Muudatused piirkondlike ülevaatuste tasudes

Anname teada muutunud ülevaatuste tasudest.

ESHKS prioriteet on viia läbi jõudluskontrolli ESH tõuraamatu hobustele. Meelsasti vaatame üle ja hindame ka importhobuseid (eriti aretusmaterjali – märad ja täkud) ja samuti meie aretusprogrammi mittesobivaid hobuseid. Iga hobuse ülevaatamisega kaasnevad seltsile kulud (transport, kohtunike ja fotograafi töötasud), jõudluskontrolli toetusega kaetakse aga ainult ESH tõuraamatusse kuuluvate hobuste kulud. Seetõttu oleme uuendanud oma ülevaatuste tasude hinnakirja:

1.  2-6 aastased eesti sporthobused, eesti ratsaponi ja väikeponi – tasuta
2. Importhobused, ESH aretusmaterjal (märad, täkud) – 25 eurot
3. Importruunad, ristandid, mitte ESH aretusmaterjal – 50 eurot

Lisa järjehoidja sellele postitusele