ESHKS vabahüppevõistlus 2023

Fotol BIS Chagall K koos aretaja Mihkel Kanguri ja komisjoni liikme Peeter Viiardiga, kes on ühtlasi Chagalli ema aretaja.

ESHKS aretuspäevade avasündmusele – vabahüppevõistlusele olid kasvatajad kohale toonud kokku 16. noorhobust. Komisjoni olid kogunenud hüpet hindama 5 kohtunikku – Hanno Ellermann, Gunnar Klettenberg, Peeter Viiard, Raigo Kollom ja väliskohtunikuna juba tuttav Michel Spaas.

2-aastaste hobuste klassi ja ühtlasi kogu show parim oli Mihkel Kanguri kasvatatud täkk CHAGALL K, (ESH, sünd. 2021-01-14, isa CASIMO VAN ‘T MERELSNEST Z, ema PICCOLO V, emaisa A PIKACHU DE MUZE) Kohtunikud andsid talle koondhindeks 9. Komisjoni hinnangul läks täkk iga hüppega aina paremaks, silma jäi hea hüppehobuse galopp. Kiideti nii hobuse tehnikat kui ka võimsust, ettevaatlikkus oli piisav aga hobune oleks võinud näida energilisemana ja esitleda rohkem oma tahet hüpata.

CHAGALL K

II koha saavutas samuti hr Kanguri kasvatatud täkk CHERIF K (ESH, sünd. 2021-07-26, isa CASIMO VAN ‘T MERELSNEST Z, ema IN VIOLA K, emaisa IN STYLE N) koondhindega 8. Hobuse galopi fulee oleks võinud olla pikem ja ta oleks võinud katta paremini tõkete vahesid, kuid kuna hobusel olid kiired refleksid ja terav maast lahtitõuge siis sellega korvas ta eelpool nimetatud miinuseid.

CHERIF K

III koha vääriliseks hindas komisjon 7,5 punktiga Audru Tallid OÜ kasvatatud täku CHASE G (ESH, sünd. 2021-05-20, isa CANDOUR ESQUI, ema ELINNEKE, emaisa AMPERE) Hobune läks julgelt hüppama ja oli ettevaatlik, kuid ei näidanud veel suurt võimsust ning hüppe suund oli pisut liiga üles. Ta oleks võinud paremini kasutada selga ja tõusta rohkem turjast.

CHASE G

Ülejäänud 3 selles vanuseklassis osalejat tegid tulemuse mida komisjon hindas 7 punkti vääriliseks. Väliskohtunik Michel Spaas märkis eraldi ära, et nii noorte hobuste kohta olid kõik esitletavad hobused väga tublid:

CELLARA DE LUNE, mära, ESH, sünd. 2021-05-09, isa CANCELLARA FROM SECOND LIFE Z, ema TITANIC S, emaisa MARLON, aretaja REGINA RAHULA – „ Oli oma vanuse kohta füüsiliselt väga hästi arenenud, ent hajevil ja tänu sellele ei olnud tõkete vahel tegutsedes piisavalt ettevaatlik ja hüpped jäid üsna ebaühtlaseks.“

BUGS BUNNY M, täkk, ESH, sünd. 2021-05-11, isa BOGEYMAN, ema BAHAMA K.S.H., emaisa BAMAKO DE MUZE, aretaja VANESSA MÄLBERG- „ Oli veel üsna vähe arenenud, tänu sellele ei näidanud võimsust ja ei suutnud katta hästi tõkete vahesid – läks kaugelt lendu ja tänu sellele ei kasutanud ka selga hästi, kuid kaugelt lendu minemisega näitas hüppetahet ja head reaktsiooni“

CARABILLY JASSI LG, täkk, ESH, sünd. 2021-07-03, isa CASIMO VAN ‘T MERELSNEST Z, ema IRKENESS, emaisa CANABIS Z, aretaja LAURA NIILS- „ Samuti veel vähe arenenud ja sel põhjusel ei näidanud piisava fuleega galoppi ega võimsust, kuid jälgis tõkkeid hoolsalt ja oli ettevaatlik“

 

3-aastaste hobuste klassi võitis Regina Rahula aretatud täkk EAGAN ELSÖ (ESH, sünd. 2020-05-18, isa EL BARONE 111 Z, ema LENA, emaisa CASSUCI) See modernne täkk oli energiline ja hästi arenenud, mistõttu kattis hea galopiga hästi tõkete vahesid. Kõige paremaks peeti täku tagaosa tehnikat – võimet hüppel avada. Ka äratõuke kiirus ja esilajalgade tehnika oli silmapaistev, võimsust ja ettevaatlikkust piisavalt, rohkem oleks võinud olla elastsust.“ Koondhinne 8,5

Parimale 3-aastasele hobusele EAGAN ELSÖle ja tema aretajale Regina Rahulale andis karika üle kohtunik Michel Spaas
EAGAN ELSÖ

