Täkkude päev 2019

Täkkude Päev 13. aprillil Tähtvere tallis oli ilus päev. Paljud olid üllatunud, kui puhas ja valge võib üks maneež olla. Kõik, mis seal varem on märkusi põhjustanud, oli suurepäraselt korda tehtud, eelkõige maneeži pinnas. Võõrratsanik Hanno Ellermann oli ka vormis ja tegi kõvasti tööd väga erinevate iseloomudega ja ettevalmistusega täkkude testimisega ja tal oli hea võimalus oma meisterlikkust ja rahulikku käitumist näidata.
Lõpptulemused aretuse seisukohast väga suurepärased ei olnud. Hinde- ja aretuskomisjoni ühisel koosolekul läks mõne täku ümber vaidluseks, oli erimeelsusi selles, kui ranged peame oma valikutes olema ja ka üksikute täkkude sobivuses meie aretusse. Kahe täku osas öeldi siiski üksmeelselt: „Jah!“ , mis tähendas, et need võib kohe veel üheks aastaks aretusse tunnustada, nende üle pole arutelu vaja. Need täku olid Kasper ja Pronto vd Maltahoeve. Hindekohtunike kokkuvõtlikud iseloomustused olid:
KASPER – kõik allüürid head, väga ülesmäge, eriti galopp, rohkemgi kui hüppehobusel vaja, kasutab kõiki lihaseid ja liigeseid, hüppel kiire äratõuge, eriti kiire esijalgade töö, terav, ettevaatlik, hobune veidi lühike, lühike laudjas, hüpe võiks olla veidi pikem, mõnikord sirutab esijalad hüppe harjal ette.
PRONTO – eriti elastsed rütmilised allüürid, hüpetel võiks äratõuge olla jõulisem, aga suurematel takistustel on parem, väga meeldiv käitumine, eriti hea tasakaal, veidi nõrk nimme, veidi nõgus ülajoon, pikkade joontega hobune.
Tunnustuse üheks aastaks kuni 2020.a. võõrratsaniku testini said veel:
CANDOUR ESQUI – hea tüüp ja kehaehitus, täkutüüpi ja täkuhinge vähe, lühikesed liikumised sammul ja traavil, galopil väga hea rütm ja tasakaal, hüpetel väga stabiilne ja hea tehnika, eriti hea esijalade töö, äratõuge võiks olla tugevam
WINTSENT V– tugev suur täkk, hea tüüp, hea galopp, aga traav ja samm väga lühikesed ja ebakindla rütmiga, hüpetel aeglane tõuge, esijalad rippu, muidu aravõitu või tõrges, aga julge hüpe, esijalad pole kiiresti kasvanud hobuse arengule päris järele jõudnud. Kolmeaastase hobuse kohta rahuldav esinemine, aga siiski ei ole meie oludes nii noore täku hindamine mõttekas.
Kuna kohal oli juhatuse liikmetest kvoorum, tehti veel otsuseid või kinnitati eelmisi:

  • Tunnustuseta jäänud täkkude iseloomustusi või hindeid ei avalikustata. Omanikud võivad nõuda või paluda suulist või kirjalikku selgitust oma täku hindamise kohta.
  • Anda alaline tunnustus ja tõuraamatu number täkule WISPHER „D“.
  • Kinnitada täku NATKINGKEY SR alaline tunnustus ja anda tõuraamatu number.

Erinevalt eelmisest aastast olid täkud seekord suhteliselt hästi ette valmistatud, aga silma torkas paljude täkkude ebapuhas käik. Kas oli tegemist vähe töös olnud hobuste nn ratsmelonkega, kerge lihasvaluga või kapjade halva korrashoiuga? Loodetavasti olid kõik siiski täiesti terved hobused, aga vabandusi, et hobune pole hetkel parimas korras, ei tahaks järgmistel võõrratsaniku testidel kuulda.
Kiitma peab WISPHER „D“ omanikku Indrek Lootust ja KALIBER DP omanikku Riin Ingre Saare’t, kes tõid oma täkud välja ilma tunnustuseks esitamise vajaduseta, lihtsalt tutvustamiseks. Seda tegid nad õnnestunult. Wispher „D“ esinemine oli nii hea, et ta sai erandkorras alalise tunnustuse ja Kaliber DP liikus ratsaniku all paremini kui vabal liikumisel ning õigustas varasemat otsust, et tema külmutatud spermat on lubatud kasutada kui tunnustatud täku spermat.

Kokkuvõttev video – igast täkust 40 sek

Lisa järjehoidja sellele postitusele