Väljaspool tõuraamatuid ei ole aretust!

Tekst Raigo Kollom

Pärast noorhobuste tshempionaati Toris oli mõni omanik imestunud ja solvunudki, et tema hobune ei saanudki auhinda, aga mõni nõrgem sai. Paljud polnud kuulnudki, et aretustoetuse rahast makstavad korralikud auhinnad on mõeldud ainult tõuraamatute hobustele ja tõunimetused „ristand“, „ristandhobune“, „poolvereline“ tähendavad kuulumist tõuraamatuväliste hobust hulka.
Keegi arvas, et seda ei ole küllalt lahti seletatud ja peaks asja selgeks tegema. Ometi kirjutasin sellest korrast ja põhimõttest pikalt kaks korda – Oma Hobu 2010.a. esimeses ja viimases numbris.
Siinkohal veelkord „puust ja punaseks“:
mitte ükski tõuraamat ei luba piirideta ristamist, kuigi tõuraamatute vahel liigutakse piirideta aretuse poole. Tõuraamatu aretusprogrammis peab olema näidatud aretuseesmärk, tõu tunnused, valiku kriteeriumid, mis piiravad valikuid
hobused, kes ei vasta ühegi tõuraamatu aretusprogrammile, jäävad väljapoole tõuraamatuid, on tõutud hobused, varem registreeriti selliseid ka ristanditena
mõne tõuraamatu nõuetele vastava hobuse registreerimine ristandina või väljaspool tõuraamatuid ei vasta EÜ seadusandlusele ja oli kogu aeg VTA poolt keelatud
hobuse algtõu ümberregistreerimine ühest tõuraamatust teise ei ole lubatud, kuid ristandi ümberregistreerimine kui tehtud vea parandamine on lubatud
aretusühingud ei saa jõudluskontrolli toetust ristandite eest, keda nad on registreerinud. Järelikult ei tohi nad toetada ristandeid auhindadega ja ei toetagi – päris mitu ristandit jäi seepärast Noorhobuste tshempionaadil ilma auhinnarahast
Maailma noorhobuste tshempionaadile lubataksereeglina ainult tõuraamatute hobuseid
pass väljapoole tõuraamatuid jäävale hobusele on kordades kallim ja tõenäoliselt suurendame seda vahet veelgi
2010.a. suudeti Eestis toota 99 hobust ja poni, kes jäid väljapoole tõuraamatuid ja kannavad nimetusi „ristandhobune“, „tõuraamatusse mitte kuuluv“ EHS registris (74) ja „ei kuulu tõuraamatutesse“ ESHKS registris (25). Neist registreeriti EHS ristandina või tõuraamatusse mittekuuluva hobusena 10 hobust ja 24 poni, kes vastasid ESH tõuraamatu nõuetele.
MÕELGE TULEVIKULE, KUI OTSUSTATE, KUHU VARSA REGISTREERITE!
Selle aasta jooksul võtame veel vastu avaldusi ümberregistreerimiseks, edaspidi enam mitte.
Tõeliste, mitte ainult vormilt,vaid ka sisult tõutute 65 hobuse hulgas oli eriti palju eesti tõugu täkkude järglasi nii tori, ESH, ERP, traavlite jms. märadega – kokku vähemalt 14 varssa, kes jäid sellepärast tõututeks. Nimelt ei luba eesti tõugu puhtatõulisi täkke kasutada ükski teine tõuraamat peale eesti hobuste tõuraamatu. ÄRGE PAARITAGE EESTI TÕUGU TÄKUGA MUID KUI EESTI TÕUGU MÄRASID!
Eesti märade ja kõigi ponitõugude täkkude ning sporttõugude täkkude järglasi aga registreerime ERP ja EVP (eesti väikeponi) tõuraamatusse, need ei pruugi tõututeks jääda. Nagu ka kõigi ponitõugude või ponikasvu hobuste omavahelised järglased.
Ristandite saamiseks on teisel kohal 7 juhuga olnud moes ka tori täkud, seejuures 4 juhul ESH märadega. Tuleks teada, et tori täkke, kel on sporthobuste veresus 75% või rohkem, lubab ESH programm kasutada ja nende järglased lähevad ESH tõuraamatusse, aga kui tori verd on täkus rohkem kui 25%, ei ole järglane ESH. Ka siis mitte, kui järglane ise on 75% või rohkem sporthobuse verd. Veel tuleks teada, et traavlid on ESH aretuses lubatud ainult märadena, aga täkkudena mitte mingil juhul. Samuti on ka teistes tõuraamatutes – kõik traavlitäkude järglased on tõuta hobused, kui neid ei võeta arvele mõnes traavlite tõuraamatus.

Lisa järjehoidja sellele postitusele