mõnda aega on õhus mõte, et ka meie täkkude päev võiks olla organiseeritud kahele päevale, nagu ülevaatuste finaalgi. Sellega mõttega on päri olnud ka mitmed meie väliskohtunikud. Kahepäevase korraldusega sai Tähtvere talli pere igatahes suurepäraselt hakkama! Täname perenaist ja peremeest Kristiinat ja Andrest, ning kogu ülejäänud talli meeskonda – Linda Randpere, Maris Kartau jne. Suurimad tänud Olga Vinokurovale, meie sjuuardile, (loodame, et jäid tervise juurde) ning muidugi vapratele testiratsanikele Ivole ja Tiidule!

Tähtvere tall sai ESHKS -lt meeneks tänupildi

Erijõudluskontrolli üheksast avaldusest rahuldas komisjon ( Joel Jürisson, Peeter Viiard, Raigo Kollom, Astra Nilk, Urmas Kubre, Hanno Ellermann) üksmeelselt:

POPCORN TIME mära sünd. 2018-06-18 mõõdud – isa PRONTO VAN DE MALTAHOEVE ema AMARETTA emaisa AGRO VORM\’S AMERIGO kasv. Elina Mark. Avalduse esitaja Elina Mark, testiratsanik Piret Ervald.

Popcorn Time

VENICE K.S.H. mära sünd. 2017-03-29, isa VIGO D`ARSOUILLES ema ESSENTIAL DE MUZE K.S.H. emaisa ELVIS TER PUTTE kasv. Kristjan Hein Ja Ksh Oü. Avalduse esitaja Alice Heleen Ainsalu, testiratsanik Paul Argus

Venice KSH.

PLATAANIA mära sünd. 2017-05-18, isa PL ATON ema CONSTANTIA emaisa CASH kasv. Osaühing Tooma Tall. Avalduse esitaja Andres Trei, testiratsanik Linda Randpere

Plataania

CHIRON K ruun  sünd. 2017-05-08, isa CAHIR N ema IRKENESS emaisa CANABIS Z kasv. Mihkel Kangur. Avalduse esitaja Mihkel Kangur, testiratsanik Ivo Ots

Chiron K

Üheks kuuks lubati testiratsaniku alla ZANDER JT (ruun  sünd. 2017-05-07, isa ZUCCERO ema ESMERRALD A emaisa SINGAPORE kasv. Sven Leek. Avalduse esitaja Sven Leek, testiratsanik Tiit Kivisild),  kes esines küll alguses tagasihoidlikult, kuid  testimise edenedes läks stabiilselt paremaks.  Pärast kuuajalist testimist tehakse otsus kas hobune on testiratsaniku all läinud piisavalt heaks, et testi jätkata.

Zander JT

Samuti võidakse lubata testile päeva esimeses pooles esinenud täkk WHINSTON R (ESH), sünd. 2018-05-13, isa WHISPER R, ema ZERMA, emaisa LUPICOR kasv. Kristi Vilu) tingimusel, et hobune läheb tippratsaniku  alla, ka soovitati  valida ratsanik pigem koolisõidu suunal.

Täpsema informatsiooni saamiseks võib pöörduda ESHKS tegevjuhi poole.

liis@estsporthorse.ee, +372 50 64 344

Täkkude tunnustamise hindekomisjon 2022: Hanno Ellermann, Urmas Kubre, Raigo Kollom, Mihkel Kangur, Peeter Viiard, Astra Nilk, Michel Spaas ja testiratsanikud Ivo Ots ning Tiit Kivisild, päevajuht Andres Tõnissoo.

 

 

 

Lisa järjehoidja sellele postitusele