Täkuomanik esitab ESHKS – le röntenpildid (mis võivad olla teostatud üks kõik millise teenusepakkuja poolt) e-posti teel.
Röntgenoloogiline ülevaatus nõuab minimaalselt 12 pilti, piltidel peab olema kuvatud hobuse kiibinumber:
• esijalgade eest-taha (oxspring vaade navikulaarluu (süstikluu) uurimiseks) ja lateraalsed (külgmised) vaated 4.st sõrgatsiliigesest
• Eest-taha ning mediaalsed ja lateraalsed diagonaalvaated kandadest
• lateraalsed vaated põlveliigestest-põlve piltide peal peavad olema vaadeldavad mõlemad reieluu ploki harjad ja põndad (trochlear ridges and condyles).

Igasuguse patoloogia kahtluse korral on soovitav teostada lisapildid, mida soovitab röntgenoloogilist uuringut teostav arst (näit. mediaalsed diagonaalvaated kandadest, mis puhul piltide arvuks tuleb 14 või rohkem)

Kõikidest hobusele sooritatud liigeseoperatsioonidest tuleb teavitada.

ESHKS saadab täku röntgenpildid Jelgava ülikooli veterinaarkliinikusse, kus ortopeedias kogenud veterinaarid need üle vaatavad. Teenuse eest tasub täkuomanik ESHKS poolt väljastatud arve alusel – see maksab 50 eurot + KM. Vastus saadetakse edasi ainult täku omanikule aga ESHKS kodulehel avalikustatakse hinnangukategooria:
SUUREPÄRANE / HEA / RAHULDAV/ PROBLEMAATILINE

Sellest, mida sugutäku röntgenpilte hinnates jälgitakse saab lugeda temaatilises artiklis:

https://estsporthorse.ee/uudised/esh-sugutakkude-rontgenuuringutest/

OCD test kui lisavõimalus.
Vahepeal kasutusel olnud OCD testi miinusteks oli vastuse pikk ooteaeg ja suhteliselt kallis hind. Lisaks ei ole sellel vastusel mingit muud praktilist väärtust-näiteks hobuse müümisel. Testi on täkuomanikul endiselt võimalik tellida kui näiteks soovitakse aretuskomisjonile tõestada, et sugutäku OCD leiud on omandatud mitte pärilikud.

WFFS testist.
Warmblood Fragile Foal Syndrome ehk soojaverelise hapra varsa sündroomiga varss sünnib siis kui tema mõlemad vanemad – nii mära kui ka täkk on haiguse geeni kandjad. Selleks, et kaks geenikandjat kokku ei satuks soovitab ESHKS sugutäkkudele teha WFFS test. Kindlasti annab selle testi tulemuse kuvamine täku info juures aretajale lisakindluse täku kasutamiseks ent oma sugumärade testimine annab veelgi laiemad võimalused täku valikuks.
Täname loomaarst Kristiina Kuik-Tõnissood Tähtvere tallist, kes oli nõus jagama meile oma temaatilist artiklit: https://www.krafft.ee/single-post/2019/03/21/warmblood-fragile-foal-syndrome-wffs-ehk-soojaverelise-hapra-varsa-s%C3%BCndroom?fbclid=IwAR3ZcxssvvO8MMyyScEHdHrdYH3bCD4RxQqBv695x6cYPo7kxmIN80-UlAI

Aretajate soovil uurisime WFFS testi tegemise võimalusi. Testi tegemiseks on vaja laborisse saata EDTA katsutisse (lilla katsut) võetud vereproov. Sugutäkkude puhul, kui tulemus avaldatakse ESHKS kodulehel, peab saatekirjal olema märgitud täpne hobuse nimi ja kiibinumber. Proovi hind Laboklin laboris maksab 45-50 eurot. Lisanduvad loomaarsti tasud.
Vastus saadetakse sellisel kujul: Labori vastuse leht

Radiographical protocol

The X-ray examination requires a minimum of 12 X-rays, microship number of the stallion must be included on x- rays:

  • front feet anterior-posterior (oxspring) and lateral pictures of the 4 fetlocks,
  • anterior-posterior and lateral pictures of the hocks
  • lateral pictures of the stifles.

On the X-rays of the stifles both the trochlear ridges and the condyles of the femur must be well visible. In case of any doubt about existing or non-existing pathology, extra X-rays should be made, preferably already by the own vet. Any invasive joint surgery that has been performed must be reported when the radiographs are submitted.

WFFS test is voluntary