Uued täkud sporthobuste aretuses 2011. a.

Fotol: nüüdseks ruunatud Alfons Ra

Me asume nii geograafiliselt kui aretuslikult kahe äärmuse vahel: Soomes on nõuded nii ranged, et see on paljude sealsete aretajate meelest takistuseks konkurentsivõimelisele aretusele, Lätis on nõuded suhteliselt vähe seotud sportlike võimetega, kergesti aktsepteeritakse vähesportlikke universaalse tüübi täkke, kui nad on suured ja ilusad.
Tänavu on meil võõrratsaniku testide alusel saanud tunnustuse vähemalt üheks aastaks juba 9 täkku. On seda vähe või palju, on see hea või halb, seda peab veel arutama. Igatahes oleme pidanud läbi viima juba 2 võõrratsaniku testi ja on oodata, et sügiseks taotlevad seda veel mitme täku omanikud.
Aretuskomisjon ja juhatus on seni otsustanud tunnustada aretusse järgmised täkud:
Seljametsa testi järgi (võõrratsanikud Ivo Ots ja Urmas Raag):

V CARLOS, s. 2007.a., kõrb t., i. Verdi, ei. Linaro, kasv. ja om. Hanna Nikander, mõõdud 172-193-22, eksterjöör 7,6, liikumine 8, hüpe 7,5, on inbriidne Landgrafile III-III ja pärinud peamiselt selle võimsust ja natuke massiivsust, isaisa Quidam de Reveli siin eriti ei näe, on ühtlase hea hüppega, väga hea liikumisega kõigil allüüridel.
ALFONS RA, s. 2007.a., kõrb t., i. Aromats, ei. False Pass, kasv. ja om. Rebala Tallid, mõõdud 162-182-20, eksterjöör 8,1, liikumine 7, hüpe 7,5, väga ilus, kerge moodne tüüp, aga väikesevõitu, ratsanike all on varem nii hea liikumine vähenenud.
MARTELL XX, s. 2006.a., kõrb t., i. Tiger Hill xx, ei. Rudimentary xx, kasv. Saksamaal, om. Jelena Lagutina, mõõdud 165-185-21, eksterjöör 7,6, liikumine 7,3 hüpe 7,66, suhteliselt suur ja sporditüüpi täisvereline, kannab hästi ratsanikku.
CUMBERLAND, s. 2005.a., kõrb t., i. Corrado I, ei. Sun Boulevard xx, kasv. Saksamaal, om. Imre Sams, mõõdud 169-196-21, eksterjöör 7,6, liikumine 7,3, hüpe 7,3, väga hea galopp on eeldus heaks hüppeks, aga hüppel puudus järsk tõus ja teravus, hea on esijalgade töö.
BALOU, s. 2005.a., raudjas t., i. Baloubet du Rouet, ei. Quamiro, kasv. Saksamaal, om. Marek Lootus, mõõdud 167,5-190-22,5, eksterjöör 7,9, liikumine 8, hüpe 8,17, väga kompaktne, natuke ehk liigagi, kannab hästi ratsanikku, hea ratsastatavus, hea koondatus. Hüpetel eriti koostöövalmis.
Heimtali testi järgi (võõrratsanikud Ivo Ots ja Andrus Kallaste):

AUTOMATIC PILOT, s. 2007.a., kõrb t., i. Agrovorm’s Amerigo, ei. Poroh, kasv. ja om. Rannaküla Tall, mõõdud 164,5-186-eksterjöör 7,7, liikumine 7,625, hüpe 7,75, veidi massiivne, aga elastne, väga hea tasakaal, ratsastatavus, lihtne sõita
PONSEE V, s. 2006.a., kõrb t., i. A Pikachu de Muze, ei. CASH H, kasv. Peeter Viiard, om. Peeter Viiard ja Joris de Brabander, mõõdud 166,5-184-21, eksterjöör 7,2, liikumine 7,125, hüpe 8,375, eksterjöörilt liiga tavaline, vähe täkutüüpi, lühike kael, hüpetel püüdlik, stabiilne, kõrgemal aina parem – hüppemasin. On tunnustatud ka AESis.
ARISTOKRAAT, s. 2005.a., tumekõrb t., i. Erfrut, ei. Prooton, kasv. ja om. Heimtali Hobusekasvandus, mõõdud 163-183-20, eksterjöör 7,2, liikumine 7,25, hüpe 8, täkutüüpi vähe, madalajalgne, hüpetel väga hea koostöötahe, tähelepanelikkus, ettevaatlikus, kiire hüpe, hüpetel näitab head jõudu, liikumisel nõrgavõitu
ESSEN, s. 2004.a., kõrb t., i. Preston, ei. Ves, kasv. ja om. Heimtali Hobusekasvandus, mõõdus 170,5-185-21, eksterjöör 7,8, liikumine 7,625, hüpe 8,625, väga hea tüüp, suur ja hea rütmiga galopp, terav hüpe, ka ilus hobune võib väga hästi hüpata,
Tunnustamata jäid Heimtalis esitatud PERON (s. 2006.a.) ja BON REVEL (s. 2006.a.). Need ei ole siiski täkuks sobimatud, lootusetud hobused. Seejuures oli mulje neist eriti vastandlik. Varem vabahüpetel liiga pikaks veninud ja valimata tormanud Bon Revel oli seekord hästi kontrollitav, aga jättis hoopis natuke hingetu mulje, oli liiga suur ja tüse, hüpe oli suur ja ratsanikule mugav, aga kõhklev ja jalgade töö oleks võinud parem olla. Tegelikult rikkus tema hindeid kõige rohkem väga nõrk traav. Tundus, et kõrgemad tõkked oleksid talle kasuks olnud, sest madalamatel takistustel oli ta märksa kehvem kui kõrgetel.
Samuti nagu Bon Revel jäi tunnustuseta Peron, kes oli vastupidi „tühi“ ja „lahja“, nagu hindajate koosolekul öeldi. Kaela töö jäi enamusel hüpetest olematuks, hobune võitles ratsmega, oli vaheldumisi jäik ja tasakaalust väljas, hetketi aga heas koondatuses. Aga hüpe oli kerge ja üksikutel juhtudel küllaltki hea stiiliga. Mõlemat võiks uuesti hinnata sügisel, eriti arvestades, et võistlustel on nad näidanud end paremini kui seekord.
Esitati ka Lätis juba ammu tunnustatud holsteini täkku COLINS (s. 2000.a.), kes näitas, et esmapilgul liiga suur, raske, pikk ja vanatüübiline täkk, kelle kohta isegi küsiti, milleks selline siia toodi, võib võita kohtunike ja ratsanike poolehoiu asjaliku esinemise ja väga heade hüpetega (üksmeelne 9).
Raigo Kollom

Lisa järjehoidja sellele postitusele