Noorhobuste MM – iks valmistumise toetusmeetmest

ESHKS juhatus võttis oma viimasel koosolekul 06.02.2022  Peeter Viiardi initsiatiivil vastu otsuse, toetada eesti sporthobuste ettevalmistamist noorhobuste maailmameistrivõistlusteks. Avaldame esmase tutvustuse antud meetme kohta. Üldkoosolekul 20. märtsil toimub ka selle teemaline arutelu!

PS: Antud tutvustuses ei ole otseselt mainitud kolmevõistluse ja koolisõiduhobuseid, kuid lõplikus versioonis on kindlasti ka nemad esile toodud.

“Noorhobuste MM-le kvalifitseerumise toetusmeede.”

Autor Peeter Viiard

Igal aastal, oktoobri esimeses dekaadis peetakse Belgias, Lanakenis,  maailma meistrivõistlusi  takistussõidus noorhobustele,   5-, 6- ja 7- aastastele hobustele. Maailma Sporthobust Föderatsiooni liikmed, sealhulgas ESHKS saab sellel üritusel osaleda, pakutud kohtade arvestuses. Meile on siiani rakendunud  kvoot,  2 osalejat igas klassis. Võistluste tulemusel selgub selle hetke parim tõuraamat, parim noorhobune, parim aretaja  ja parim aretus laiemalt.  Seda igas klassis. Ehk siis, suursugune takistussõidu võistlus, kus pearõhk  parima noore  sporthobuse väljaselgitamine.

Tegemist on äreva ja suursuguse võistlusega, kus  „poomid on põhjas”, ajad kiired ja platsid valgel liival, mis teeb asja kogenematutel  keeruliseks. Kokku on võistlustel  iga-aastaselt  ca 500 hobust üle maailma. Tegemist on mastaapse üritusega, kogu Zangersheide mõis on täis kohaletulnud rahvast ja võistlust teenindamiseks vajalikku teenindust.  Ratsanikel on lisapinged kahel päeval toimuvate eelvoorude tõttu, kus ühe vanusegrupi ca 150 -200 osavõtjast pääseb finaali vaid 50 parimat. Ka parimad ratsanikud peavad tihti leppima tõsiasjaga, et finaali seekord ei pääsenud. Kvalifitseerunud finaali,  saavad hobused päeva puhata, mittepääsenutele võimaldatakse kolmandal päeval osaleda lohutussõidus. Neljandal päeval,  finaalparkuuris  on puhtus/kiirus, ümberhüpetega, kus teises voorus selgitatakse parim. Superfinaalis, ümberhüpetel,  on sageli  alla 10  võistluspaari, mis omakorda näitab võistluste kõrget taset. Kolme parima hobuse aretajatele on rahalised auhinnad, tuhandetes eurodes.

Noorhobuste ettevalmistus  5- ja 6- aastaste hobuste klassis on meil  Eestis tavapäraselt 110 -120 cm parkuuride hüppamine, läbi  võistlushooaja 10- kond võistlust perioodi jooksul.  Eestis on kujunenud ilusaks traditsiooniks Noorhobuste Tšempionaat, kus siis siseriiklikult selgitatakse parim noorhobune jooksval aastal. Selline tulemus saab olla sobiv ka noorhobuste MM kvalifitseerumiseks, kuid kas see ikka on piisav ettevalmistus,  et MM-l  ka läbi lüüa ja hea tulemusega rahule jääda. Sealsed parkuurid on paraku ühe raskuskategooria võrra raskemad ja see seabki  ettevalmistusele hoopis teise taseme.

Eesti Sporthobuste Selts   on meie hobustega eelnevate aastate jooksul  olnud pidevalt esindatud, seda erinevate ratsanike ja  hobustega. Siiani  pole me kuidagi seda tegevust suunanud, toetatud on osalemist ja juhatuse otsus on ka tulemuslikkuse premeerimiseks.  Parimaks on siiani jäänud Paul Arguse ja Ping Pong V  6.koht  2017. aastal. Tookord võttis Paul ettevalmistust ülitõsiselt, kus kevadest peale oli hobustel hoopis teine ettevalmistusprogramm, eesmärgiks Lanaken. Tulemus oli märkimisväärne nii ESHK seltsi jaoks ja ka hobusele, kes sel momendil saavutas enda jaoks absoluutselt võimaliku parima tulemuse. Kindlasti oli see suur kordaminek ka ratsanikule, kes oli püstitanud eesmärgi  ja selle täitnud.

