ESHKS Täkkude päev 2024 kokkuvõte

6.-7. aprillil Niitväljal toimunud täkkude päevale tuli esmakordselt paaritusluba taotlema neli noort täkku, kehtivat luba pikendama üks täkk ning oma võimeid demonstreeris ka kaks juba tunnustatud täkku.
Koolisõidu suunalisi täkke oli esindamas 4-aastane KWPN tõuraamatu täkk PICASSO (2020-05-21, isa SPIELBERG, ema UP TO DATE, emaisa JAZZ). Ta oli üks kolmest 3-aastasest täkust kelles 2023. a. finaalülevaatuse kohtunik Bernard Demets nägi sugutäku potensiaali. Täku omanikud perek. Engelid avaldasid soovi esitada täkku ka hüpetel, mida neile laupäeval ka võimaldati. Soov oli põhjendatud, kuna täkk esines 3-aastasena sügisel finaalülevaatusel hüpetel väga veenvalt. Testiratsanik Ivo Ots leidis, et kuigi tegemist on koolisõiduhobusega kellel on ka vastav tehnika siis jõudu tundus hüppes olevat ning hobusel oli väga hea ja maadhaarav galopp, mis tegi hüppamise meeldivaks, veelgi olulisem – hobune hüppas meelsasti ja julgelt. Täku selget pead ja keskendumisvõimet kiitis ka Dina Ellermann, kes oli põhiline testratsanik kuna täkk taotles koolisõidusuuna paaritusluba. Dina leidis samuti, et täkul on suurepärane galopp – õhufaasiga, hea tagajalgade tõukega. Kuigi täkk oli pisut seljast pinges ja selle tõttu traav pisut õlast kinni, oli see allüür siiski rütmiline, aktiivne, korrapärane. Komisjon leidis, et 169 cm kõrge täku kehaehitus oli sportlik ja moderne, koolisõiduhobusele kohaselt ülesmäge, jalgade seis ja luustik piisavalt hea ning sooritus piisavalt kvaliteetne, et anda täkule 3-aastane paaritusluba. Ühtlasi võlus täkk oma väga keskendunud ja püüdliku sooritusega nii, et talle anti ka täkupäevade BIS tekk. Perek. Engelid on kasvatanud muuhulgas kaks Eesti meistri tiitliga pärjatud eesti sporthobust – Romantika (Tiina Kuusmann 2021) ja Finalist (Dina Ellermann 2022).

PICASSO JA IVO OTS
PICASSO JA DINA ELLERMANN
PICASSO JA DINA ELLERMANN

Eluaegse tunnustuse ja tõuraamatu numbri ESH71 teenis oma kahepäevase esinemise põhjal välja AGAMIX LEGEND Z (ZANGERSHEIDE, 2018-07-23, isa AGANIX DU SEIGNEUR Z, ema LEGENDE IX, emaisa CORIANO, aretajad Janika Pirel Jasmin Hirvi, Kristiina Pähn). Nii komisjon kui testiratsanik leidsid, et kuigi pisut väike siis täkul on kõik muud vajalikud omadused olemas – hea tüüp, korrektne keha – ja jalgade ehitus, hea tasakaal, väga mugav ratsanikule nii hüppel kui ratsastuses. Täkk oli koostööaldis ja julge ning piisavalt ettevaatlik. Kogu täku esinemine oli väga ühtlane ning enesekindel.

AGAMIX LEGEND Z
AGAMIX LEGEND Z

1-aastase paaritusloa andis komisjon täkule KARABACA VD AEREBEEKHOEVE Z, (ZANGERSHEIDE, 2019-06-04, isa KATO T Z, ema CAROLIEN, emaisa SILVERSTONE, aretatud Belgias). 169 cm kõrge täkk oli korrektse keha- ja jalgade ehitusega, sportlik kuid pisut jäi puudu täkutüübist. Täkk oli hüpetel julge ja hüppetahe pisut isegi liiga suur – see pärssis ratsanikule allumist, hobune läks hüppele rabistades ja selle tõttu läks hüppekaar kohati lamedaks, mis suure tõenäosusega muutub kui hobune ratsastuse edenedes enne hüpet rohkem ootama õpib.

KARABACA VD AEREBEEKHOEVE Z

Väga ägeda esinemise tegi ja publiku aplausi pälvis tunnustatud ERP täkk CIAN CRT (2017-04-21, isa COMME IL FAUT, ema DAKOTA DU HAM, emaisa ULK D ETE, aretajad perek. Aedviir). Videosalvestuse põhjal võib igaüks ise veenduda, et tegemist on äärmiselt koostööalti, julge ja plahvatusliku hüppega ratsaponi täkuga.

CIAN CRT
CIAN CRT

Veel esines BWP tõuraamatus tunnustatud täkk SOCRATES VAN DEN BOSDAM (2018 -04-24, isa ERAS STE HERMELLE, ema BETHSABEE VAN DE MALTAHOEVE, emaisa DARCO, aretaja Freddy De Vos). Täkk oli 2021. a. BWP täkkude litsenseerimise Best in Show tiitli võitja ning on tulnud 2023.a. Eesti noorhobuste tšempionaadil oma vanuseklassi tšempioniks Paul Arguse all.

Veel kaks täkku olid paaritusloa saamiseks kohale toodud. Need olid: LARDEO, LS, 2020-04-28, isa LESTON, ema AREGONA, emaisa ARGENTINUS ja CHERIF, ESH, 2019-04-10, isa CARPO,ema SOFIA- SOLVEIG, emaisa SPARTACUS, aretaja Riina Säälik. Täkud olid hästi ettevalmistatud ja heas konditsioonis ent erinevate puuduste tõttu kas sooritamisel või keha – ja jalgade ehituses nad komisjoni positiivsele otsusele kallutada ei suutnud.

LARDEO
CHERIF

Palume uute, paaritusloa saanud täkkude omanikel saata andmed täkkude kasutamise tingimuste kohta info@estsporthorse.ee. Ühtlasi tuletame meelde, et load hakkavad kehtima siis kui on esitatud täkkude röntgenpildid. Kõikide osalejatele saadetakse nende täkkude kohta koondprotokoll koos kirjeldusega kohe kui kokkuvõtted on valmis.

Lisa järjehoidja sellele postitusele