Noorhobuste ülevaatuste finaal 2019

Tänavu oli meil hindekohtunikuna jälle külas prof. dr. Stefaan De Smet. Ta ütles esimese kutse saamise järel, et tal on samale ajale veel kutseid ja palus mõtlemisaega. Lõpuks otsustas ta ikka jälle  meile tulla. Ta oli siin käinud 2015. ja 2016.a. ja eriti 2015. aastast olid talle väga head muljed jäänud.  Meie mäletame teda sellest ajast mõne hiljem eduka hobuse esiletõstmisega – 2-aastastest hobustest hiilgasid siis täkud Bavarotti von Seeder ja Call Me Black mõlemad 77,5 p. napilt eespool hiljem kaugemale jõudnud täkust In Style ja märast Herrera. 3-aastastest esines kindlalt ülevaatuse parimana Heracles (hilisem nimi Verdinus) 79,5 p parima Eestis sündinud hobuse Cahir N ees (78,5 p).Ma usun, et tänavu nägi ta paremaid hobuseid. Hindedki olid paremad – 78,5p ja rohkem teenisid 3 hobust, keskmise 8 veel 2, keda hüppama ei pandud. Ja kõik nad olid eesti sporthobused!
Iga ülevaatuste finaal paneb mõtlema ja rääkima. Või lihtsalt arvama. Nii oli siis, oli ka tänavu. Arvamuste paljususe kõrval hinnete ja hobuste kvaliteedi kohta on olulisem mõelda meie ülevaatuste eesmärgile ja süsteemile. Eesmärgiks võib pidada paremate aretusvalikute tegemist või tehtud valikute efektiivsuse kontrollimist ja kasutamist. Teisiti öeldes annaks esimene eesmärk meile võib-olla paremaid varssu, teine aitaks valida välja noorhobuste paremiku, et nende turuväärtust edasiste jõudluskontrolli meetmetega tõsta. Vaja on muidugi mõlemat, aga Euroopa sporthobuste piirideta aretuse tingimustesei ole Eesti väga väikeses populatsioonis suurt mõtet eelistada sugutäkkude valikul tingimata oma aretuse saavutusi ega isegi luua omakasvatatud märade populatsiooni, kui mõnikord on parem müüa oma noor mära sporti ja osta aretuseks samaväärne ja palju odavam mära kuskilt mujalt. ESH ei ole ohustatud tõug ja tõu genofondi säilitamisel mõtet ei ole, ainult selle parandamine, isegi võimalikult kiire parandamine teeb meie aretuse konkurentsivõimeliseks.

Selle pika jutu mõte ülevaatuste, st jõudluskontrolli kontekstis on see, et kui vaieldakse üksikute hobuste aretusväärtuse või lihtsalt hindamise üle, ei pea meie aretajad tingimata jälgima eelkõige aretuses natuke segavate või isegi veidi ohtlike vigade esinemist, vaid rohkem rõhutama võimete avastamist ja arendamist. Ka finaali osavõtjate valikul peaksime ehk alustama sellest, et valime parimad hüppehobused kenteri-hüppe võimsuse-hüppe tehnika hinnete summa järgi ja parimad koolisõiduhobused sammu-traavi-kenteri hinnete summa järgi. Alles seejärel jätaksime nende hulgast finaalist kõrvale liiga keskpäraste üldhinnetega või selgelt nõrkade tüübi, jalgade või käitumise hinnetega hobused. Nagu ka De Smet oma ettekandes ütles – funktsionaalsus on tähtsam kui miski muu.

