Kes on kasvataja

WBFSH avaldas oma seisukoha vaidluste kohta, keda lugeda varsa kasvatajaks. On palju vaieldud, kas õige kasvataja on see, kes tegi paaritamise otsuse või see, kes registreeris varsa oma omandina. Probleem on teravnenud seoses embrüosiirdamisega. On olnud isegi juhtumeid, kus surrogaatema omanik taotleb endale kasvataja au. Selge otsus, mida ka meie jälgime, on:
„Kui ei ole tiine mära müügi ajal tehtud lepingut, kus on selgelt määratletud, kes on märaga koos in utero müüdud varsa kasvataja, siis on varsa kasvatajaks see juriidiline või füüsiline isik, kes oli mära omanik/ või kellele kuulus õigus mära kasutada (juhtumil, kui mära oli liisitud aretushooajaks varsa saamiseks) sünni hetkel ja kes registreeris varsa sünni tõuraamatus registreerimistunnistuse (passi ) saamiseks.“

Lisa järjehoidja sellele postitusele