ESHKS üldkoosolekust

Fotol: Alfons Ra kasvatajad tänupildiga

Päikeselisel pööripäeval Tori hobumajanduskeskusesse kogunenud sporthobusekasvatajad võeti ajaloolises muuseumihoones soojalt vastu. Registreerus 24 liiget, keda tervitas avakõnes keskuse juhataja Agris Juhkov.
Juhatuse esimehe Joel Jürissoni ettekandel saadi ülevaade möödunud aasta sündmustest ja juhatuse tööst. Olga Vinokurova kandis ette revisjonikomisjoni protokolli. Majandustegevuses puudujääke ei leitud, revisjonikomisjonil olid siiski mõned ettepanekud: algatada võistlussari noortele koolisõiduhobustele, korraldada koolitus teemal kuidas valmistada hobuseid ette ülevaatusteks ning muuta digitaalseks ESHKS poolt väljastatavad arved. Üldkogu kinnitas nii tegevus- kui majandusaastaaruande vastuhäälteta. Juhatuse poolt tehti ettepanek viia põhikirja sisse muudatus, mis lubaks revisjonikomisjonil olla kaheliikmeline ning sellega oldi ühehäälselt päri.
Ametlikule osale järgnes pidulikum, mil tavapäraselt antakse üle Aasta Tegijate auhinnad. Sel korral said meenepildid Alfons Ra kasvataja Rebala tallid, Donna Anna kasvataja Liivaku tallid ning Donna Anna esitleja Dina Ellermann. Aplausi ja lillekimbu sai ka Raigo Kollom, keda president tunnustas tänavu Valgetähe IV klassi teenetemärgiga. Oma tänukõnes avaldas ta lootust, et eesti sporthobuste tõuraamat jätkab euroopalikus vaimus ja hindab ka tulevikus sporthobuste aretuses üle kõige kvaliteeti ja sooritusvõimet.

Dina Ellermann on andnud suure panuse eesti sporthobuste maailmas tutvustamisel

Edasi järgnes erijõudluskontrolli juhendi muudatuste tutvustus juhatuse esimehe Joel Jürissoni poolt. Liikmed tõid esile projekti mõned nõrgad kohad ja tehti ka konstruktiivseid ettepanekuid nende kõrvaldamiseks. Üldkogu kinnitas juhendi 21 poolt ja ühe vastuhäälega ning avaldas sellega soovi projektiga käesoleval aastal jätkata.
Peeter Viiard tutvustas noorhobuste MM – iks ettevalmistumise toetusmeedet. Kuigi idee on veel toores ja vajab juhendi väljatöötamist oldi siiski enamuses poolt, et seda võiks edasi arendada.
Sõna soovis võtta Mihkel Kangur, kes avaldas kahtlust kas noorhobuste MM – i sihikule võttes noori hobuseid mitte ületreenima ei asuta ning ühtlasi leidis ta, et nii 1- päevne kui 90 -päevane sadulatest ei teeni kumbi eesmärki vaid tuleks leida optimaalne testi kestus milleks võiks olla näiteks 3 päeva. Lõpetuseks tutvustas Astra Nilk väikeponikasvatajate plaani osaleda ponidega sügisel Ülenurmel peetaval Tõuloom näitusel.
Päeva lõpetas tuur Tori hobusekasvanduse muuseumis ja tallides.

ESHKS andis Agris Juhkovile üle kingituse Tori muuseumi jaoks – seminariruumi renoveerimise käigus leitud Tori ratsaspordiklubi sildi.
Lisa järjehoidja sellele postitusele