Parandamist vajab meie piirkondlike ülevaatuste süsteem ja ka lihtsalt läbiviimine-hindamine. Süsteemil on see viga, et ei ole ökonoomne ega vahel ka õiglane, kuidas ühest küljest mõned kasvatajad korraldavad suuri ilusaid ülevaatusi, kus on selgesti näha, millised hobused on paremad, millised mitte nii väga. Teisalt peame mõnikord käima ka 2-3 hobuse pärast ühe talli hobuseid hindamas ja see ei ole päris võrdne võistlus. Tahaks näha finaali pääsemiseks sellist süsteemi, kus finaali pääsetakse ainult 4-5 regionaalse ülevaatuse tulemuste järgi. Kõik kulud, ka osavõtjate omad, võiks kanda aretusühing. Kes finaali pääseda ei looda, nende hobuseid tuleks muidugi hinnata kasvõi koduhoovis, aga sellised ülevaatused ei oleks seotud finaali tähtaegadega.
Meie hindamise puudujäägid piirkondlikel ülevaatustel näivad tulenevat kas kiirustamisest või siiski veel ületamata nostalgiast ja harjumusest näha sporthobuse tüüpi seal, kus on rohkem midagi muud. Ainult kiirustamisega võib seletada, et isegi fotodel nähtavad täiesti ilmselt tugevalt püstise sõrgatsiga esijalad ühel hobusel said De Smetilt hindeks 6,5, meilt 8. Tüübi ja kehaehituse hinnete osas ei ole meile endalegi päris selge, mida kummagi hinde all vaadata. De Smetil oli siin muidugi veel raskem, seepärast on õigem võrrelda nende kahe hinde summasid erinevatel hobustel meie ja De Smeti protokollides. On päris selge, et me hindame soovitavast sporthobuse tüübist kõrvale kalduvaid hobuseid ikka veel liiga hästi. Liiga vanaaegsed ja rasked või liiga väikesed ja kerged hobused pani De Smet paika, kirjutades vähemalt ühe tunnuse (tüübi või kehaehituse) hindeks 6,5, olgu hobune muidu küllaltki meeldiv ja meie oma protokollides 8-9 p teeninud. Meiegi peaksime selgemini kasvatajatele märku andma, et selliseid hobuseid, kes sobiksid rohkem mõne raskema tõu või ponitõu tõuraamatusse, vähemalt teadlikult aretada ei maksa.
Lisan tutvumiseks hobuste iseloomustusi, nagu need originaalprotokollis kirjas on. Lisasin tekstile ainult need hinded, mis olid 8,5 või paremad, ja seekord ka need, mis olid nõrgemad kui 7,0:

2 a. märad

DIANESS VON SEEDER, s. 30.03.2017, raudjas m, i. Diamant de Semilly, e. Zirkeness, ei. Emilion, kasv. ja om. Seeder Agri OÜ, 168-203-22

hästi arenenud ja heas konditsioonis, selg vaidi nõrk, hea õlg ja turi, väga tugev nimme/ head jalad, tagant veidi kitsas/liikumisel võiks end paremini kanda, kenter võiks olla kergem, mitte nii vali/ hüppel palju jõudu, hea basküll, hea tasakaal, alul ei olnud ilmekas, viimane hüpe väga hea, võimsus 8,5

ELISABETH JP, s. 26.04.2017, kõrb m., i. Eldorado van de Zeshoek, e. Marie Antoinette N, kasv. ja om. Tiit Kivisild ja Jüripoja Tall OÜ, 168-193-21,5

hästi arenenud, ristkülikukujuline, turi kõrge, selg nõrk/ head kuivad esijalad, kitsas rebasekäik/ liikumine pikk, hea tagajalgade töö ja tasakaal, eriti traavil hea tagajalgade tõuge/ hüpetel ettevaatlik, väga hea tagajalgade töö, eriti tagqajalgade avamine, esijalgu võiks tuua rohkem ette, palju jõudu, hüppe võimsus 8,5, tehnika 8,5

KARACHI K.S.H., s. 15.04.2017, kõrb m., i. Kannan, e. Caddy, ei. Clinton, kasv. ja om. Kristjan Hein,159-177-21

moodne tüüp, tugev selg, pisut lühike lihasteta kael/ esijalgadel pisut püstine sõrgats, madal päkk, kitsas käik, võiks olla kuivemad jalad/ nõrk samm, traavil ja kenteril kael püsti, kasutab hästi tagajalgu, galopil vahetab lihtsalt jalgu, väga hea galopp/ hüppel hea tasakaal, mõnikord maandus takistuse lähedale, head esijalad, hea äratõuge/ väga hea käitumine 8,5

