Eesti noorte sporthobuste üleaatuste finaal Säreveres 25.10. 2008

Fotol: BIS täkk Akhnaton

Eesti noorte sporthobuste ülevaatuste finaali on juba kajastatud ESHKS koduleheküljel www.estsporthorse.ee, kus võite lugeda võrdlevat protokolli meie kohtunike ja väliskohtuniku dr. Jan Greve hinnetega ning ariklit “Dr. Greve filosoofia ja meie”. Väike kokkuvõte on tehtud “Maalehe” internetiväljaandes, kus leiate ka hulga pilte. Siin avaldame mõned pildid koos selgitustega, miks need hobused tähelepanu äratasid. Kõige üldistavam kokkuvõte sellest huvitavast ülevaatusest võiks olla, et neie ülevaatustel on ehk nähtud paremaid hüppeid, võib-olla ka paremat liikumist mõnel allüüril, kuid kindlasti pole kunagi olnud nii hea tüübi, välimiku ja jalgadega hobuseid kui tänavu. Ja neid oli palju. Täiesti õigustatult andis ESHKS aretuskomisjon 11. novembri koosolekul tervelt seitsmele noorele täkule 1-aastase paaritusloa, ja vaidlusi tekitasid vaid need mõned täkud, kes otsustati seekord litsenseerimata jätta.
Eestis sündinud hobuste koosseisus loomulikult sellist järsku murrangut olla ei saa. Et need hobused importhobuste varju jäid, on arusaadav. Kuid peaks tähele panema, et parimad hüppehinded said isegi dr. Grevelt just Eestis sündinud hobused.

Importtäkud:

ANDREO ja AKHNATON olid Greve hinnete järgi 1. ja 2., aga lõpuks pidas ta isikliku mulje järgi „Best in Show“ vääriliseks AKHNATONi. Mõlemale ESH litsents 1 aastaks.

ARTHUR oli näide, kuidas hea hobuse hüppe hindamisel võivad arvamused põhimõtteliselt lahku minna. Hüppehinnete summa meie kohtunikel 17,33, Grevel 15 p. Küsimus peamiselt selles, kui oluline on selja elastsus. ESH litsents 1 aastaks.

AMARILLO DM kohta ütles hr. Greve, et on näha küll, kui hea hobune sellest võib tulla, aga sellise liiga erutatud esinemisega väga häid hindeid ei saa. ESH litsents 1 aastaks.

AREZZO jäi Greve hinnete järgi 3-a. täkkudest 3. kohale, kuid oli ainuke, kellele ta pani meil arvesse mitte mineva üldmulje hindeks 9. ESH litsents 1 aastaks.
VANCO Z esines ühtlaselt, aga alla oma võimete (Niitväljal jagas 2. kohta Andreoga Amarillo järel). ESH litsents 1 aastaks.

CASSIS oli ainuke hobune, kelle suhtes ei olnud mingeid lahkarvamusi. Kindlalt parim 2-a. täkk. ESH litsents 1 aastaks.

Eestis sündinud hobused:

Parimad hüppehinnete summad (16,5 p.) dr. Greve hinnete järgi said ESH märad PICACHA ja ULTRA. Need tulemused on isegi paremad 3-a. täkkude omadest. Hoolimata keskpärasest kehaehituse hindest (7) ja nõrgast sammu hindest (6,5) hindas Greve PICACHA parimaks 2-a. märaks ja andis talle ka isikliku valikuna eriauhinna „Parim Eestis sündinud hobune“
Parimad tüübi hinded kõigist Eestis sündinud hobustest (hinne 8) said 2-a. märad VICA ja TOSCA JP ning 3-a. mära ULTRA. ULTRA sai ainukese Eestis sündinud hobusena kehaehituse hindeks 8,5 p.

Ja hoolimata nõrkadest hinnetest esijalgade, sammu, traavi ja galopi eest (kõik 6,5 p.) oli TOSCA JP Greve hinnete järgi 2-a. Eestis sündinud hobuste hulgas 3. kohal PICACHA ja täkk PILGRIMi järel.

PATROL V on mõne vanema hobusekasvataja meelest peaaegu ideaalse välimikuga täkk, dr. Greve nägi temas pikkade joonteta, vananenud tüübi poole kalduvat hobust. Suurepärast tarbehobust, mitte sugutäkku.

Heade hobuste juures on võimalik otsida ja otsitakse puudusi. Kehvades hobustes tahame leida, et neis on ka midagi head. Noorhobuste finaalis olid head hobused.

Raigo Kollom

Lisa järjehoidja sellele postitusele