ESHKS üldkoosolek 2023

ESHKS üldskoosolek ja juhatuse valimine järgmiseks kolmeks aastaks toimus Paides Ajakeskus Wittenstein Tegevusmuuseumis.
Pärast külalisesineja Airi Külveti loengut karjamaade tervise teemal tegi ESHKS juhatuse esimees Joel Jürisson ettekande nii möödunud 2022. aretusaastast kui ka juhatuse tööst viimasel kolmel aastal.  Revisjonikomisjon esindaja Olga Vinokurova andis kohalviibijatele teada, et on koos teise komisjoni liikme Maris Kartauga vaadanud läbi majandusaasta aruande dokumendid, kõik on läbipaistev ja arusaadav, probleeme ei tuvastatud. Seltsi raamatupidaja Astra Nilki abiga tehti ka põhjalikum ülevaade majandustegevusest ja üldkogu kinnitas aruanded.
Juhatusse kandideeris 16 seltsi liiget ja valituks osutusid (saadud häälte arvu järgi pingereas):
1. Marti Hääl
2. Andres Tõnissoo
3. Joel Jürisson
4. Astra Nilk
5. Peeter Viiard
6. Liis Ira
7. Kristi-Liis Koppel
8. Kaia Lass
9. Raili Pillmann
Juhatuse esimehe valimine toimub 15. aprillil Aretuspäeval juhatuse koosolekul
Lisa järjehoidja sellele postitusele