VASILISA PREKRASNAYA M, s. 28.05.2017.a., raudjas mära, i. Vigo d’Arsouilles, e. Sereen, ei. Mermus R, kasv ja om. AS Matrix-puit, 158-170-21

hea tüüp, head proportsioonid, võiks olla suurem, ilus pea, kael, kehaehitus hästi kuiv/ jalad natuke õrnad, eriti tagajalad, aga kehaga proportsioonis, veidi madal päkk, veidi saabeljas ja o-jalgne, eriti hea traav takistussõidu hobusele, hea tagajalgade tööga -8,5, kenter hea, aga liiga edasi kippuv/ hüpetel kõhkleb palju, avab hästi, esijalad kõverduvad hästi, vajab rahunemiseks aega, äratõuge läheb lõpus aeglasemaks, hüppetehnika 8,5

KUMA ROUGE, mära, 2017, esh, isa Kontador vd Doorndonkhoeve, ema  Rising Sun, emaisa Rickmer, kasvataja Liis Ira, 157-178-20

hea ülajoon, tugev selg ja nimme, ristkülikukujuline, hea lihastik/ p.e. harkvarbne veidi, pisut madal päkk ja pikk sõrgats, kand liiga madalal, sest säär liiga pikk/ samm ja traav lühikesed, vähe impulssi ja jõudu, võiks olla tugevamad ja lõdvestunumad, samm6,5, traav 6; galopp hea, kasutab hästi tagajalgu, aga veidi esiotsal/ hüpe päris hea, tehnika hea, parandas pärast eksimust esijalgade tööd, äratõuge võiks olla kiirem ja sujuvam, viimasel hüppel hea tehnika, aga jõudu jääb väheks, võimsus 6

BAHAMA K.S.H., s. 04.05.2017, kõrb m., i. Bamako de Muze, e. Essential de Muze, e. Elvis ter Putte, kasv. Kristjan Hein, om. Kurtna Invest OÜ, 153-169-19

väike ja õrn, aga kuna keha on pikk, pole see suur probleem, suudab sirutada (laial hüppel), kehaehitus 6,5/ pikk ja nõrk sõrgats, väga peenike, aga kuiv, madal päkk, väike kabi, tagajalgade seis keha taga, kitsas käik, kooskandnesaabeljas, pikad tagajalad, jalad 6,5-6,5/ samm 6,5, traavil hea impulss ja tagajalgade töö, kenteril võiks rohkem end kanda, liigub liiga edasi, pikad tagajalad segavad/ hüpetel keskendub hästi, aga ei lõdvestu, esijalgade töö väga hea, tagajalad ei ava hästi, kiirustab, hea tehnika, aga lame hüpe

2 a täkud

B HERO VON SEEDER, s. 11.04.2017, kõrb t, i. Bordeaux, e. Canta B, ei. Cantos, kasv. ja om. Seeder Agri OÜ, 176,5-194-22

hea täkutüüp, võiks olla modernsem, pikemate jalgadega, hea ülajoon, koolisõiduhobuseks peaks olema ilmekam, tugev keha, kael/head jalad ja kabjad/ liikumistel elastne, kannab hästi ja tõukab end õhku hästi, tugev, just see, mis koolihobusel vaja, samm 8,5, traav 9/ hüpet ei hinnata, aga koolisõiduhobuse kohta hea, kael püsti ja ülesmäge liikudes on raske hüpata, selge peaga/ käitumine 8,5

