Eksterjööri hindamise põhimõtetest Soome kohtunike küsitluse järgi.

Soomes küsitleti 7 peamist hindekohtunikku ratsahobuste ülevaatustelt, mida nad hindamisel eriti tähtsaks peavad. Selle küsitluse kokkuvõttest siinkohal kokkuvõte, kus on ära toodud ka arvamuste erinevusi.

 • tähtsaim on tagaosa, mootor,

 • tähtsaim on üldine tasakaal, küllaldane suurus ja iseloom,

 • kannaliigese ehitus ei ole oluline, kui see ei ole haiglaselt väär,

 • kannaliigese ehitus on oluline selle vastupidavuse seisukohast, aga kannaliigese nurk ei ole küll oluline, kui see pole seotud haiglase arenguga (jänesekand vm),

 • abaluu vaba liikuvust pole olemas, tähtis on ülavarre liikuvus,

 • oluline on vaid abaluu nurk,

 • selja tööd pole olemas, selg on üks liikumatumaid kehaosi, aga kõigi liigeste ja lihaste kasutamine on tähtis,

 • selja vetruvusest oleneb esi- ja tagajalgade kooskõlastatud liikumine,

 • tagajalgade suur üleastumine esijalgade jälgedest ei ütle midagi hobuse saavutusvõime kohta,

 • üleastumine võib olla lausa kahjulikult suur,

 • suurt üleastumist ei otsitagi,

 • 2-aastase hobuse tüüpi ei saagi hinnata, sest ees- ja tagaosa arenevad veel eri kiirusega,

 • 1,5-2,5.a. hobuseid on eriti raske hinnata,

 • 2-aastastel on tüüpi võimalik näha, aga liikumise kvaliteeti, tasakaalu ja rühti mitte alati,

 • 1-2-aastaseid on raske hinnata, aga tüüp on siiski näha.

Kõik ühel meelel, et eksterjööri hindamise mõte on otsida erakordseid või häid eeldusi tipptaseme saavutusteks.

Mis määrab tüübi?

 • rüht, õilsus, suured jooned, suurus,

 • tervik.

Mis on terviku jaoks tähtsaim?

 • ülajoon, sügavus, küllaldane laius

 • rühikas, harmooniline, sportlik hobune. Ka sootunnused olulised.

 • Hea sadulakoht, keha õiged proportsioonid

 • Tüüp ei ole 10, kui liikumine on vaid 6

 • Pikk ja hea liitumisega kael, hea asendiga ja küllalt pikk abaluu, heade proportsioonidega ja lihaseline keha, hea ülajoon, küllalt suur ja õige nurga all tagaosa.

Jalad

 • kõõlused ja liigesed olgu selgelt näha, kuivad jalad, terved ja „suure mahuga“ liigesed

 • õrn ja kerge ehitus avaldub väikestes liigestes ja peenes, ümmarguses randmeluus

 • lühike kämmal ja püid on hea, eriti ponidel

 • pikk reis on soovitav, peab olema ka tugev ja lihaste kinnituskoht madal

 • ümarad liigesed on halvad, pole ruumi kõõluste ja sidemete kinnitumiseks, nõrkuse tunnus

 • eetsirandmesus pole suur viga, täisverelistel tavaline

 • taatsirandmesus põhjustab vigastusi ja liigesepõletikku suurel koormusel

 • kannaliiges ei tohiks jala liikumissuunast kõrvale liikuda, ei tohi olla loksumist liigeses

Jalgade selged vead

 • koondvarbsus ja koondjalgsus – vigastuste oht ja käiku segav

 • harkjalgsus segab käiku

 • harkvarbsus vähesel kujul tähtsusetu

 • taatsirandmesus väga raske viga, isegi luude murdumisi liigeses toob kaasa

 • esijalgade püstine sõrgats loob vigastuste ohtu ja halvendab käiku, olgu sõrgats lühike või pikk

 • tagajalgade väikesed kõrvalekaldumised on tähtsusetud, väga sirge kannaliiges koormab jalgu liiga, väga suur saabeljalgsus loob pätka ohtu.

Kabjad

 • suur ja kannast lai kabi hea

 • lame või ahas kabi mõlemad halvad

Liikumine

 • kergelt kitsas, sõudev või keriv käik pole oluline, kui ei löö jalgu ära

 • väga kitsas käik (jäljed ühel joonel) on suur viga

Olulised vead on need, mis mõjuvad tervisele, põhjustavad liigeste ebaühtlast koormust.

Jalgade hindamisel:

Hinne 7 tähendab head keskmist, väikesed vead seda ei vähenda, aga spordi või aretuse seisukohast oluline viga või palju väikesi vigu vähendavad hinnet. Hinde 8 saab ainult õige ehitusega, küllalt tugeva luustikuga ja suurte vigadeta liikumisega hobune.

Lisa järjehoidja sellele postitusele