Täkkude Päev Kurtnas

Täkkude Päev Kurtnas 20.04.2017.a.

Juhend

1. Täkkude Päeva üldjuhendiks on aretusprogrammi osa “Eesti sporthobuste jõudluskontroll. Sugutäkkude kandidaatide katsete juhend.” Juhatusel on õigus käesoleva juhendiga muuta selle rakendamise sätteid.
2. Võõrratsaniku testist osavõtt on vaba kõigile Eestis asuvatele täkkudele, kui omanik avaldab selleks soovi ja teatab avalduses, et pakub täkku ESH tõuraamatu aretuseks kõigile soovijatele mõistlike lisatingimustega (hinna ja märade kvaliteedi osas).
Tunnustuse pikendamiseks on võõrratsaniku test kohustuslik jägmistele täkkudele:

DON BORDEAUX, s. 2013, om. Nautilo OÜ

KONTADOR VD DOORNDONKHOEVE, s. 2010, om. Mihkel Kangur ja Bart van Poucke,

B CAPTAIN NORMAN, s. 2011, om. Mall Normann,

SALOMON, s. 2011, om. Gunnar Klettenberg,

CAHIR N, s. 2012, om. Mihkel Kangur,

HERACLES, s. 2012, om. Andreas Lootus,

SKYFALL TT, s. 2012, om. Tsura Talu OÜ,

IN STYLE N, s. 2013, om. Mihkel Kangur,

Kataloogis ja täkkude nimekirjades anname parema koha Täkkude päeval nähtud täkkudele ja neil on võimalus parima või kolme parima tiitlite võitmiseks. Selleks kutsume võõrratsaniku testile ka juba tunnustatud täkke.

Täkkude omanikud peavad osavõtust teatama hiljemalt 15. Märtsiks (info@estsporthorse.ee või tel. 5052348). Omanikud peavad teatama, kas taotletakse hüppehobuse või koolisõiduhobuse aretuslitsentsi. Tallikohtade saamiseks kokku leppida Rita Kaunaga (5060522) või Kristjan Heinaga (53411797)
Täku esitamise osavõtumaks on 50 €, selle tasumisel saadakse osavõtja number valjastele.
Täku pass esitatakse eksterjööri hindamise ajal hindekomisjonile.
Täkkude nimekiri ja esinemisjärjekord koostatakse ja avaldatakse 20. märtsiks.
Täkke esitatakse eksterjööri ja tervisliku seisukorra hindamiseks sadulata ja kaitsmeteta. Sadulas oma ratsaniku all ja võõrratsaniku all on igasugused abiratsmed ja tavalistest suulistest erinev valjastus keelatud, tavalised kaitsmed on lubatud, aga stjuuardil on õigus kontrollida, et ei kasutata sooritust mõjutavaid kaitsmeid. Stjuuardi otsus ei ole vaidlustatav.

