Juhatuse koosolek 09.02.2021

Kokkuvõtte koostas Andres Tõnissoo.

Järjekordne Eesti Sporthobuste Kasvatajate Seltsi juhatuse koosolek toimus 9.02. kl 18:00.
ZOOM keskkonda olid kogunenud kõik üheksa juhatuse liiget: Joel Jürisson (koosoleku juhataja), Liis Ira, Astra Nilk, Kaia Lass, Peeter Viiard, Andres Tõnissoo, Marti Hääl, Sven Šois ja Kristjan Hein.
Päevakorra peamised teemad olid Täkkude Päev, Noorhobuste Tšempionaat ja eelarve küsimused.
Koosolek kestis konstruktiivses õhkkonnas 2 tundi ja 40 minutit.
Otsustati:
1. Täkkude päev toimub Tähtvere Tallis, Tartumaal 3.aprillil, 2021. Lisaks täkkude esitlusele ja hindamisele võõrratsaniku all, kaalutakse läbi viia ka vabahüppevõistlus. Kaaluti vanusepiirangu kehtestamist vabahüppevõistluse osalejatele, kuid otsustati seda mitte teha. Kohtunike ja võõrratsanike koosseis, samuti videoülekande teemaga tegeletakse lähiajal. ESHKS poolt seisavad korraldamise eest Liis Ira ja Andres Tõnissoo.
2. Noorhobuste Tšempionaadi (NHT) 2021 takistussõidus korraldamise teemal on Perila Tallidega eelläbirääkimised juba toimumas. Juhatuses oli teemaks Noorhobuste Tšempionaadi takistussõidu üldjuhendi täiendamine. Otsustati põhimõte, et varssunud mära saab kasutada võimalust osaleda aasta nooremas klassis ühekordselt, välja arvatud juhul kui ta on eelnevat juba sõitnud oma vanusele vastavaid klasse. Täpne sõnastus formuleerimisel. Samuti räägiti võimalikust kvalifikatsiooni kehtestamisest NHT-l osalejatele, et pöörata tähelepanu NHT-l osalevate hobuste ettevalmistusele.
3. Sellele järgnes ettepanek (esitas Sven Šois) korraldada ESHKS poolt toetatav noorte hobuste võistlussari takistussõidus, mis võeti üksmeelselt vastu. See sari annaks noortele hobustele võimaluse ea-ja võimetekohaste parkuuride harjutamiseks ning tõstaks seeläbi Noorhobuste Tšempionaadi taset.
4. Noorhobuste ettevalmistuse kvaliteedi parandamise valguses tõusis teemaks erijõudluskontrolli stipendiumi pilootprojekti käivitamine. Projekti eesmärgiks oleks kokku viia andekad noored hobused ning professionaalsed ratsanikud, millest tõuseks kasu nii kasvatajale (noorhobuse väärindamine) kui seltsile (jõudlusandmed). Otsustati alustada projekti ajakava ja tingimuste kavandiga.
5. Eelarve arutamisel esitas juhatuse esimees Joel Jürisson aasta 2021 eelarve prognoosid, mille alusel otsustati suuremate kuluartiklite eeldatava nimekiri. Otsustati jätkata WBFSH aastakirjas artikliruumi ja reklaami tellimist, otsustati kaaluda võimalikku koostööd Hobumaailma portaali haldajatega, jätkata liikmelisust KWPN-s, toetada noorhobuste sarja läbiviimist. Otsustati vaadata üle kolmevõistluse ja kestvusratsutamise toetusplaan aastal 2021, võimalusel eraldada täiendavaid ressursse toetuseks. Suurvõistlusete (a la TIHS, Pärnu Classic) noorhobuste klasside korraldamine ja toetamine otsustatakse iga konkreetsel juhul eraldi.
6. Marti Hääl andis ülevaate Ratsaliidu plaanidest Hobumaailma aktiivseks muutmisest ja meie võimalikust osast seal. Otsustati korraldada kohtumine Hobumaailma tegijatega arutamaks kuidas saame üksteisele kasulikud olla. Samuti tutvustas Marti ajakirja Oma Hobu digitaliseerimise plaanidest ning Tori Hobukeskuse arenduse hetkeseisust.

Juttu tehti veel ESHKS kontoriruumi remondist, et kujundada sellest koosviibimisteks sobiv koht, jõudluskontrolli toetustest, piirkondlike ülevaatuste läbiviimisest ja 2020 aasta tegijate nomineerimisest. Viimase osas palume kõigil ESHKS liikmetel, kes soovivad esile tõsta kedagi meie seast, kes võiks saada tunnustatud 2020 aastal tehtu eest, saata kiri info@estsporthorse.ee

Lisa järjehoidja sellele postitusele