International Young Breeders infopäevast

Fotol: meeskonna treener Laine Orbidāne meile esinemas

05. juulil Niitväljal toimunud noorte aretajate infopäevale kogunes 13 huvilist. “International Young Breeders” programmi olime kutsunud tutvustama LWB tõuraamatu meeskonna liikmed Lätist, kes mullu rahvusvahelisel tšempionaadil esmakordselt osalesid.
Lätlastel oli ettevalmistatud väga põhjalik ja ohtra videomaterjaliga sisustatud ettekanne. Tutvustati noorte aretajate meistrivõistluste 4 distsipliini: teooriaküsimustikku, mille läbitöötamine annab laiemad teadmised kõiges mis aretust puudutab; hobuse välimiku hindamist; vabahüppe ja liikumise hindamist ning hobuse käekõrval esitlemist- seda nii teoorias kui praktikas.

Infopäev algas väga olulise küsimusega – miks me seda teeme? Sellele küsimuselegi oskasid lätlased vastuse anda – esiteks valitseb mõlemas naaberriigis üsna sarnane olukord, kus aretusega hakatakse, erinevalt paljudest Lääne-Euroopa maadest, tegelema n.ö nullist – omamata hobustega tegelemise traditsioone perekonna siseselt. Sellises olukorras on oluline, et korrektne teave klassikalistest võtetest hobuste käsitlemisel ja samuti koolitusvõimalused oleks noortele aretajatele algusest peale kättesaadavad. Teiseks loomulikult on programmist osavõtmine viis oma tõuraamatu tutvustamiseks ning ka koht tulevastele aretajatele suhete loomiseks – sest usaldusväärsed kontaktid on aretusmaailmas nagu igal alal edu aluseks.

Teooriaküsimustikud on leitavad IYB kodulehel ja esmapilgul tunduvad üsna lihtsad. Lätlastele said nende sõnul komistuskiviks mõned hobumajanduse teemaga seotud küsimused. Kui küsimuste läbitöötamine ei anna ka uut informatsiooni siis inglise keelse aretusalase terminoloogia valdamist parandab kindlasti ka kogenud aretajatel.
Välimiku ja vabaliikumiste/hüpete hindamiseks esitati näidisvideod, kus kirjeldati millele hobuse kehaehituses tähelepanu pöörata ja seletati lahti mida üks või teine asi hobuse kehaehituses mõjutab ratsutamises ja võistlusspordis. Võimalus oli ka koheseks proovihindamiseks, kus videokohtunik põhjendas oma hindeid. Võistlussituatsoonis toimub väidetavalt kõik üsna kiirelt ja see on osalejatele päris strssirohke. Küll aga antakse võimalus enne võistlust oma hinneteskaalat kohtunike omadega kalibreerida nii öelda eelhindamisel kus kohtunikud avaldavad oma hinded ning neid on võimalik võrrelda. Põhjuseks see, et hindamise skaalad on erinevate maade kohtunikel erinevad – meil on näiteks 7 keskmine, Iirimaal aga on keskmiseks 5.

Kõige põnevam osa oli muidugi praktiline- hobuste käekõrval esitamine. 2021. aastal Hollandis toimunud tšempionaadil olid olnud kuuldavasti päris suured ja energilised hobused mille tõttu nii mõnigi osaleja oli olnud suures hädas ja lausa kartnud. Hobuse esitlusel jälgitakse, et esitlejal on hobune kontrolli all aga ta ei sekku liiga palju – ei pidurda hobust ei suust ega oma sammudega. Hinnatakse esitleja oskust võtta kaalutletud riske ja teha õigeid otsuseid olukorrapõhiselt – näiteks energiliste hobuste oskuslik rahustamine ja laiskade ergutamine.
Meie koolitus algas ratsmete õigesti kätte võtmisest ja nende abil hobuse rühi korrigeerimistest, mis tuli teha alati nii, et kohtunike poolne käsi ei varjanud hobuse nägu. Kui asi käpas said osalejad paari kaupa läbida kolmnurkse esitlusraja. Hobuse esitlejaga võrdselt olulise töö teeb ära assistent. Kõik osalejaid said mõlemaid “ameteid “proovida.

LWB meeskonna liikmed Liana Stulpina ja Diana Pelsa meie noortele kogemusi jagamas

Lätlased muljetasid, et hobuse esitlemine võib olla väga nüansirikas ja nemadki on alles algajad. Aga usuvad, et iga korraga saab võistlusel osaledes teada üha uusi ja uusi nippe kogenenumate meeskondade jälgimisel. Mõned nipid mis nad meile edasi andsid  toome siiski ära:

  • Hobuse peab saama kohtunike ette seisma mõne üksiku korrigeerimisega. Parem seisku hobune mitte ideaalselt kui, et toimub liiga palju korrigeerimist ja sättimist
  • Sammus liikumiste korrektsuse esitlemisel kõnnib esitleja kohtunikest eemale võimalikult sirgelt – abiks on see kui võtta taamal sihtpunkt ja liikuda otsustavalt selles suunas. Hobust ei vaata.
  • Sammu pikkuse esitlemisel peab esitleja astuma ise pikkade aga mitte kiirustavate sammudega.
  • Tuleb teada oma hobuse plusse ning miinuseid ja neid esitledes vastavalt kas peita või esile tuua – näiteks väikesel või allamäge hobusel hoida ratsmetega paremat rühti (pea üleval) aga kõik see peab toimuma nähtamatult.
  • Vasakut kätt kasutatakse seda tõstes hobuse silma juurde hobuse pööramisel – näiteks nurkades ja pööretel, hobune pöörab alati päripäeva nii, et esitaja teeb tema ümber suurema kaare
  • Assistent jälgib hobuse iseloomu. Vajadusel avab ergutamiseks piitsa, energilisemate hobuste puhul ei liigu liiga hobuse lähedal, jääb kaugemale, üheski situatsioonis ei varja hobust kohtunike eest.

Päeva lõpus lasime osalejatel ennast tutvustada arutasime üheskoos mis võiks olla järgmised sammud programmis. Võimalik, et selleks on välimiku ja liikumiste hindamise koolitus ning oleme ka oodatud sügisel osalema Läti kohalikel meistrivõistlustel väljapool arvestust, et esimene maik suhu saada.

Kui meie hulgas leidub kasvatajaid kes oleksid huvitatud oma piirkondlikel ülevaatustel hobuste esitlemise kiirkoolitusest endale või nooremale generatsioonile siis palume ülevaatuse registreerimisel julgelt märku anda. Võime leppida kokku, et ülevaatuse alguses kulutame pooltunnikese koolitusele.
Uutest koolitustest juba peagi!

Lisa järjehoidja sellele postitusele