ESHKS juhatuse 22.11.22 koosoleku kokkvõte

ESHKS juhatuse koosolek toimus 22.11.22 Tähtveres

Kohal viibisid: Liis Ira, Joel Jürisson, Peeter Viiard, Andres Tõnissoo, Sven Shois

Veebi teel olid liitunud Astra Nilk, Kristjan Hein, Kaia Lass

Päevakorrapunktid ja otsused:

1.Ülevaatused 2022.

Tegevjuht tegi ülevaate kui palju on ülevaatustel hinnatud hobuseid võrreldes eelnevate aastatega. Osalenud hobuseid on hetke seisuga pisut vähem kui eelnevatel aastatel. ESHKS hindekomisjon on valmis hindama  detsembri kuus ESH/ ERP /EVP hobuseid vanuses 2-6 nii A kui B-ülevaatustel. Hinnatud hobuste kohta saame saata pdf faili kujul lineaarse hindamise protokolli. Endiselt kehtib kõigile 10 ja rohkema ESH/ ERP /EVP hobusega ülevaatuse korraldajate arve esitamise võimalus 150 eurot koos KM – ga. Ülevaatuse registreerimiseks palume kirjutada: info@estsporthorse.ee


2. Noorhobuste MM – i ettevalmistumise meetme toetused.

Laekunud avaldused:

2.1.Jaagup Kallas/Konfloria De Luna osalemine Prantsusmaal kolmevõistluse noorhobuste MM – l.

Ettevalmistus:

03.06- 05.06 Osales antud paar Rootsis Strömsholmis, saavutades 2*-S klassis 2. koha.

23.06- 25.06 Võistlus 2*-S tasemel Strzegomis , Poolas. 28. koht.

02.07-03.07 Võistlus Olustveres, 2*-S tasemel. 4. koht

8.10-10.10 Viimane ettevalmistav võistlus Saksamaal Bad Segeberg 2*-S tasemel. 18. koht.

Ettevalmistus vastas toetuse meetme nõuetele. Ettevalmistuse toetus: 3000 e, mille poolt olid kõik osalenud juh. liikmed.

2.2 Luunja Stud hobuste osalemine Belgias toimunud takistussõidu noorhobuste MM – l.

Ettevalmistuse toetus:

Urmas Raag/Verdict. Tegid mitmeid edukaid sõite aga mitte MM – i tasemel. Vastab osaliselt nõuetele. Ettevalmistuse toetus: 2000 e. poolt hääletasid kõik objektiga mitteseotud juhatuse liikmed.


Arutlusele tuli kas maksta ettevalmistamise toetuse kõrval edasi n.n. osalemise kompensatsiooni. Osalemise kompensatsiooni maksmise poolt oli 3 ja vastu 4 juhatuse liiget. Seega otsustati MM – i tasemel ettevalmistumiseta osalemist mitte toetada, mis oli ka kevadel väljakuulutatud MM – iks valmistumise toetusmeetme eesmärgiks.


3. Veel kasutamata aretustoetuse kasutamine.

Otsus: osta ESHKS – ile ülevaatuste inventari ( valged aiad, takistus jne) transportimiseks järelhaagis.

Lisaettepanekud: soetada väliboksid erinevate sündmuste läbiviimiseks kohtades kus on maneez aga tegevust piirab vabade boksikohtade olemasolu. Osta ESH aretuse edasiviimiseks külmutatud spermat.

Sperma poolt: 6 juhatuse liiget

Bokside poolt: 1 juhatuse liige

Juhatuse liikmete ja tegevjuhi ülesandeks jäi: asuda uurima võimalusi spermaostuks ja töötada välja selle müümise tingimused.


4. Aretusprogrammi muudatused.

Käesolev juhatus on 3 aasta jooksul jooksvalt teinud tööd ESH aretusprogrammi kaasajastamisega. Mõned vajalikud muudatused ilmnesid ka tänavu PTA poolt teostatud jõudluskontrolli andmete kogumise kontrolli käigus. Juhatus kiitis heaks kõik tegevjuhi poolt kirja pandud muudatused.


5. Tori HK arengud.

Seoses sellega, et ESHKS juhatuseni jõudis info Torisse planeeritavast sisehallist annab ESHKS juhatus tegevjuhile volituse uurida välja millised on võimalused koostööks ja kas on endiselt plaanis Torisse jõudluskontrolli keskuse loomine kus kõik tõuraamatud saaksid läbi viia jõudluskontrolli sündmusi. Vastava sisendi on ESHKS juhatus THK – le korduvalt ka andnud.


6. IYB programm.

Tegevjuht tutvustas põgusalt rahvusvahelist noorte aretajate programmi ja sai juhatuselt nõusoleku selle teemaga edasi tegeleda.

 

 

Lisa järjehoidja sellele postitusele