BELIZAR VON SEEDER, s. 26.04.2017, kõrb t, i. Bavarotti von Seeder, e. Hiberlina, ei. Eldorado van de Zeshoek, kasv. ja om. Seeder Agri OÜ, 168,5-186-21

hea täkutüüp, vereline, ilus kael, hea turi, nõrk selg, tugev nimme ja laudjas, tüüp 8,5/ esijalad pisut taatsised, p.e. harkvarbne, väga head ja arenenud jalad, esijalgade sõrgatsid pisut erinevad -6,5/ hea samm, hea tasqakaal ja impulss traavil ja kenterilkannab hästi, kerge kenter, üleminekud võiksid olla elastsemad/ hüpped erinevad, vähe elastsusttugevad tagajalad, palju jõudu, avada võiks rohkem ja laiust venitada rohkem

BAVARO VON SEEDER, s. 22.04.2017, kõrb t, i. Bavarotti von Seeder, e. Cadence de la Vie, ei. Cornet Obolensky, kasv. ja om. Seeder Agri OÜ, 169-194-22

hästi arenenud, paksuvõitu, ilus kael, hea esiots, selg pehme, tugev laudjas/ ebaühtlased kabjad, hea jalgade areng ja kvaliteet/ liikumisel hea tasakaal, hea tagajalgade tõuge, õlad veidi kinni, traav lühike, kenteril vahetab hästi jalga/ hüpetel väga hea reaktsioon, pärast viga hea tehnika, lihtne hüppaja, kasutab hästi keha, võiks olla teravam ja tähelepanelikum

BIRCO VON SEEDER, s. 25.04.2017, kõrb t, i. Balou du Rouet, e. Quality Grey von Seeder, ei. Quadros, kasv. ja om. Seeder Agri OÜ, 154-184-2022

lühike keha ja lühijalgne, tugev nimme, nõrk selg, sügav rind, ilus pea, hea silm/ väikesed kabjad, korrektne seis, tagant astub liiga laiali/ aktiivne samm, traav lüühike, veidi jäik, esijalad sirged, lükkab end liiga edasi, kenter võiks olla kandvam, lükkab edasi, ei tõuka maast lahti/ hüppel esijalad head. Aga veidi sirged, tagajalgu avab vähe, basküll hea, näeb hästi takistuse, intelligentne, on huvi hüpata

HEROS V, s. 29.04.2017, kõrb t., i. Hugo V, e. Whisper V, ei. Wodan, kasv. ja om. Peeter Viiard, 167-187-22

hästi arenenud, ristkülikukujuline, pikajalgne, kael veidi püstine, sügav rind/ head kuivad jalad, harkvarbnetugevalt, pisut madalad päkad/ hea pikk nõtke traav, võiks kanda rohkem, ka galopil võiks kanda rohkeam/ hüpetel ettevaatlik, otsib oma tasakaalu, hea tehnika

BLUE SKY VON SEEDER, s. 11.05.2017, raudjas t, i. Balou du Rouet, e. Aldus Liefhebber, ei. Sex-Appeal, kasv. ja om. Seeder Agri OÜ, 173-201-23

klassikaline tüüp, võiks olla kergem, moodsam/ esijalgade seis keha all, kooskandne, kitsas tagant, jalad võiksid olla kuivemad, tagajalad 6,5/ hea samm, traavil võiks rohkem kanda, liikumine võiks olla elastsem/hüpetel ettevatlik, tugev hobune, raskusi tasakaaluga, tehnika hea, võiks olla elastsem, äratõuge võiks olla kiirem

FRANCO VON SEEDER, s. 16.06.2017, mustjaskõrb t, i. Franklin, e. Donna Grande, ei. Don Frederico, kasv. ja om. Seeder Agri OÜ, 165-191-22

koolisõiduhobune, aga tüübilt rohkem hüppehobune, hea kael, selg, pea, lühijalgne/ korrektsed jalad, tagant veidi lai käik/ samm liiga lühike koolisõiduhobusele, traav võiks olla pikem, suurema üleastumisega, esijalad liiga sirged, õlast vähe liikuvust, kenter 6,5 (koolisõiduks)/ hüppab koolisõiduhobuse kohta väga hästi, läheneb hästi, selge peaga/ käitumine 8,5

