Juhatus otsustas

7. detsembril toimus ESHKS juhatuse koosolek. Päevakord oli 14 punkti pikk, ülevaate aruteludest teeme hiljem, aga kõigile sporthobuste ja ratsaponide kasvatajatele on oluline varakult teada järgmiseid otsuseid:
1. Noorhobuste ülevaatuste finaal toimub 28.-29. septembril 2019.a. Kurtnas
2. Finaali 2. päeval koolisõiduhobused ei hüppa, vaid esinevad kordel külgratsmetega.
3. Täkkude Päev (võõrratsaniku test) toimub 13. aprillil 2019.a., Tähtvere tallis. Täkkudest, keda ei ole varem sadulas esitletud tuleb koos ülesandmisega Täkkude Päevale saata videolõik ratsaniku all koos mõne hüppega.
4. 2-3-a. täkud, kes täidavad jõudluskontrolli juhendis oleva normatiivi, saavad ajutise paaritusloa, neid ei kanta internetikataloogi omaette kandega, vaid avaldatakse nimekirjana. Täkud, kes on saanud 4-aastaseks (on 3-a täitnud normatiivi) peavad ajutise tunnustuse saamiseks läbima edukalt võõrratsaniku testi, nende ajutine paaritusluba kehtib testi kuupäevani.
5. Otsustati tunnustada 2019.a. hooajaks järgmised täkud:
Võistlustulemuste järgi:
NATKINGKEY SR s. 2013
DA SHARO s. 2013
Ülevaatuste finaali tulemuste järgi:
HADES VON SEEDER s. 2016
CONCERTO VON SEEDER s. 2016
CRESCENDO VON SEEDER s. 2016
KASPER s. 2015 (kuni võõrratsaniku testini)
PRONTO VAN DE MALTAHOEVE s. 2015 (kuni võõrratsaniku testini)
Erandkorras varasema esinemise järgi:
BAVAROTTI VON SEEDER s. 2013
Ponitäkud:
Cedric J
Anapon Kenzo
Springstorm’s Joram
Internetikataloogis avaldamiseks peavad omanikud tasuma 50.- iga täku eest. Täkkudel peavad olema röntgenpildid või OCD-DNA testide tulemused saadetud ESHKS kontorisse. Alalise tunnustusega täkkude omanikud peavad avaldamiseks tegema avalduse, et soovivad oma täkku aretuses kasutada ja internetikataloogis avaldada ja saava samuti arve 50.-
6. Otsustati, et kui täkult on tema tunnustatuse ajal võetud külmutatud spermat, loetakse sellest spermast hiljem saadud varsad peatõuraamatu hobusteks.
7. Otsustati jõulupidu mitte korraldada ja viia läbi pidulikum üldkoosolek koos aasta tegijate autasustamisega märtsi lõpus. Koha osas oodatakse ettepanekuid.
8. Otsustati tähistada 2020. aastal ESHKS asutamise 20. aastapäeva piduliku üldkoosolekuga, anda välja koguteos ESH ja ERP saavutustest ja tegijate mälestustest, autasustada ESHKS paremaid kasvatajaid ja seltsi tegevusele kaasa aidanud inimesi
9. Teha koostööd internetiajakirjaga Breeding News ESH kaubamärgi tutvustamiseks maailmas ja maailma aretusuudiste levitamiseks ESHKS liikmete hulgas. Kõigile ESHKS liikmetele saadetakse Breeding News iga numbri link ajakirja täismahus lugemiseks. Selleks ootame, et iga liige, kes soovib ajakirja lugeda, saadab meile e-maili aadressi, kuhu see link saata.

Lisa järjehoidja sellele postitusele