Meie täkkude testimine KWPN geneetikalaboris

Teatavasti otsustasime testida osa meie tunnustatud täkkudest KWPN uue osteokondrosi pärilikkuse DNA testi abil. Nüüd on meil käes vastused üheksa täku kohta, hiljem saadetud Whisper „D“ testi tulemustega läheb veel aega. Kui on huvi, võiksid kõik tunnustatud täkkude omanikud saata meile oma täkkude uued karvaproovid ja kui juhatus otsustab, tellime täiendavaid teste senistel tingimustel (omaosalus 50 €). Võime ka sõlmida KWPN laboriga uue lepingu teiste hobuste, ka märade testimiseks, aga sel juhul omaniku kulul (lõpphind 240 €).

Esimese testimise tulemused on rõõmustavad. Kõik meie täkud vastavad KWPN nõuetele, nende nn OCD-tervis on hea või väga hea. Väljendit OCD-health kasutatakse nüüd OCD-indeksi asemel. Tulemuste usaldusväärsus ei ole muidugi kuigi kõrge, tõenäoliselt ei ole paljude meie täkkude lähisugulaste kohta vastavat testi tehtud.Selle usaldusväärsuse parandamiseks tuleks testida ka täkkude järglasi, mis käib meile üle jõu.Igal juhul on OCD DNA-test küllaldane alus loota, et nende täkkude järglaste soodumus OCD avaldumiseks on alla keskmise.

Lisa järjehoidja sellele postitusele