BOCELLI VON SEEDER, s. 06.04.2017, kõrb t, i. Bavarotti von Seeder, e. Une d’Or, ei. Le Tot de Semilly, kasv. ja om. Seeder Agri OÜ, 156-192-21

hea täkutüüp, liigagi heas konditsioonis, lühike ja ümar keha, veidi lühijalgne, ilus pea, hea silm/ v.e. harkvarbne/ hea, aktiivne, elastne samm, traavil ja galopil võiks õlg olla vabam, hea tõuge, võiks rohkem kanda/ mõned korrad head hüpped, mõned korrad liiga lähedal takistusele, äratõuge võiks olla parem

CAPTAIN HOOF M s.18.04.2017.a., kõrb täkk, i. Close Harmony, e. Helize, ei. Helios de Muze, kasv. ja om. Urmas Mälberg, 163,5-174-20

vähe arenenud ja kitsas, hästi ristkülikukujuline, vähe lihast, ei tunne end hästi/ väga kuivad ja ka õrnad jalad, pisut pikk pöid, esijalad 6,5/ kerged liikumised, võiks olla rohkem jõudu ja paremini kanda end, hea sammu pikkus/ pärast rahunemist teeb head tööd, tehnika oli algul hea, kõrgemal võiks olla parem, võiks olla rohkem jõudu ja parem äratõuge

HARPER V, s. 06.04.2017, kõrb t., i. Hotstar V, e. Chelsy V, ei. Close Harmony, kasv. ja om. Peeter Viiard, 157-173-21

võiks olla rohkem arenenud, lühike turi, pehme selg, hea silm, kehaehitus 6,5/ jalad võiksid olla rohkem arenenud, kitsas, õrn, kannad täis, tagajalad 6,0/ aktiivne samm, lühike traav 6,5, traavil trügib edasi, ei kanna/ hüppel kiire äratõuge, aga võiks olla tugevam, tagajalgade töö väga hea, jalgade tehnika hea, äratõukel kõhkleb, võimsuses ei ole kindel

TOTTI SIRAXTA Z, s. 27.06.2017.a., kõrb t., i. Tolan R, e.Clasie Siraxta Z, ei. Calikot Hero, kasv. Daniela Schwander ja om. Kelly Ilp, 163-174-21,5

ei ole täkutüüpi, vähe arenenud, kael võiks olla lihaselisem ja pikem, kehaehitus 6,5/ jalgadel väikesed kabjad, pisut eetsine seis, kitsas käik, p.e. harkvarbne, jalad võiksid olla kuivemad 6,5-6,5/ samm jäik, kuigi piisavalt pikk 6,5, traav 6,5, kenteris hea tasakaal, võiks olla jõulisem, ei tõuka piisavalt/ hüpe kerge, tahab hüpata, suurt võimsust ei näita, äratõuge võiks olla tugevam, hea tehnika

3 a. märad

ICEBERRY K.S.H., S. 24.04.2016, raudjas M., i. I’m Special de Muze, e. Caddy, ei. Clinton, kasv. Kristjan Hein, om. MK Sporthorses OÜ, 166-192-21

moodne, ilus, ratsatüübiline, ilus pea/ peened jalad, head kabjad, pisut nöördunud kämmal, pisut pikk ja nõrk sõrgats, esijalgade seis pisut kere all/ traavil ja galopil hea tagajalgae töö, kerge liikumine, kannab hästi, võiks olla veidi elastsem, kerge traavi tõttu raske kenterit näidata/ hüpetel väga püüdlik, aga võiks keha rohkem sirutada, väga hea hüppaja, aga jõus ja võimsuses on kahtlusi

