Üldkoosolek 2018

21. aprillil toimus Ihaste Ratsakeskuses Eesti Sporthobuste Kasvatajate Seltsi üldkoosolek. Osavõtjaid oli vähe, ainult 21, kuid seda sisukam oli arutelu. Nagu meil üha rohkem kipub olema, et kokku tulevad vaid need, kel midagi ütelda ja arvata on. Päevakord oli lihtne – pärast võõrratsaniku testi tulemuste teatamist mindi üle juhatuse aruande esitamisele, mis kujuneks paralleelselt kohe aruteluks.
Aruandes esitas juhatuse esimees Raigo Kollom peamised näitajad seltsi põhitegevuste kohta. Kõik need on leitavad ESHKS aastaraamatus, koosolekul elavdasid neid ettekandja ja kohalviibijate kommentaarid.
ESHKS tõuraamatutesse registreeritud Eestis sündinud varssade arv oli 2017.a. esmakordselt suurem kui teistes Eesti tõuraamatutes kokku. See oli ka viimase viie aasta suurim ja nii absoluutselt kui suhteliselt oleme tõusuteel, sest meie märad on nooremad kui teistel tõugudel.
Varssade kvaliteet on tõusnud kiiremini kui arv. ESH peatõuraamatusse kanti kõigist ESH varssadest 66%, kuigi peatõuraamatu nõuded pole nõrgemaks läinud. Varssade genofondi kvaliteedi näitaja on meie oludes ka importsperma kasutamine. See oli 2017.a. suurem kui kunagi varem, koguni 49 varssa sündis importspermast, senine suurim arv oli 2015.a. 33 varssa. Ka märadena kasutatakse palju importmärasid – peatõuraamatu 126st varsast sündis 66 importmäradest.
Ka Eestis sündinud märade kvaliteet on tõusnud, seda näitab, kes on varssade emaisad. Seitse varssa sündis Hugh Grant de Muze tütardest, Terror, A Pikachu de Muze ja Spartacus on andnud igaüks neli 2017.a. varssade ema. Eestis asuvate täkkude kasutamisel on positiivne, et kasutatakse rohkem ülevaatustel paremaid tulemusi saavutanud täkke. Populaarseimad on olnud Kontador vd Doorndonkoeve ja Call Me Black kumbki 14 varsaga, Heracles (spordinimi Verdinus) 8 varsaga ja meie oma Eestis sündinud täkud Cahir N ja Wilander kumbki 7 varsaga.
Jõudluskontrollis toimus ühest küljest kvaliteedi tõus, teisest küljest kvantiteedi langus. Ülevaatuste finaali tänavust taset pidasid sõnavõtjad meie parimaks, Täkkude Päeval said tunnustuse aretusse koguni 10 täkku, Noorhobuste tšempionaat kujuneb aina rohkem ESH hobuste edulooks.
Edulugude juurde minnes jõudis ESH mära Ping Pong V Maailma noorhobuste tšempionaadil finaalis ümberhüpeteni ja lõpetas 6. kohaga viieaastaste hobuste klassis, kus võistlust alustas 228 hobust.
ESH täkk Alfons Ra jõudis 2017.a. esimese ESH hobusena Eesti takistussõidu edetabeli etteotsa, ettepoole kõigist importhobustest. Ponide Päeval selgus fenomenaalne ponitäkk Morly, kes Soome kohtuniku Tuula Pyöriä hinnangul ületab sportponina kõiki praegu Soomes asuvaid ponitäkke.
Jõudluskontrolli kvaliteedi tõstmiseks korraldasime nn Lineaarse hindamise nädala, kus meie hobuseid hindas ja kommenteeris selle meetodi üks rajajaid hobusekasvatuses, Rootsi hindekohtunik Jan-Ove Olsson.
