ARETUSKOMISJONI KOOSOLEK

Tallinnas Ülemiste hotellis toimus 23. jaanuaril 2018 ESHKS aretuskomisjoni koosolek. Osavõtjaid oli 15, aru peeti 5 tundi.

Päevakorras oli:

 • Kestvushobuste tõuraamatu loomise idee. Priidu Tikk sai ülesande koostada aretusprogramm edasiseks aruteluks.
 • Täkkude Päeva korraldus. Juhendit ei muudetud. Kui osavõtjate arv on väike, toimub ainult võõrratsaniku test neile, kes vajavad tunnustust või selle pikendamist, aga ülekannet ja kataloogi ei tehta ja korralduskulud on minimaalsed. Toimumise aeg aprilli II pool. KÕIGIL TÄKUOMANIKEL TEATADA KOHE OSALEMISEST VÕI SELLEST LOOBUMISEST
  2018.a. Täkkude kataloog avaldatakse ainult internetis, paberkataloogi ei tule. Kataloogi võib osta reklaampinda välismaal asuvate täkkude importsperma reklaamimiseks.
 • Üldkoosolek korraldada Täkkude Päevast eraldi.
 • Noorhobuste ja Noorponide tšempionaadid. Lisada noorponide tšempionaadi juhendisse 4-a ponide takistussõidus ümberhüpped.
 • Ülevaatuste finaal. Asukohaks jääb Kurtna. Eelarve peab olema enne korraldamist kokku lepitud. Transpordikompensatsiooni mitte maksta.
 • Täkkude tunnustamise kord. Lisada aretusprogrammi: koolisõidutäkuna tunnustuse saamiseks peab sammu-traavi-galopi keskmine hinne olema vähemalt 8, takistussõidutäku tunnustuse saamiseks hüppehinnete keskmine vähemalt 8.
 • Võeti teadmiseks Andres Tõnissoo ettekanne 30-päeva testi katsetamisest Leader programmi toetatud projekti järgi. Tulemuste selgumisel arutada erijõudlusprogrammi võimalikkust Eestis.
 • Täkkude tunnustamise komisjon. Moodustada 6-7 inimesest eraldi komisjon täkkude tunnustamiste otsustamiseks. Otsuse peab kinnitama juhatus. KÕIGIL ESHKS LIIKMETEL PALUTAKSE TEHA ETTEPANEKUID KOMISJONI KOOSSEISU KOHTA.
 • Lineaarne hindamine. Jätkata sel aastal paralleelselt lineaarse ja traditsioonilise hindamisega. Tulevikus leida ja koolitada mõni inimene hindajaks, kes tegeleks sellega pidevalt. Avaldada tunnustatud täkkude lineaarse hindamise kirjeldused.
 • OCD. Tunnustus kehtib alates röntgenpiltide või DNA testi tulemuste laekumisest ESHKS tegevteenistusele. Täku omanik tasub 50 €, sellest suuremad kulud kompenseeritakse seltsi eelarvest.
Lisa järjehoidja sellele postitusele