GUARDIA VON SEEDER, s. 12.04.2016, kõrb m, i. Guardian S, e. Gucci, ei. Spielberg, kasv. ja om. Seeder Agri OÜ, 163,5-192-20

vähe arenenud, aga moodne koolisõidutüüp, hea ülajoon, tugev laudjas, ja nimme/ õrnad jalad, seisab korrektselt, pisut saabel/ samm võiks olla elastsem, traav ja kenter elastsed ja lahtised, kenteril võiks rohkem kanda, liikumine ei ole piisavalt ülesmäge/ hüppehinnet ei pane, aga hea hüppaja, koostööaldis ja tahab hüpata/ käitumine 8,5

CORTEZIA VON SEEDER, s. 07.04.2016, kõrb m, i. Contendro I, Zirkeness H2, ei. Emilion, kasv. ja om. Seeder Agri OÜ, 163-191-20

ilus, ristkülikukujuline, aga natuke lühike, pisut nõrk nimme ja laudjas/ head, aga õrnad jalad, pisud koosrandmene, p.e. pisut koondvarbne, madal päkk/ samm elastne, hea impulsiga, traav ja kenter heas tasakaalus, võiks olla suuremad/ hüppel esijalgade ja õlgade töö, tagant võiks rohkem avada, hüppab kergelt, aga püsib tkistusele liiga lähedal

DONNA VICTORIA, s. 16.06. 2016, raudjas mära, i. Blue Horse Don Schufro, e. Wendy, ei. Heslegards Weltmeister, kasv. Liivaku Tallid ja om. K. Kikkas, 164-197-21

vanamoodne tüüp, võiks olla kergem, lühijalgne, hea ülajoon, tugev selg, nimme, laudjas, võiks olla rohkem lihast/ p.e. randmeliigesest kõver ja koond (randmest sissepoole, kämmal väljapoole, varas jälle sissepoole), esijalad 6,5/ samm lühikeelastne, hea tagajalgade töö, ei siruta edasi, traav ja kenter hea tagajalgade tööga, kannab hästi, impulss hea, aga võiks olla ülesmäge, esijalad lühikesed ja sirged, õlg võiks olla vabam/ hüppehindeid pole, aga hüppas hea tehnika ja mõistusega

KAFEE, s. 25.06.2016.a., kõrb m., i. Kontador V.D. Doorndonkhoeve, e. Fee, ei. Favoritas, kasv. ja om. Bestamer OÜ, 163-188-20

ristkülikukujuline, kuiv, vähe lihastust, vertikaalne kael, luip laudjas/ jalad õrnad, kabjad head, madal päkk, pehme sõrgats, taga pikk säär/ samm hea, aktiivne, traav lühike, vähe impulssi ja elastsust, ei kanna hästi, jookseb edasi/ hüppel ei ole jõudu, esijalad ei kõverdu hästi, jäävad keha alla, tagajalgade töö hea, basküll hea, kerge hüpe, tahab hüpata

KONFLORIA DE LUNA, s. 10.05.2016.a., kõrb m., i. Kontador V.D. Doorndonkhoeve, e. Floora, ei. False Pass, kasv. ja om. Elen Ottis, 170-201-22,5

hästi arenenud, pisut lühijalgne, tugev selg, laudjas võiks olla rohkem lihastes, pea veidi ilmetu, hea kaela pikkus/ jalad võiksid olla õrnemad (luustik), väga head kabjad, kitsas käik, säär pikk ja kand seetõttu madalal/ traav võiks olla elastsem, pikkus piisav, aga tagajalgade töö pisut nõrk 6,5; kenter võiks olla elastsem ja kanda rohkemtagajalad liiga keha taga/ hüppel hea tagajalgade töö, esijalad ei kõverdu piisavalt, õlg sirge, kinni, hobune on ettevaatlik, aga võiks olla elastsem