Arvestades ülaltoodut ja olukorda, kus iga-aastaselt suureneb Eesti ratsaspordis  olevate hobuste seas Eestis kasvatatud sporthobuse osakaal, leiab ESHKS juhatus, et sporthobuste rahvusvahelist esitlust võiks stimuleerida sihtotstarbelise toetuse kaudu. Kuidas jõuda parimate ja võimekamate paarideni, oleme leidnud, et peaks sellele rohkem tähelepanu pöörama. Siiani on olnud tiitlivõistlustel osalemine küllalt juhusliku, isegi kaootilise iseloomuga, kus viimasel momendil tehakse ülesandmine ja minnakse „osalema”, sisuliselt proovima.  Oleme toetanud protsessi  ja sellest on  kasu olnud sellevõrra, et nimetatud suurvõistlusest osavõtt ei ole hääbunud, pigem on traditsioon, et igal aastal on ikka meie hobused rajal. Oleme suhtunud selle ürituse toetamisse, kui rahvusvahelises konkurentsis kohaloleku toetamisse.  Edaspidi oleks soov seda suunata  tulemuslikkuse suunas.

Sellel aastal tahame esile kutsuda programmi, kus noorhobuste takistussõidu MM valmistumisele pühendutakse varem.  Aprilli alguseks (11. aprill) anname võimaluse võistluspaaridel, kes soovivad osaleda jooksva aasta Lanakeni  MM-il,  ennast registreerinud ESHKS juhatuses, et osaleda kvalifitseerumisprogrammis .  Programmi   kestvus on 3+ kuud, käesolev võistlushooaeg kuni 20. august.    Perioodi lõppedes,  vahetult enne Lanakenisse ülesandmist  selgub, kes on kvalifitseerunud.  Arvestuse aluseks on 5 a. 120 cm , 6 a. 130 cm,  7a. 140 cm   parkuuride puhtalt läbimise ja protsentuaalselt puhtalt läbitud parkuuride (60 % puhtaid sõite läbitud parkuuride arvust) näitajaid. Peaks olema oma vanuseklassis viimase kolme kuu jooksul läbitud vähemalt 4 puhast parkuuri eelpooltoodud kõrgustel. Samuti arvestatakse, millistel võistlustel on tulemused  tehtud. Soovitav on osalemine rahvusvahelistel võistlustel, erinevates tingimustes. Selts toetab iga vanusegrupi 2 paari, või siis vastavalt 6 võistluspaari, või siis teisiti, vastavalt jooksvalt kujunenud olukorrale. Toetuse suurus on 3000 € hobuse kohta, millest 1500€  makstakse välja enne võistlustele sõitmist ja teine osa peale kvalifikatsioonide edukat läbimist.   Osalustoetus eelneva juhatuse väljatöötatud korra järgi ei laiene sellele programmile. Tulemuspremeerimise põhimõtted jäävad ka jõusse.

Käesoleva programmi tutvustus tuleb esitamisele üldkoosolekul, 20 . märtsil Toris, kus saame olulistel teemadel arutleda ja vajadusel tingimusi muuta. Programmi eesmärk on tõsisemalt suhtuda meie noorhobuste esitlusse rahvusvahelisel tasandil.  Peame arvestama ka käesoleval momendil kujunenud äreva rahvusvahelise olukorraga, millistes tingimustes pole ükskõik mis seotud homsega kindel, kuid sellised on vähemalt meie sihid ja taotlused.

MM-i  kvalifitseerumise toetusmeetme eesmärk:

1.Toetada iga-aastase ESH noorte sporthobuste maailmameistrivõistluste ettevalmistust ja osavõttu. Välja selgitada ja suunata osavõtuks ettevalmistust eelnevalt, premeerides perioodi lõpus rahaliselt parimaid osalemiseks  NH MM võistlustel.

  1. Esitleda ESH brändi rahvusvahelisel tasandil meile parimal võimalikul kujul, toetades seda eelnevalt sihtotstarbeliselt.
  2. Esitleda meie ambitsiooni ja võimekust olla konkurentsivõimeline, toetades osalemist maailma sporthobuste aretajate ja ühingute MM-il.
  3. Leida tähelepanu ja sponsoreid meie aretusseltsi tegevuse toetamisele.
  4. Korrigeerida takistussõidus olukorda, kus sisuliselt „igaüks, kes vähegi initsiatiivi näitab” saab osaleda MM-il, ilma selleks ettevalmistust omamata.

 

Lisa järjehoidja sellele postitusele