Erijõudluskontrolli juhend ja info kanditeerivate hobuste võõrratsaniku testi kohta.

ESHKS üldkogu kinnitas juhendi 21 poolt ja ühe vastuhäälega ning avaldas sellega soovi erijõudluskontrolliga käesoleval aastal jätkata.

Erijõudluskontrolli juhendi leiab siit  J- U- H- E- N- D  ja selles kirjeldatud viisil koostatud avaldused palume saata hiljemalt 4. aprill !

Üks olulisemaid muudatusi juhendis on see, et testi soovijatel tuleb pärast avalduse saatmist tulla 24. aprillil Tähtvere talli võõrratsaniku testile, kus kontrollitakse hobuse valmisolekut võistlusteks, ning hobuse spordiperspektiivi. Seda kontrolli teostavad võõrratsanikud koos komisjoniga. Vältimaks seotud isikute otsustamise juures olemist moodustatakse komisjon laekunud avalduste järgselt. Otseülekannet ei toimu. Osalustasu 50 eurot. Oodatud on kõigi kolme ratsutamise olümpiaala hobused: takistussõidu, koolisõidu ja kolmevõistluse. Täpsem ajakava registreerumise lõppedes.

Saateks: kuigi üldkoosolekul toimus juba selle teemaline arutelu siis selgitame veelkord ka laiemale lugejas-ja liikmeskonnale projekti eesmärki, sest tundub, et see siiani kohati arusaamatuks jäänud.

ESHKS tegevuseks on tõuraamatu pidamine ja jõudluskatsete läbiviimine, riik aitab siin aretustoetusega. Seda raha tuleb põhjendatult ja sihtotstarbeliselt kasutada. Erijõudluskontroll ei ole “uue juhatuse” poolt välja mõeldud toetusmeede. Erijõudluskontrolli projektiga asuti tegelema juba aastaid tagasi ja ideed on käidud tutvustamas ka maaeluministeeriumis. Rahalised vahendid selle idee realiseerimiseks avanesid eelmisel aastal, kui mitteohtustatud tõugu hobuste jõudluskontrolli toetust tõsteti võrdsele tasemele ohustatud tõugudega.

Hobuste ja veiste võrdlemine on võib olla mõnevõrra kohatu, ent jõudluskontrolli viiakse mõlema loomaliigi puhul läbi siiski samadel alustel – kontrolli teostab erapooletu isik, omanike või nende palgal olevate töötajate osalemine selles ei ole eetiline. Näiteks: igal kevadel tuuakse  Keava jõudluskontrolli keskusesse kokku erinevate kasvatajate  pullid, kus nad seatakse võrdsetesse tingimustesse jõudluskatsesse, mis lõpeb osalejatele väliskohtunikuga konkursi ja oksjoniga, kuhu väljast poolt tulijad osalema ei pääse. Kõik loomad kellega soovitakse selles jõudluskatses osaleda peavad vastama teatud eeltingimustele ja omanikud kannavad katsega seotud minimaalsed kulud. Osalemine on vabatahtlik. On kasvatajaid, kes ei soovi oma loomi kodukarjast välja viia.

Meie miinuseks on vastava taristu puudumine, kuhu saaksime lasta soodsatel tingimustel katsealused loomad kokku tuua, et neid siis ESHKS palgal olevate võõr-ratsanike all testida. Selle tõttu oleme antud etapis sunnitud oma katsejänesed erinevatesse tallidesse ja erinevate ratsutajate alla laiali jagama, sest sporthobuste puhul tähendab „võrdsetesse tingimustesse“ seadmine seda, et ratsutajad ja treeningvõimalused on samal tasemel. See on miski, mida igal sporthobuse kasvatajal kodus ei ole. Ei peagi olema. Ei ole välistatud, et ühel hetkel toob aeg arutust ka taristuprobleemile, ent kuniks see juhtub korvab ESHKS hobuste kasvatajatele osaliselt testiga kaasnevad kulud.

Tunnistame, et erijõudluskontrolli projekt vaevleb veel ka sel aastal sünnitusvaludes.  Erinevatele nõrkadele kohtadele otsitakse häid ja paremaid lahendusi. Kuigi sisse töötatud süsteemiks muutumiseni läheb veel omajagu aega, siis tulevikus võiks erijõudluskontroll saada loomulikuks osaks püramiidist, kus esimesel tasemel on piirkondlikud ülevaatused kust ca 10 % osalejatest pääseb järgmisele tasemele ehk finaali ja sealt omakorda 10-20 % hobustest 90- päeva testile. Ja kasvatajad saavad selle võimalusega juba arvestada.

 

 

Lisa järjehoidja sellele postitusele