3-a täkud
CRESCENDO VON SEEDER, s. 04.05.2016, kõrb t, i. Comme il Faut, e. Larghetto, ei. Ludwig von Bayern, kasv. ja om. Seeder Agri OÜ, 166-191-21

hea kehapikkus, hea lihastusega kael, hea selg, tüüp 8,5/ kuivad arenenud esijalad, veidi eetsised, väga sirge tagajalg, takistussõiduhobusele pole see probleem/ kenter väga hea, hea impulss, kannab hästi, pikk galopisamm 8,5/ väga hea hüppaja, ei keskendu küllalt, sest on nii vereline, hüppehinded 8,5-8,5

HADES VON SEEDER, s. 10.05.2016, must t, i. Hennesy, e. Zustrona, ei. Rhodium, kasv. ja om. Seeder Agri OÜ, 172-194-22

hea koolisõidutüüp, hea koolisõidu selg, hea nimme, pikk kael, pikajalgne, tüüp 8,5, kehaehitus 8,5/väga head kabjad, tagajalad saabeljad, liiga keha all 6,5/ liikumistel hea kandmine, võiks olla elastsem, samm tugev, väga hea traav – 8,5, hea kenter,hea impulss/hüppehinnet pole, hea hüppaja/ hea töötahe, käitumine 8,5

BREEZER LT, s. 18.03.2016, kõrb täkk, i: Bamako de Muze, e: Akatine Weering, ei: Lupicor, kasv. Ja om. Andrus Kallaste, 162-181-20,5

tugev hobune, võiks olla pikem keha, veidi lühijalgne, hea kael, head proportsioonid, korrektne, tugev nimme, aga nõrk selg/ kuivad hästi arenenud jalad, head kabjad/ samm hea tagajalgade tööga, traav võiks olla elastsem, ei kanna, vaid lükkab, kenter hea tagajalgade tööga ja impulsiga/ hüppetehnika 8,5

QUINTANO VAN HET KLOOSTERHOF, s. 28.04.2016.a., hall t., i. Kannan, e. Gravin Baloubet, ei. Baloubet du Rouet, kasv. Belgias, om. Kristi Luha, 170,5-192-22

ei ole täkutüüpi, hästi arenenud, väga hea nimme, kael võiks olla lihaselisem, vertikaalne kael, ülajoon võiks olla rohkem lihastes/ pisut taatsine, püstsõrgats, esijalad 6,5, tagajalad pisut sirged, kannaliiges peaks olema ühtlasem, kabjad väikesed, madal päkk/ liikumine võiks olla elastsem, õlst vabam, tagajalgade töö ja impulss hea/ hüppes palju jõudu, võimsuse hinne 9, ei keskendu, aga teeb häid hüppeid, avab hästi, hoiab pea kõrgel

CONCERTO VON SEEDER, s. 06.04.2016, kõrb t, i. Contendro I, e. Bonne Pleasure, ei. For Pleasure, kasv. ja om. Seeder Agri OÜ, 166-195-22

hästi arenenud, selg võiks olla tugevam, laudjas lihaselisem, ilus pea ja kael, luip laudjas/ väga head jalad, tagant astub laialt/ samm vaba, võiks liikuda paremini otse, traavil võiks õlg olla vabam, kenter võiks olla elastsem, kannab hästi, hea impulss/ hüppel hea tõuge, hea tagajalgade töö, avab hästi, esijalgu kõverdab hästi, algus hea, aga hiljem ei keskendu enam, võimsus 8,5

CARPO, s. 28.02.2016, hall t, i. Corall, e. Aregona, ei. Argentinus, kasv. Lätis, om. Riina Säälik, 163-181-21

kehapikkus piisav, korrektne ülajoon, tugev selg, hea kael, hea lihastus/ jalad võiksid olla kuivemad, ees lühike sõrgats, taga natuke saabel, kitsas käik/ samm võis olla elastsem ja pikem, traavil ja kenteril kannab hästi, hea impulss/ tahab hüpata, läheneb hästi, aga äratõuge võiks olla parem, lame hüpe, veale reageeris väga hästi, võis hüppel rohkem keha venitada/ käitumine väga hea 8,5

Lisa järjehoidja sellele postitusele