II koha saavutas Lätis aretatud täkk LARDEO ( 2020-04-28, isa LESTON, ema AREGONA, emaisa ARGENTINUS) Omaniku Riina Sääliku poolt esitletud täkk sai koondhindeks 8. „Harmooniline hobune ja tänu sellele heas tasakaalus. Näitas alguses rohkem võimsust, sest oli hästi ettevaatlik, kuid väsides hakkas võimsust kaotama. Esijalgade tehnika oli päris hea“

LARDEO

III koha saavutas jälle Audru tallid OÜ kasvatatud mära BELIZE G (ESH, sünd. 2020-04-13, isa BAMAKO DE MUZE, ema ELINNEKE, emaisa AMPERE) samuti hindega 8. „Hobusel oli koguaeg ühesugune hüpe, mis on positiivne. Kuid hüpe jäi pisut lamedaks ja oli aeglane. Hobusel oli hästi pika fuleega ja elastne galopp“

BELIZE G

Ülejäänud 4 hobust tegid samuti tublid sooritused, nende hüppamist kirjeldati järgmiselt:

WHATSAPP JT, mära, ESH, sünd. 2020-06-14, isa WODAN M, ema ESMERRALDA, emaisa SINGAPORE, aretaja SVEN LEEK – „ Väga hea tehnikaga hobune, kes oli pisut ükskõikne ja selletõttu olid hüpped ebaühtlased ja hobune oli kohati lohakas“

D’HERO LAVELL, ruun, ESH, sünd. 2020-06-30, isa D’AGANIX 2000 Z, ema CIARA LA VELLA, emaisa CAHIR N, aretaja TERJE TIITS, VIIGI TIITS – „ Hobune oli väga suur ja pisut raske tüübiga. Hüpegi on raske – tuleb raskelt tõkkelt alla. Siiski on ta ettevaatlik ja vereline ja võimalik, et tal on ka jõudu, kui saab rohkem lihast oma suure keha peale“

CHICO U, täkk, ESH, sünd. 2020-05-26, isa CLASSICO TN, ema DUTCH DIVA S, emaisa CADE Z, aretaja ANDRES UDEKÜLL- „ Harmooniline hobune, kellelt ootaks selle kehaehituse juures paremat sooritust. Ei taha justkui maast lahti tõugata. Võimalik, et ratsanikuga koostöös on palju enamaks võimeline“

CHIPPENDALE K, täkk, ESH, sünd. 2020-07-22, isa CASIMO VAN ‘T MERELSNEST Z, ema HALLA K, emaisa HUGH GRANT DE MUZE, aretaja VANESSA MÄLBERG – „ Vanuse kohta isegi liiga hästi arenenud – raske tüübiga, samas vereline. Rabistab, ei keskendu ja tahaks justkui hästi kiirelt oma hüpped ära sooritada – ei näita head hüppekaart“

4-aastaste hobuste klassi kolme osaleja seas jagati kohad järgmiselt:

Parimaks tunnistati Sven Leegi kasvatatud KATRINA JT (mära, ESH, sünd. 2019-06-04, isa KASPER, ema ESMERRALDA, emaisa SINGAPORE), kes säras klassivõitjana ka juba sügisel ESHKS ülevaatuste finaalis. Nüüd teenis ta koondhinde 8 ja komisjon leidis, et hobuse hüppes on kõik mis vaja olemas, eriti võimsust, kui millegi kallal norida siis elastsust võiks olla rohkem.“

KATRINA JT ja aretaja SVEN LEEK
KATRINA JT

II kohale tuli Regina Rahula aretatud mära CYBELE DE LUNE (ESH, sünd. 2019-04-12, isa CANCELLARA FROM SECOND LIFE Z, ema TITANIC S, emaisa MARLON) koondhindega 7,5. „Märal on korrektne hüpe, ta on nutikas ja teab täpselt kus on tõke ja kus on tema jalad. Hobune on kogenud, ei kipu ülemäärä pingutama – võimsust võiks rohkem näidada.“

III kohale jäi seega Triin Visamaa aretatud WINALOTO (ruun, ESH, sünd. 2019-05-10, isa WISPHER “D”, ema BROOKLYN, emaisa BEDFORD XX) hindega 6,5. Hobune läheb okseril lendu rind ees ja pea püsti, turjast ei tõuse, selg ei tööta. Tänu sellele on ka esijalad lohakad, ei suutnud end pärast vigu parandada“

 

Suur tänu võistluse toetajatele Helketmarile, Horsefood Estoniale ja Leparade ratsavarustusele, kes noortele hobustele toredad auhinnad välja panid!

Aga kõige rohkem täname kõiki kasvatajaid, kes oma hobused välja tõid. Järgmine vabahüppevõistlus toimub juba mai kuus lõuna pool – Gramina kasvanduses!

Lisa järjehoidja sellele postitusele