Kvantiteedi vähenemine jõudluskontrollis seisnes nn B-ülevaatused läbinud hobuste arvu vähenemises. See vähendas kohe meie 2018.a. eelarves aretustoetuse kulude nn limiiti. Kõigile osavõtjatele pandi südamele selgitada B-ülevaatustest osavõtu vajadust seltsi finantsolukorra parandamiseks või vähemalt säilitamiseks. Kasvatajatest, kes ei leidnud aega ega tahtmist meie komisjonile hobuseid näidata, võib siiski aru saada. Selline ettevalmistuseta, sageli juba 4-6-aastaste ja eelmistel aastatel näidatud hobuste hindamine ongi ju tihti mõttetu. Oleme küll teinud ettepanekuid muuta jõudluskontrolli korda, et 4-6-a hobustest loetaks jõudluskontrolli läbinuiks vaid need, keda näidatakse sadulas või rakendis, aga meile on vastatud, et „kuidas siis metsatagused vanainimesed oma hobuseid näidata saavad?“ Koosolekul naerdi, et meil on ju „metsatagune vanainimene“ Peeter Viiard, kelle kasvatatud on Ping Pong V, Wilander jt. meid maailmas esindanud hobused. Loodame siiski, et järgmise aretustoetuse määruse koostamisel arvestatakse rohkem, et toetusel peab olema ergutav mõju, nagu on viimase määruse seletuskirjas öeldud. Praegusel korral on rohkem rahustav mõju.
Nagu jõudluskontrolli efektiivsema süsteemi loomisel, nii on ka hobuste andmebaasi süsteemi parandamisel meie endi tahtest vähe. Õigemini meie oma rahast jääb väheks. Meile on öeldud, et juba programmimuudatuste tegemiseks, mida on vaja võistlusandmete ülekandmiseks Eesti Ratsaliidu andmebaasist ja nende salvestamiseks meie andmebaasis PRIAl raha ei ole. Aga meile oleks rahvusvahelises konkurentsis püsimiseks vaja veel ka andmete töötlemist aretusindeksite arvutamiseks, täisvereliste hobuste ja ka teiste komponentttõugude osakaalu leidmiseks, kõigi inbriidingute näitamiseks, lineaarse hindamise tulemuste salvestamiseks ja graafiliseks kujutamiseks, sõlmeellaste näitamiseks ja veel paljuks muuks, mis kõik on võimalik isegi Soome Hippose andmebaasis rääkimata Hollandi KWPN omast. Isegi Lätis on sellistest võimalustest mõned olemas!
Ülaltoodud probleemide foonil oli Tori Hobumajanduskeskuse loomise hetkeseisu tutvustamine veidi mõttetu ja sellest räägiti rohkem naljatoonis. Kuna ESHKS on sellest kõrvale jäetud, ei olnud ka usaldusväärset infot. Küsiti, kas see on kuulujutt, et 2017.a. kulutati Toris 160 000 eurot riigi raha. Küsiti, kas asjatundmatusest vahetati maneežis liiva kaks või kolm korda. Peamine küsimus on aga ikka ja jälle, kas meid on tõesti petetud. Fakt on see, et kui vabariigi valitsus kõhkles, kas Torile omandireformi reservist raha eraldada või mitte, jõuti seisukohale, et seda võib teha ainult siis, kui sellest on kasu kogu Eesti hobumajandusele. Paluti ESHKS toetuskirja ja allkirja EHML pöördumisele. Selle allkirja me andsime pärast tutvumist äriplaani projektiga, kus olid kirjas esitlus- ja esinduskeskuse prioriteedid ja perspektiivid, lubati kõigi hobuorganisatsioonide osalust keskuse töö suunamisel. Ja toetusallkirja andsime ju sihtasutuse Tori Hobumajanduskeskus loomiseks, mitte SA Eesti Maaelumuuseumid mingisugusele allüksusele. Selle teema lõpetuseks ütles keegi kohapealt: „Võõras mure.“
Koha peal tõstatati ka teema, et eesti sporthobuse ja tema kasvatajate edust ja tähtsusest Eesti hobumajanduses teab laiem Eesti üldsus liiga vähe ja selles suunas tuleb tööd parandada. Tuleb uhkem olla oma seltsi ja tõuraamatute üle.
Koosolek ei teinud otsuseid, loodeti, et juhatus ja tegevteenistus jätkavad senises, juba varasemate otsustega antud suunas.

Lisa järjehoidja sellele postitusele