Eesti Sporthobuste Kasvatajate Seltsi juhatuse esindus osales SA Eesti Maaelumuuseumid korraldatud arutelul ja sellele eelnenud ringkäigul Tori Hobusekasvatuse tallides. 

Tekst: Andres Tõnissoo

Koosolek Tori rahvamajas oli esinduslik – koosolekut juhtisid maaeluminister Arvo Aller, põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler, ühtlasi SA Maaelumuuseumid nõukogu esimees Marko Gorban, SA Eesti Maaelumuuseumid juhatuse liige Merli Sild. Ministeeriumi poolt osales ka asekantsler toiduohutuse alal Hendrik Kuusk. Esindatud olid Eesti Sporthobuste Kasvatajate Selts, Eesti Ratsapordi Liit, Eesti Hobusekasvatajate Selts, Eesti Tõugu Hobuse Kasvatajate ja Aretajate Selts ning teised hobuorganisatsioonid.
Enne Tori rahvamajas peetud koosolekut toimus ajaloolises hobusekasvanduses ringkäik. Näidati, mis juba renoveeritud ja tutvustati eesolevaid ehitusplaane. Hetkeseisu 1856. aastal asutatud Tori Hobusekasvanduse õuel ilmestab teksti juures olev foto, mis tehtud koosolekupäeval peavärava juurest vaatega siseõuele.
Koosolekul peeti vajalikuks luua Tori Hobusekasvanduse juurde hobuorganisatsioonide esindajatest koosnev nö “nõuandev kogu” järgmiste planeeringute tarvis. Maaeluminister ütles, et enne, kui detailpaneeringuga edasi minna, tuleb lähiajal korraldada Sihtasutuse juhtkonna ja hobuorganisatsioonide esindajate vahel kohtumine Ringraja detailplaneeringu lähtepunktide täpsustamiseks, mille tarvis sõnastavad hobuorganisatsioonid oma nägemuse, ootused ja soovitused selles planeeringus.
Lauale toodi ka 2016 aastal ESHKS osalusel koostatud “Tori hobumajanduse keskuse visioondokument”, mis loodi Maaeluministeeriumis sihtasutuse tegevuse alusdokumendiks. Selles on selgelt sõnastatud, et Tori Hobusekasvanduse missioon on läbi pakutavate (turutõrget omavate) teenuste hobumajanduses toodetava lisandväärtuse kasvatamine Eestis, hobumajanduse ekspordi kasvule kaasaaitamine, hobusekasvatusega seotud kultuuripärandi säilitamine Toril ja piirkonna turismipotentsiaali realiseerumisele kaasaaitamine.
Minister Aller tunnustas hobumajanduse organisatsioone aktiivse kaasaelamise eest Eesti hobumajanduse kujundamisel ja asekantsler Marko Gorban lubas Sihtasutus Maaelumuuseumid nõukogu esimehena senisest aktiivsemalt kaasata hobuorganisatsioone Tori planeeringute aruteludesse.

Lisa järjehoidja sellele postitusele