ESHKS üldkoosolek 2021

ESHKS üldkoosolek toimus 29. mail Sammuli tallis. Sellise võistlustega paralleelselt toimuva koosoleku formaadi üle oli arvamusi nii poolt kui vastu. Loodame, et järgmisel aastal võimaldab viiruse taandumine meil koosolekut siiski varakevadel pidada nii, et võistlus – ja aretushooaeg on alles talveunes ja kõigil oleks võimalik osaleda.

Juhatuse töö ülevaade
Kohal viibis ca 20 liiget kellele juhatuse esimees Joel Jürisson andis ülevaate juhatuse tööst möödunud aretusaasta jooksul – ta meenutas põgusalt uue juhatuse, aretuskomisjoni ning tegevjuhi valimise tagamaid ja aasta jooksul toimunud sündmusi. Juhatuse töö üks esimesi väljakutseid oli aretusprogrammi ülevaatamine ja praktikaga kooskõlla viimine ning sugutäkkude röntgenuuringute kriteeriumide lõplik paika panemine. Juhatuse liikmed osalesid mitmetel üldist hobumajandust puudutavatel koosviibimistel näiteks EHML – is ja Tori hobumajanduskeskuse arenduse ümarlaual andes ESHKS poolse sisendi selle projektiga jätkamiseks.
Parema infoliikuvuse tagamiseks hakkas ilmuma ESHKS Kuukiri, ESHKS tutvustamiseks maailmas jätkati koostööd Breeding News´iga ja avaldatakse vähemalt kolmest põhisündmusest – Täkkude päev, NHT ja ülevaatuste finaal – artiklid. Juhatuse liige Kaia Lass avas ESHKS instragrami lehe ja ESHKS toetas ajakirja Oma Hobu digiteerimist, et oleks juurdepääs arhiveeritud artiklitele.
Uute projektidena võeti töösse Noorhobuste Takistussõidusari ja 90 päeva test ESHKS tõuraamatu 5-7aastastele hobustele.
Liikmed hindasid juhatuse tööd heaks.

Tänumeened
Pärast ettekannet tänati teenete eest mitmeid aastaid seltsi arengusse panustanud Kaia Lassi tema töö eest sündmuste kommentaatorina ja kingiti talle ESHKS jakk. Parima tõuraamatupidaja autasuga pärjati Astra Nilk´i kelle eestvedamisel valmis elektroonilise hindamise rakendus, mis teeb tegevteenistuse töö märkimisväärselt täpsemaks ja kiiremaks. Juhatuse otsusega omistati Raigo Kollomile auliikme staatus ning ta on vabastatud liikmemaksust.

ESHKS tänab Kaia Lassi panustamast sündmuste kommentaatorina

Revisjoni aruanne
Revisjoni komisjoni aruande kandis ette Maris Kartau, kes kiitis seltsi raamatupidamise korrektsust ja läbipaistvust ning rõhutas kui oluline see MTÜ -de puhul on. Tõdeti, et põhikapitali kohustusi on täidetud ja majandustegevus on jätkusuutlik. Komisjon tõstis esile meediakajastuste ja uute kanalite kasutamise suurenemist, mis hoiab ka väikesed kasvatajad toimuvaga kursis. Ettepanekuna komisjoni poolt tuli liikmemaksuarvete saatmine digitaalselt e-posti teel. Revisjonikomisjonis oli nõus  jätkama Maris Kartau ja uueks komisjoniliikmeks astumiseks andis nõusoleku Olga Vinokurova.

Küsimused
Ulrika Tuppits algatas ruunatud täku sperma tunnustamise teema. Küsimus on õigustatud ja kuniks ei ole välja töötatud kindlat reglementi palub ESHKS juhatus varasemalt tunnustatud aga hetkel tunnustamata või ruunatud täku sperma kasutamiseks pöörduda kasvatajal eelnevalt ESHKS aretuskomisjoni poole, kes teeb olenevalt asjaoludest otsuse iga juhtumi puhul eraldi.
Edukat aretushooaega kõikidele liikmetele!

Lisa järjehoidja sellele postitusele