Kõik täku esitajad ja testijad peavad kandma turvakübarat.
Kolmeaastased täkud hüppavad sadulas rida (latt maas-rist-lattaed-okser-lattaed-okser, vahedega 3m-ca 6,8 m-ca 7,3m-ca 7,3 m-ca 7,3 m) kõrgustel kuni 100cm. Hindekomisjon võib vahesid ja takistusi muuta. Rida tuleb hüpata 5-7 korda
Vanemad täkud hüppavad võõrratsaniku valikul üksikuid takistusi või parkuuri kõrgustel 4-a. kuni 110cm, 5-a. kuni 120 cm, 6-a. ja vanemad 130 cm. Takistuste hulgas peab olema üks püsttakistus, üks okser ja üks süsteem (püsttakistus ja okser, vahe ca 10,5 m).
Koolisõidutäkkudena litsentsi taotlevad hobused hüppama ei pea.
Võõrratsaniku testi stardijärjekorra alusel tulevad täkud oma ratsanikega ajakavas määratud ajal maneeži ja hindekomisjon alustab nende liikumise ning käitumise hindamist. Võõrratsanik alustab testimist sadulas stardijärjekorras. Võõrratsanikul on õigus otsustada takistuste muutmise üle
Võõrratsanik on Hanno Ellermann hüppehobustele ja Dina Ellermann koolisõiduhobustele. Kohustuslik on hobuste soojendamine oma ratsaniku all, võõrratsanikel või kohtunikel on õigus nõuda tundmatute või ohtlikena näivate hobuste ratsastatavuse näitamist kõigepealt maneežis oma ratsaniku all. Kohtunikud võivad hindamisel arvestada ka liikumist oma ratsaniku all. Võõrratsanikel on õigus keelduda ilmselt vähese ettevalmistusega hobuste katsetamisest.
Kõiki hobuseid hinnatakse eksterjöörikomisjoni (Kristi-Liis Koppel, Astra Nilk) poolt enne võõrratsaniku testi algust.
Hindamiskomisjoni kuuluvad hindekohtunikud Gunnar Klettenberg (komisjoni esimees), Kristi-Liis Koppel, võõrratsanik Hanno Ellermann hüppehobustele, võõrratsanik Dina Ellermann koolisõiduhobustele. Hindekomisjon lepib enne võõrratsaniku testi algust kokku, kas hinnatakse ühiselt või igaüks eraldi. Eriarvamuste korral otsustab Aretuskomisjon.
Ühised või eraldi hinded iga Täku hindamise lehel oleva omaduse kohta esitab hindamiskomisjon Aretuskomisjonile. Hinnete keskmist ei arvutata ja kohtunike otsus on vaid tunnustatud või mitte tunnustatud. Lõplik hindamisprotokoll koostatakse hindamiskomisjoni ja aretuskomisjoni ühisel koosolekul kohe pärast katsete lõppu. Kui hindekomisjon ei ole üksmeelne või kahtleb tunnustamise või mittetunnustamise vahel, teeb otsuse aretuskomisjon.
Aretuskomisjoni kuuluvad Raigo Kollom (komisjoni esimees), Gunnar Klettenberg, Andres Trei, Peeter Viiard, Kristi-Liis Koppel, Mihkel Kangur, Peeter Raid, Hanno Ellermann, Tiit Kivisild, Dina Ellermann. Juhatus annab aretuskomisjonile juhatuse õigused täkkude tunnustamise osas ja aretuskomisjon otsustab vaieldavad tunnustused ning kinnitab kõik tunnustused. 08.04. peab juhatus otsustama kõigi ESH ja ERP täkkude tunnustuse, kinnitama kataloogi võetavate aktuaalsete täkkude nimekirja.
Aretuskomisjon otsustab Täkkude Päeva 2016 Võitja nimetuse andmise ja vajaduse korral 1-2 reservvõitja nimetused (olenevalt võitja võidu ülekaalukusest). Eraldi võidakse anda parima noortäku eriauhind kolme või nelja-aastasele silmapaistvale täkule (kui ta ei ole võitja)
Üksikute kohtunike hindeid ei avalikustata laiemale ringile kui aretuskomisjon. Lõplikud tunnustusotsused avaldatakse kohe pärast aretuskomisjoni koosoleku lõppu. Kommentaarid avalikustatakse vaid omanike nõusolekul.

AJAKAVA

20.04. – kell 10.30 maneež vaba kõigile osavõtjatele. Samal ajal asfaldil eksterjööri ja jalgade hindamine.

Kell 11.00 eksterjööri ja jalgade hindamine

Kell 11.30 jäävad maneeži 4 esimest hobust

Kell 12.00 Võõrratsaniku test. Maneežis on korraga 4 hobust

Kell 15.30 Aretuskomisjoni koosolek (aeg võib muutuda olenevalt hobuste arvust)

Tunnustatud täkkude esitlemine ja parimate autasustamine

Lisa järjehoidja sellele postitusele