ESHKS juhatuse ja aretuskomisjoni koosoleku kokkuvõte

05.12.2020 Tähtveres
Osalejad: Joel Jürisson, Peeter Viiard, Andres Tõnissoo, Kristjan Hein, Sven Shois, Liis Ira, Astra Nilk, Kristiina Pähn, Dina Ellermann, Kaia Lass

Päevakord:

1. Aretusprogrammi kohendamine (vahepealsetel aastatel vastuvõetud otsuste aretusprogrammi sisse kirjutamine) Kõiki aretusprogrammi puudutavatid uuendusi ja ettepanekuid esitletakse ESHKS liikmetele pärast sõnastuse korrektuuri ja enne VTA – le kinnitamiseks saatmist:
A. Märadele eliittiitli andmine. Ettepanek ja juhatuse otsus – eliitmära tiitli taotlemise kriteeriumide sõnastust tuleb muuta. Ettepanek uuele sõnastusele: aretuskomisjon võib teha otsuse anda ESH tõuraamatusse kantud märale tiitli “eliit ” võttes aluseks mära järglaste saavutusi spordis ja nende jõudluskontrolli tulemusi.
B. Täkkude tunnustamine
Otsutati aretusprogrammi sisse viia sisse järgmised muudatused ja uuendused:
1. Täku tunnustamise avalduse teeb täkuomanik või esindaja
2. Kasutada segaduse vältimiseks väljendeid ” ajutine paaritusluba” ja “tunnustus” (eluaegne)
3. Noortäkk ei pea esinema igal aastal uuesti võõrratsaniku testil vaid aretuskomisjon võib anda täkule ajutise paaritusloa pikemaks ajaks: 1-3 aastaks. Näit: juhtudel kui noortäkk esines võõrratsaniku testil märkimisväärselt hästi või on edukalt terve hooaja võistlustel osalenud.
4. Ajutise paaritusloa ajal võetud sperma kasutamise kohta teeb aretuskomisjon eraldi otsuseid (näiteks: Juhul kui täkk on ruunatud või surnud teeb aretuskomisjon otsuse varsa peatõuraamatusse kuuluvuse kohta, arvestades hobuse enda või järglaste võistlus- ja jõudluskontrolli tulemusi.)
5. Ettepanek kirjutada aretusprogrammi sisse sugutäkkude terviseuuringu kriteeriumid. Juhatuse ja aretuskomisjoni ettepanekul tuleb tulevikus tunnustuse või ajutise paaritusloa kehtima hakkamiseks esitada ESHKS – ile täku röntgenpildid (nii röntgenite tegemise kui hinnangu andmise kriteeriumide kohta on koostöös Jelgava ülikooli veterinaarkliinikuga väljatöötamisel aretusprogrammi lisa ehk alusdokument sugutäku terviseuuringutest) OCD test jääb samuti valikusse kui aretuskomisjon peab vajalikuks kontrollida röntgenoloogiliste leidude pärilikkust. OCD testi teinud täkkudele kehtib üleminekuperiood ent täkuomanik kes soovib esitada avalduse lõplikuks tunnustamiseks ja tõuraamatunumbri saamiseks peab esitama röntgenpildid.
6. Täkkude tunnustamine sporditulemuste põhjal-ettepanek: jätta välja kindlad protsentide ja puhaste radade arvud ja parkuuride kõrgused. Aretuskomisjon on suuteline hindama täku aretusväärtust vastavalt tema eakohastele saavutustele spordis.
7. Tunnustamine järglaste tulemuste põhjal – eelkõige arvestatakse järglaste sporditulemusi, järglaste ülevaatuste finaali tulemusi võetakse arvesse aga need on teisejärgulised.
8. 2- ja 3- aastaste täkkude tunnustamine finaali punktide põhjal: võtta maha nõue, et ükski hinne ei tohi olla alla 7p. Küll aga jääb sisse nõue, et keskmine hinne peab olema vähemalt 7.8 p.
8. Jätta välja aretusprogrammist täkkude tunnustamise peatükist punktid 11 – 12 kui arusaamatud ja ebavajalikud.
C. Jõudluskontroll.
Jätta aretusprogrammist välja hinnakirjad: hobuste esitamise tasud ning finaalülevaatuse transpordi kompenseerimine.
D. Eeltõuraamat.
Sporthobuste ja ponide eeltõuraamatusse kandmise tingimuste muutmine, Astra Nilki ettepanekul.

2. Täkkude tunnustamine
2-aastased Agamix Legend Z ja Chicago Rouge ületasid mõlemad finaalis 7.8 p nõude ja saavad ajutiselt paaritusloa. Peavad esitama röntgenpildid paaritusloa kehtima hakkamiseks.
3 -aastastest täkkudest ületasid lävendi – Thor VL, Miracle ja Heros V ning nad on kutsutud võõrratsaniku testile
5- aastaste täkkude Pronto vd Maltahoeve ja Kasper paaritusload pikendati võistlustulemuste põhjal 2- aastaks (kuni 2022 aasta lõpuni)
Vanemate täkkude Cahir N ja Candour Esqui paaritusload pikendati võistlustulemuste põhjal 2 aastaks- (kuni 2022 aasta lõpuni)
B Captain Normanile otsustas aretuskomisjon anda tunnustuse ja tõuraamatu numbri.
Aegunud AES tõuraamatu tunnustusega täku Whisper R paaritusluba pikendas aretuskomisjon mõningate vastuhäältega siiski 1- aastaks, mille jooksul tuleb edasiseks pikendamiseks  täkk esitada hindekomisjonile eksterjööri hindamiseks ning esitada aretuskomisjonile täku järglaste tulemused, mille alusel teeb komisjon otsuse.

Kõikidel täkkudel tuleb esitada röntgenpildid siis kui alusdokument röntgenpiltide hindamiseks on aretuskomisjoni ja juhatuse poolt üksmeelselt vastuvõetud ja heakskiidetud.

3. Hindekomisjonist
Piirkondlike ülevaatuste hindekomisjoni uus juht on Peeter Viiard. Raigo Kollom hindab võimalusel suurematel regionaalsetel ülevaatustel.

4. Kalenderplaan

⦁ Ametlik Täkkude päev toimub Tähtveres 3 aprill. Kui viirus ei ole taandunud kaalutakse otseülekannet. Kui olukord on paranenud kaalutakse kogupäeva sündmust koos vabahüpete võistlusega.
Kuna meil on tekkinud suuremad kasvandused siis võttis koosolek vastu otsuse, et vähemalt 4. täku testimise korral sõidab hindekomisjon koos võõrratsanikega kasvataja juurde kohale täkkude testimiseks, osalustasu 150 eur/täkk.
⦁ NHT – takistussõidus ja koolisõidus toimuvad Perilas. Kuupäevad täpsustame võimalikult kiirelt.
⦁ Finaalülevaatus toimub 16.- 17. oktoober Vaiklas

5. 2021 eelarve
Enne kui juhatus teeb otsuseid 2021 aasta sündmuste toetamise kohta ootame ära aretustoetuse summa suuruse, sellest sõltub muuhulgas kas ajakirja Breeding News liikmelisusega jätkata. Likvideerimisele läheb ESHKS tegevteenistuse kasutuses olnud auto.

Ootame liikmetelt ettepanekuid kuidas tähistada ESH tõuraamatu juubelit 2021 aasta vältel.

Lisa järjehoidja sellele postitusele