SEMINAR-ÜLEVAATUSED 26.09.-29.09.2017

25.09.-29.09.2017 on Eestis Rootsi SWB tõuraamatu kauaaegne hindekohtunik ja lineaarse hindamise süsteemi looja Jan-Ove Olsson. Ta nõustus hindama meie hobuseid ja selgitama lineaarse hindamise aluseid nelja päeva jooksul.
Lineaarne hindamine on suunatud eelkõige igale üksikule aretajale, et ta saaks paremini aru oma hobuse tugevatest ja nõrkadest külgedest. Mingit hobuste paremusjärjestust see ei anna, ja see polegi tegelikult hindamine, vaid kirjeldamine. Kohtunik kirjeldab, kuidas sobib esitatud hobune tema ideaalpildiga keskmisest sporthobusest, milline tunnus on millises suunas erinev. Olsson selgitas, et tema ideaalpilt lähtub traditsioonilisest SWB tüübist.
Protokollid Olssoni hinnetega jäävad ESHKS arhiivi ja koopiad saadetakse ainult iga hobuse omanikule tema hobuse kohta. Erandina peaksid tunnustatud sugutäkkude protokollid olema avalikud kõigile. Palume aktuaalsete täkkude omanikel leida võimalus tuua oma täkk mõnele allpool loetletud ülevaatusele. See annab mära omanikule võimaluse võrrelda oma kirjeldatud mära tunnuseid mõne rahvusvahelise või meie oma tõuraamatu täku vastavate tunnustega, et teha enda arvates sobivaim valik. Näiteks väga lühikese kaelaga mära omanik ei vali tõenäoliselt samasugust täkku.
Need ülevaatused on ühtlasi seminarid ja avatud kõigile. Paralleelselt hindavad meie kohtunikud hobuseid piirkondlike ülevaatuste korras finaali pääsemiseks. Arvestage, et pärast 4.oktoobrit tehakse valik, keda kutsutakse ülevaatuste finaali 4.-5.11.2017

Ülevaatuste ajakava:
26.09. kell 11.00 – ülevaatus-seminar Säreveres
Kell 16.00 – ülevaatus-seminar Sammulis
27.09. kell 10.00 – ülevaatus-seminar Gunnar Klettenbergi tallis
Kell 16.00 – ülevaatus-seminar Luunjas
28.09. kell 10.00 – ülevaatus-seminar Virve talus (Peeter Viiardi tallis)
Kell 15.30 – ülevaatus-seminar Kukulinnas
29.09. kell 11.00 – ülevaatus-seminar Kurtnas Kristjan Heina tallis
AJAKAVAS VÕIB TOMUDA MUUDATUSI
Lisa järjehoidja sellele postitusele